Spányi Antal mutatott be szentmisét Bogner Mária Margit halálának évfordulóján

Hazai – 2019. május 14., kedd | 16:34

Tiszteletreméltó Bogner Mária Margit vizitációs nővérre emlékeztek Érd-Óvárosban május 12-én. A „magyar Kis Szent Terézként” is emlegetett nővér halálának évfordulóján Spányi Antal megyéspüspök mutatott be hálaadó szentmisét az egyházmegye megjelent papságával együtt.

A szentmise kezdetén Mojzer György plébános köszöntötte a megyéspüspököt, az alpolgármestert, a képviselőket és minden megjelent ünneplőt. Elmondta, az érdiek idén két napon át emlékeztek a nővérre: tiszteletére színdarabot adtak elő a helyi Marianum Iskola diákjai, akik közül többen eljöttek az ünnepi szentmisére is. „Akik látták az előadást, megérthették, amit Bogner Mária Margit hirdetett, hogy velünk van az Isten. Mindig Őt kell keresnünk, és az Ő nevében, az Ő szeretetében járnunk életünk útját” – hangzott el a plébános köszöntőjében.

„Isten szava mindig eleven és hatékony – hangsúlyozta a szentmisében mondott beszédében a főpásztor. Akik az Isten szavára figyelnek, azok ezt a szót meghallják, megértik, és ha az Isten így hív valakit, akkor annak nincs más választása, meghajtja a fejét az Ő akarata előtt, és megköszöni a hívó szót, odaadja életét, ha bensőséges kapcsolatban akar élni az Úrral. Hajlandó elveszíteni mindent Krisztusért, hogy aztán majd Krisztusban megtalálja önmagát” – fogalmazott a megyéspüspök, majd a nővér életét méltatva hozzátette: „Bogner Mária Margit meghallotta a hívó szót, kész volt azt követni. Betegsége miatt támadtak nehézségei – nem akarták befogadni a rendek –, sokat kellett szenvednie azért, hogy azt a hivatást, amit érzett, megvalósíthassa. Végül megtalálta a vizitációs nővéreket, akik befogadták, és akik közt kimondhatta a maga odaadó igenjét Istennek. Megtalálta a boldogságot. A hűségéért, állhatatosságáért, a kitartásáért Isten megadta neki azt a kegyelmet, hogy hamarosan a mennyei hazába költözhetett. Azt hiszem, hogy akik Bogner Mária Margit életét ismerik, azok megérzik az Ő hűségét, megérzik az isteni meghívó szónak a nagyságát és erejét, azt a szót, amely eleven és átható, amely ma is megérinti itt az embereket. El kell gondolkodnunk azon, hogy mi készek vagyunk-e Isten szavát meghallani, készek vagyunk-e nagylelkűen válaszolni, és a kimondott igenben megmaradni” – mondta Spányi Antal püspök.

„Isten sokféle hivatásra hív bennünket, ajándékaira, amelyeket nekünk akar adni. Fontos, hogy ezt megsejtsük, megérezzük, és a magunk lehetőségei szerint megvalósítsuk. Lehet egy családban megújult életet élni, még jobban gyakorolni önmagunk odaadását, a másik elfogadását. A lényeg, hogy a Szűzanya szavaival kimondjuk, legyen nekem a Te Igéd szerint, vagy Szent II. János Pál jelmondatával, »Totus tuus«, egészen a Tiéd. Ne felejtsük el, Isten azért teremtette a világot és az embert, hogy boldogok legyünk. Ez a boldogság pedig azon múlik, megmaradunk-e Isten útján, és törekedünk arra, hogy a Mennyei Atya háza felé menjünk. Legyen példa előttünk Bogner Mária Margit életfelajánlása, amelyben megtalálta Isten útját, élete értelmét és örömét” – zárta beszédét a püspök.

A szentmise után a főpásztor vezetésével a Szent Mihály-templom kertjében Bogner Mária Margit sírjánál együtt imádkoztak a hívek a nővér további égi támogatásáért és mielőbbi boldoggá avatásáért.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Somogyi Tamás

Videó: Somogyi Tamás és Berta Kata

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria