Személyi változások egyházmegyéinkben – 2016 – FRISSÍTVE

Hazai – 2016. augusztus 4., csütörtök | 11:19

Augusztus 1-jével az alábbi személyi és szervezeti változások lépnek életbe egyházmegyéinkben.

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek az alábbi személyi és szervezeti változásokról döntött az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében:

Nyugdíjazások

Miután betöltötte 75. életévét, és az Egyházi Törvénykönyvben foglaltaknak megfelelően már korábban benyújtotta lemondását, amelyet annak idején nunc pro tunc elfogadtam, folyó év augusztus 1-jei hatállyal

Hajnal György protonotárius, kanonok, plébános urat;

Mádai István érseki tanácsos, é. esperes, templomigazgató urat;

Tomanovics József é. esperes, plébános urat; valamint

Vitai Attila tb. kanonok, plébános urat felmentettem beosztásából, és nyugállományba helyeztem.

Egészségi állapotára tekintettel Benke István c. apát urat lemondását elfogadva – szintén folyó év augusztus 1-jei hatállyal – nyugál­lományba helyeztem.

Ezúton köszönöm meg nyugállományba vonuló Paptestvéreim sok évtizedes, hűséges szolgálatát, és szívből kívánom, hogy nyugdíjas éveiket kísérje Urunk bőséges áldása!

Plébánosi és plébániai kormányzói felmentések és kinevezések

2016. augusztus 1-jei hatállyal:

Balik Béla plébániai kormányzó urat, a Budapest-Rákoshegyi Lisieux-i Szent Teréz Plébánia kormányzóját – egyéb feladatainak érintetlenül hagyásával – kineveztem ugyanazon plébánia plébánosává;

Barabás Bence plébániai kormányzó urat, a Budapest-Pestszentlőrinc-Csákyligeti Szent József Plébánia kormányzóját – eddigi beosztásának érintetlenül hagyásával – kineveztem a nyugdíjazás folytán megüresedett Budapest-Pestszentlőrinc Árpád-házi Szent Margit Plébánia kormányzójává;

Erdődi Ferenc plébániai kormányzó urat, a Pomázi Szent István Király Plébánia és a Csobánkai Szent Anna Plébánia kormányzóját – egyéb feladatainak érintetlenül hagyásával – kineveztem a Pomázi Szent István Király Plébánia plébánosává;

Dr. Kerényi Lajos SP plébános urat felmentettem a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánián betöltött plébánosi tisztségéből, és 2017. augusztus 1-ig kineveztem ugyanazon plébánia kormányzójává;

Dr. Kulcsár Sándor káplán urat, felmentve a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal plébánián betöltött kápláni státuszából, kineveztem a Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia kormányzójává;

Lukács József plébániai kormányzó urat, felmentve a Sárisápi Szent Imre Plébánia kormányzása, valamint az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség és a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia kormányzása alól, kineveztem a nyugdíjazás folytán megüresedett Budapest-Kőbányai Szent György Plébánia kormányzójává;

Mazgon Gábor spirituális urat, felmentve az Érseki Papnevelő Intézetben betöltött spirituálisi, valamint az Esztergomi Hittudományi Főiskolán betöltött tanári státuszából, és a Főegyházmegyei Hivatal esztergomi részlegében betöltött jegyzői feladatából, kineveztem a Budapest Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia kormányzójává;

Molnár Alajos plébános urat, felmentve a Budapest Baross Gábor-telepi Jézus Szíve Plébánia vezetése alól, kineveztem a nyugdíjazás folytán megüresedett Budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosává;

Molnár Miklós káplán urat, felmentve a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánián betöltött kápláni státuszából, kineveztem a Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia kormányzójává;

Neruda Károly plébános urat – egyéb megbízatását érintetlenül hagyva – felmentettem a Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király Plébánia vezetése alól;

Repcsik Gyula plébániai kormányzó urat, a Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia kormányzóját kineveztem ugyanazon plébánia plébánosává, valamint – oldallagos ellátással – a Budapest-Rákospalota-MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia kormányzójává;

Sárhegyi Zoltán plébániai kormányzó urat, a Budapest-Budafok-Belvárosi Szent Lipót Plébánia kormányzóját kineveztem ugyanazon plébánia plébánosává;

Szabó József László plébániai kormányzó urat felmentettem a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia kormányzása, valamint a Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia oldallagos ellátása alól, és kineveztem a Sárisápi Szent Imre Plébánia kormányzójává, valamint – oldallagos ellátással – az Annavölgyi Szent Borbála Lelkészség és a Mogyorósbányai Szűz Mária Neve Plébánia kormányzójává;

Tampu-Ababei József plébános urat, fel­mentve a Budapest-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia vezetése alól, kineveztem a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia plébánosává, valamint – oldallagos ellátással – a Budapest-Pestszentőrinc-Erzsébettelepi Szent Erzsébet Plébánia kormányzójává;

Varga Zoltán plébániai kormányzó urat, a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia kormányzóját kineveztem ugyanazon plébánia plébánosává.

Templomigazgatói kinevezések

2016. augusztus 1-jei hatállyal:

Balogh Attila plébános urat felkértem, hogy a plébániájának területén lévő, nyugdíjazás miatt megüresedett Kőbánya Pongrác úti Föltámadott Krisztus Templom igazgatásáról – mint területileg illetékes plébános – gondoskodjék.

2016. augusztus 10-i hatállyal:

Dobszay Márton Benedek OFM tartományfőnök úr előterjesztésére Tokár Imre János OFM templomigazgató urat felmentettem a Budapest-Belvárosi Ferences Templomigazgatóság vezetése alól, és a templom igazgatójává Kárpáti Kázmér OFM urat neveztem ki.

Plébánoshelyettesi, valamint kápláni felmentések és kinevezések

2016. augusztus 1-jei hatállyal:

Cseh Zoltán káplán urat, felmentve a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánián betöltött kápláni tisztségéből, a Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánia káplánjává;

Csepregi Róbert újmisés atyát a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia káplánjává;

Hodász András atyát, aki római tanulmányaiból hazatért, a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia káplánjává;

Kampfmüller Sándor urat, felmentve a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánián betöltött kápláni beosztásából, a Budapest-Erzsébetvárosi Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia káplánjává;

Lejtényi Emánuel káplán urat, felmentve a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánián betöltött kápláni beosztásából, és egyéb megbízatásait érintetlenül hagyva, a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánia káplánjává;

Mahimai Raj Anthony káplán urat, fel­mentve a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánián betöltött kápláni beosztásából, a Budapest-Külsőferencvárosi Szent Kereszt Plébánia káplánjává;

Monostori László irodaigazgató-helyettes urat, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalban hat éven át hűséggel ellátott, kiváló szolgálatát megköszönve, és egyéb megbízatásait érintetlenül hagyva, és felmentve irodaigazgató-helyettesi tisztségéből, a Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia helyettes plébánosává;

Nagy Sándor újmisés atyát a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia káplánjává;

Neruda Károly atyát, felmentve plébánosi tisztségéből, és egyéb feladatainak érintetlenül hagyásával, a Budapest-Rákospalota-MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia káplánjává;

Rajk János atyát a Budapest-Pestszenterzsébeti Szent Erzsébet Főplébánia káplánjává;

Szili András káplán urat, felmentve a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián betöltött kápláni beosztásából, a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia káplánjává;

Varga Norbert újmisés atyát pedig a Budapesti Szent István-bazilika káplánjává neveztem ki.

2016. augusztus 10-i hatállyal:

Dobszay Márton Benedek OFM tartományfőnök úr előterjesztésére Varga József Kamill OFM káplán urat felmentettem a Budapest-Országúti Szent István Első Vértanú Plébánián betöltött tisztségéből, és ugyanazon plébánia káplánjává Szász Pál Zsombor OFM urat neveztem ki.

Kisegítő lelkészi kinevezés

2016. április 6-i hatállyal:

Dr. Fábry Kornél urat, a Kaposvári Egy­házmegye papját, az Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkárát kineveztem a Budapest-Terézvárosi Szent Teréz Plébánia kisegítő lelkészévé.

Irodaigazgató-helyettes, érseki titkár és érseki jegyző kinevezése

Monostori László irodaigazgató-helyettes úr felmentésével a Főegyházmegyei Hivatal további zavartalan működése érdekében szükségessé vált e tisztség betöltése. Ezért 2016. augusztus 1-jei hatállyal az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettesévé Kelemen Imre érseki titkár urat neveztem ki, szertartói tisztségének érintetlenül hagyásával.

Dr. Gájer László káplán urat – ugyanezen hatállyal, felmentve a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István-bazilika kápláni tisztségéből, és minden egyéb megbízatásának érintetlenül hagyásával – érseki titkárnak neveztem ki.

Miután – szintén augusztus 1-jei hatállyal – Mazgon Gábor spirituális urat felmentettem a Főegyházmegyei Hivatal esztergomi részlegében betöltött jegyzői feladatából, ugyanezen feladat ellátásával Dr. Frankó Tamás prefektus urat bíztam meg.

Spirituális és Főiskolai tanár kinevezése

Szintén 2016. augusztus 1-jei hatállyal Dr. Csépányi Gábor atyát, miután felmentettem a Budapest-Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia kisegítő lelkészi státuszából, egyéb beosztásait érintetlenül hagyva az Érseki Papnevelő Intézet spirituálisává, valamint az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanárává neveztem ki.

Római tanulmányok

Ádám Miklós káplán urat folyó év július 1-jével felmentettem a Budapest-Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánián betöltött kápláni és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett egyetemi lelkészi beosztásából és augusztus 1-jével a Római Pápai Magyar Intézetbe küldöm, hogy tanulmányokat folytasson az ószövetségi szentírástudomány területén.

A PPKE Egyetemi Lelkészségének ellátása

2016. augusztus 1-jei hatállyal:

Hodász András káplán urat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem segédlelkészévé neveztem ki,

Szili András káplán urat pedig megbíztam, hogy Pál Ferenc egyetemi lelkész úrnak legyen segítségére egyetemi lelkészi teendőinek ellátásában.

Repülőtéri lelkész felmentése és kinevezése

2016. augusztus 1-jei hatállyal

Czap Zsolt repülőtéri lelkész urat – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva, köszönetnyilvánításommal – felmentettem repülőtéri lelkészi tisztségéből, és utódjává Barabás Bence plébániai kormányzó urat neveztem ki.

Mozgássérültek referensének kinevezése

2016. augusztus 1-jei hatállyal

Hajnal György atyát – plébánosi tisztségéből való felmentésével egy időben – felmentettem a mozgássérültek lelki gondozásának referensi megbízatása alól, s ugyanezen feladattal utódjává Almásy Tamás káplán urat nevezem ki. Feladatát a Főegyházmegye keretein belül, a Diakonális Szakterület püspöki helynökének irányításával végzi.

A Főegyházmegye és a szerzetesrendek közötti együttműködés koordinátora

A Főegyházmegye és a Főegyházmegye területén működő szerzetesrendek munkájának összehangolására folyó év június 16-ával Ábrahám Béla SDB tartományfőnök urat kineveztem koordinátornak.

Kitüntetés

Mazgon Gábor atyát, aki az Esztergomi Szeminárium elöljárójaként – 2008 és 2010 között prefektusként, majd 2010-től 2016-ig spirituálisként, valamint a nyolc esztendő során az Esztergomi Hittudományi Főiskola tanáraként – Főegyházmegyénk és az itt tanuló, más egyházmegyés növendékek képzését hűségesen szolgálta, munkájának elismeréséül 2016. június 15-én érseki tanácsossá neveztem ki. 

Gábor atya életét és további lelkipásztori munkáját kísérje Urunk bőséges áldása!

* * *

Egri Főegyházmegye

Ternyák Csaba érsek személyi és szervezeti változásokról döntött az Egri Főegyházmegyében, 2016. augusztus 1-i hatállyal:

Bertók József Jászberény Főplébánia káplánja és 
Jaskó László hernádnémeti plébános tényleges nyugállományba kerülnek.

Ailer Gellért, az Eger-Fájdalmas Anya plébános-helyettese az egri Kisboldogasszony Plébániára,
Bárdos Krisztián római tanulmányai befejezése után Arlóba,
Nagy Krisztián római tanulmányai befejezése után Hernádnémetibe,
Szűcs Gyula sárospataki káplán Borsodbótára kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Szabó József Béla teológiai tanári és főegyházmegyei zenei főigazgatói megbízatása érintetlenül hagyásával az Eger-Felnémeti Plébánia, 
Balázs József a Borsodbótai Plébánia,  
Philippe Marie Van Dael OSM az Eger-Kisboldogasszony Plébánia plébánosi megbízatása alól kapott felmentést.

Philippe Marie Van Dael OSM beosztott lelkészként marad az Eger-Kisboldogasszony Plébánián.

Balázs József egyházmegyei cigány-kisebbségi lelkészi kinevezést kapott. 

Bárdos Krisztián a Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda igazgatóhelyettese lett.

Czapkó Mihály, a Gyöngyös-felsővárosi Plébánia káplánja tanulmányi szabadságot kapott római tanulmányai folytatására.

Strahl Péter tiszafüredi káplán a Gyöngyös-felsővárosi Plébániára, 
Zsova János szerencsi káplán a Jászberényi Főplébániára,
Greutter György, a Jászberény Főplébánia káplánja Sirokba,
Jósvay László szendrői káplán Jászárokszállásra,
Vanyo Péter jászárokszállási káplán Szendrőbe,
Bakos Tamás újmisés Sárospatakra került káplánnak.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Bábel Balázs érsek a következő személyi változásokról döntött:

Oldallagos ellátások

A szakmári plébániát felmentette a kalocsai Szent Péter-plébánia ellátása alól.
A dusnoki plébániát felmentette a fajszi egyházközség ellátása alól.
A kiskunfélegyházi újplébániát felmentette a fülöpjakabi plébánia oldallagos lelkipásztori ellátása alól.
A kunbajai és a bácsszőlősi plébániákat a csikériai plébániához csatolta oldallagos lelkipásztori ellátásra.
A csikériai plébániát felmentette a tompai plébániák ellátása alól.
A kiskunmajsait felmentette a csólyospálosi plébánia ellátása alól.
A szanki plébániát felmentette a kömpöci lelkészség ellátása alól.
Jakabszállást Fülöpjakabhoz csatolta.
Kömpöcöt Csólyospáloshoz csatolta oldallagos ellátásra.
Szeremlét a bajai Szent István-plébániához csatolta.
A móricgáti lelkészséget Bugachoz csatolta.
A jászszentlászlói plébániát Szankhoz kapcsolta oldallagos ellátásra.

Felmentések

Rónaszéki Gábor atyát saját kérésére július 1-jei hatállyal felmentette kerületi esperesi megbízatása alól.

Bergmann János apát-kanonok plébános úr visszavonul az aktív szolgálattól, ezért köszönet nyilvánítása mellett esperesi és plébánosi tisztségéből július 31-ei hatállyal a főpásztor felmentette.

Kistamás István atyát saját kérésére, egészségi állapotára való tekintettel felmentette a hajósi kerület esperesi tisztsége alól, minden egyéb feladatának érintetlenül hagyásával.

Fekete János atya visszavonul az aktív szolgálattól, ezért köszönet nyilvánítása mellett a főpásztor felmentette plébánosi tisztségéből.

Plébánosi áthelyezések, kinevezések

Geszler Péter érseki tanácsos atyát felmentette érseki szertartói, iskolalelkészi és kápláni feladatai alól Kalocsán, és augusztus 1-jei hatállyal a tompai Szent János-, illetve Szent Anna-plébánia plébánosává nevezte ki a főpásztor.

Retkes Zsolt atyát felmentette a bajai Szent László ÁMK iskolalelkészi feladatai és kisegítő lelkészi megbízása alól, és július 1-jei hatállyal a kalocsai Szent Péter-plébánia plébánosává és a Szent József-templom igazgatójává nevezte ki.

Huszák Zsolt atyát felmentette a kiskunhalas-alsóvárosi plébánián betöltött kápláni beosztása alól, és Bácsalmásra helyezte plébánosnak.

Dr. Pribitek László atyát Kunbajáról Kelebiára helyezte.

Cselik László atyát Kelebiáról Fajszra helyezte plébánosnak.

Benes Roland atyát felmentette a kiskunmajsai kápláni tisztségéből, és Csólyospálosra helyezte plébánosnak.

Dr. Juhos Imrét felmentette a kecskeméti főplébánián betöltött kápláni beosztása alól, és Fülöpjakabra helyezte plébánosnak.

Görbe László piarista atyát a tartományfőnökkel történt egyeztetés után a kecskeméti Szentháromság-templom plébánosává nevezte ki.

Jánosity István atyát Bácsbokodról Bócsára helyezte plébánosi beosztással.

Salánki Ferenc atyát Jászszentlászlóról Bácsbokodra helyezte plébánosnak, a bácsborsódi plébánia oldallagos ellátásával.

Kanonoki kinevezések

A főpásztor új kanonokokat nevezett ki:
Kaló Krisztián – mesterkanonok
Szűcs Tibor – kiskunsági főesperes
Mons. Menyhárt Sándor – bodrogi főesperes

Az új káptalani tagokkal együtt a káptalan meglévő tagjai graduális promócióval a következő stallumokra kaptak kinevezést:

Tassi László – olvasókanonok
Bergmann János – éneklőkanonok
Talapka István – őrkanonok
Süveges István – bácsi kisprépost
Fülöp Ernő – főszékesegyházi főesperes
Kistamás István – bácsi főesperes

Esperesi kinevezés

Fekete Szabolcs atyát újabb öt évre kinevezte a bajai kerület esperesévé,
Vass Huba Zoltán atyát újabb öt évre kinevezte a solti kerület esperesévé,
Hajagos Gyula atyát egy évre kinevezte a kiskunfélegyházi kerület esperesévé,
Vincze Attila atyát egy évre kinevezte a hajósi kerület esperesévé.

Kápláni áthelyezések

Csorba Dávid újmisés – a soltvadkerti plébániára kapott kápláni kinevezést,
Kőhegyi Dániel újmisés – a kiskunhalas-alsóvárosi plébániára kapott kápláni kinevezést,
Marton Gábor újmisés – a kalocsa-belvárosi plébániára kapott kápláni kinevezést,
Kovács Ferenc – Soltvadkertről a kecskeméti főplébániára került káplánnak,
Szakács Tibor – római tanulmányai befejeztével Kiskunmajsára kap kápláni kinevezést.

* * *

Győri Egyházmegye 

Nyugdíjazások

Dr. Pápai Lajos: nyugalomba vonulásomat követően a győri Káptalandomb 3. számú épületbe költöztem, ahol az egyházmegyei hivatal telefonszámán (hivatali időben) és e-mail-címén továbbra is elérhető vagyok.

Pados Józsefet felmentette Komárom és Koppánymonostor plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyezte.

Péntek Józsefet felmentette a fertőszentmiklósi Szent Miklós-plébánia ellátása alól és nyugállományba helyezte.

Plébánosi kinevezések

Berkes Gyulát egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával – köszönetnyilvánítás mellett – felmentette Abda, Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátása alól.

Bors Imrét felmentette a komáromi Jézus Szíve-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Abdára plébánosnak, megbízva Ikrény és Börcs plébániák oldallagos ellátásával.

Brezina Balázst felmentette a győri Szent Kamillus-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Kónyba plébánosnak, megbízva Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák oldallagos ellátásával.

Bros Gergely Bélát felmentette Nagylózs, Pereszteg és Pinnye plébániák ellátása alól, és kinevezte Komáromba plébánosnak, megbízva Koppánymonostor plébánia oldallagos ellátásával.

Csermelyi Károlyt felmentette Gyömöre, Kajárpéc és Felpéc plébániák ellátása alól, és kinevezte Egyedre plébánosnak, megbízva Sobor, Árpás és Mórichida plébániák oldallagos ellátásával.

Ferling Györgyöt felmentette Kóny, Enese és Markotabödöge (plébánosi illetékesség: Cakóháza, Tárnokréti és Rábcakapi) plébániák ellátása alól, és kinevezte Nagylózsra plébánosnak, megbízva Pereszteg és Pinnye plébániák oldallagos ellátásával.

Havassy Bálint Lászlót egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával felmentette a baji plébánia oldallagos ellátása alól.

Kovács Csaba Albertet egyéb megbízatásai érintetlenül hagyásával megbízta a baji plébánia oldallagos ellátásával.

Mészáros Miklóst felmentette a magyaróvári plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte Peresznyére plébánosnak, megbízva Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák oldallagos ellátásával.

Németh Istvánt felmentette Peresznye, Répcevis, Zsira és Gyalóka plébániák ellátása alól, és kinevezte Fertőszentmiklósra plébánosnak.

Vadász Zoltánt felmentette Egyed, Sobor, Mórichida és Árpás plébániák ellátása alól, és kinevezte Gyömörére plébánosnak, megbízva Kajárpéc és Felpéc plébániák oldallagos ellátásával.

Kápláni kinevezések

Benkó Attilát felmentette a soproni orsolyita iskola püspöki biztosi megbízatása, valamint az orsolyita templom igazgatói megbízatása és a soproni Szent György-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára segédlelkésznek.

Kovács Gergő Vilmost felmentette a győri székesegyházi plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és kinevezte a soproni orsolyita iskola püspöki biztosává, valamint az orsolyita templom igazgatójává és a soproni Szent István-plébánia kisegítő lelkészévé.

Molnár Róbertet a magyaróvári Szent Gotthárd-plébániára küldte diakónusként.

Váradi Kristófot kinevezte a tatai Szent Imre-plébániára segédlelkésznek.

Vlaj Márkot kinevezte a győri székesegyházi plébániára segédlelkésznek.

Végerbauer Richárdot felmentette a tatai Szent Kereszt-plébániára szóló segédlelkészi megbízatása alól, és tanulmányi szabadságra küldte Rómába.

* * * 

Kaposvári Egyházmegye

Balás Béla kaposvári megyéspüspök augusztus 1-jei hatállyal a következő személyi változásokat rendelte el egyházmegyéjében:

Vörös Péter újmisést a Siófoki Plébániára küldte káplánnak.

Németh Zsolt káplánt a Siófoki Plébániáról a Bárdudvarnoki Plébániára küldte ugyanazon minőségben.

Fábry Kornél kaposfüredi plébánost 2020. őszig Erdő Péter bíboros kérésére elengedte az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyébe, ahol az Eucharisztikus Világkongresszus főtitkára lesz.

Tomanek Péter plébánost felmentette a Balatonszemesi Plébánia ellátása alól és a Kaposfüredi Plébániára helyezte ugyanazon minőségben.

Borza Miklós plébánost felmentette a Somogyszobi Plébánia ellátása alól és a Balatonszemesi Plébániára küldte ugyanazon minőségben.

Kóré Mihály plébánost felmentette az Őrtilosi Plébánia ellátása alól és megbízta a Somogyszobi Plébánia ellátásával, ugyanazon minőségben.

Laczkó Flórián zákányfalui plébánost megbízta az Őrtilosi Plébánia oldallagos ellátásával.

Bojtor Róbert miklósfai esperes plébánost megbízta a Beleznai Plébánia oldallagos ellátásával.

Váron Istvánt saját kérésére felmentette a nagykanizsai Szent József Plébánián betöltött plébániai kormányzói tisztsége alól és kinevezte a Lábodi Plébániára ugyanazon minőségben.

Csorba Tamás plébánost felmentette a Lábodi Plébánia ellátása alól és a nagykanizsai Szent József Plébániára küldte ugyanazon minőségben.

* * *

Miskolci Egyházmegye

Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök a következő személyi változásokról döntött a Miskolci Egyházmegyében:

Bodolóczki Emilt 2016. július 1-jei hatállyal fölmentette a Rudabányácskai Görögkatolikus Parókia adminisztrátori feladatainak ellátása alól. Utódául Szilágyi Gábort helyezte a Rudabányácskai Görögkatolikus Parókia élére parókusként.

Dudás Lászlót 2016. július 15-ei hatállyal fölmentette a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia parókusi tisztsége alól, és kinevezte az Abaújszántói Görögkatolikus Parókia parókusává, valamint a Mogyoróskai Görögkatolikus Parókia oldallagos adminisztrátorává. 

Galambvári Pétert 2016. július 15-ei hatállyal fölmentette az Abaújszántói Görögkatolikus Parókia parókusi tisztsége, illetve a Mogyoróskai Görögkatolikus Parókián végzett adminisztrátori feladatai alól, és hatéves időtartamra kinevezte a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia parókusává.

Szocska A. Ábel OSBM apostoli kormányzó atya kérelme alapján hozzájárult, hogy Orosz István a következő években a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközség és a Nemzeti Kegyhely vezetését lássa el. Ennek érdekében 2016. június 30-i hatállyal fölmentette őt az Ózdi Görögkatolikus Parókia parókusi tisztsége alól.

Szűcs Bélát (Munkácsi Egyházmegye) Milan Šašik megyéspüspök engedélyével 2016. július 1-jei hatállyal kinevezte a Garadnai Görögkatolikus Parókia adminisztrátorává.

Tyukodi Attilát 2016. július 1-jei hatállyal kinevezte a Csobádi Görögkatolikus Parókia oldallagos adminisztrátorává.

Bodnár Dánielt 2016. július 1-jei hatállyal fölmentette a Felsővadászi Görögkatolikus Parókia parókusi, valamint a Gadnai Görögkatolikus Parókia adminisztrátori hivatala alól, s ugyanazon hatállyal öt éves időtartamra kinevezte az Ózdi Görögkatolikus Parókia parókusává.

Kondás Andrást 2016. július 1-jei hatállyal egy évre kinevezte a Rakacai Görögkatolikus Parókia oldallagos adminisztrátorává.

Bárány Pétert (Hajdúdorogi Főegyházmegye) Kocsis Fülöp érsek-metropolita külön engedélyével, 2016. július 1-jei hatállyal három évre kinevezte a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókiasegédlelkészévé.

Buka Gábort 2016. július 1-jei hatállyal kinevezte a Felsővadászi Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészévé és a Gadnai Görögkatolikus Parókia adminisztrátorává.

Polgári Bencét 2016. június 30-i hatállyal fölmentette a Rakacai Görögkatolikus Parókia vezetése alól. Polgári Bence Kocsis Fülöp metropolitától a Görögkatolikus Papnevelő Intézetbe szóló tanulmányi prefektusi kinevezést kapott, így az elkövetkezendő néhány esztendőben Nyíregyházán teljesít majd szolgálatot.

Molnár Józsefet (Nyíregyházi Egyházmegye) Szocska A. Ábel apostoli kormányzó atya külön engedélyével 2016. július 1-jei hatállyal, négy évre a Pácini Görögkatolikus Parókia helyettes lelkészévénevezte ki.

Nagy Tamás újszentelt áldozópapot 2016. július 3-i hatállyal kinevezte a Sárospataki Görögkatolikus Parókia segédlelkészévé.

* * *

Nyíregyházi Egyházmegye

Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója a következő személyi változásokról döntött a Nyíregyházi Egyházmegyében: 

Grunda János pasztorális referens atyát folyó év június 15-ei hatállyal felmentem a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kinevezem a Nyírpazonyi Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Dr. Papp Tibor karitászigazgató atyát folyó év június 15-ei hatállyal felmentem a Nyírpazonyi Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kinevezem a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Erdei Tamás diakónus atyát folyó év május 2-ai hatállyal felmentettem a Máriapócsi Kegyhelyen betöltött diakónusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal határozatlan időre kineveztem a Nyíregyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának titkárává.

Iski István atyát folyó év április 1-jei hatállyal felmentettem a Gávavencsellői Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Buji Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Magyar Márton titkár urat folyó év május 2-ai hatállyal felmentettem a Püspöki Hivatal irodai titkári feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Balkányi Görögkatolikus Egyházközség lelkipásztori kisegítőjévé.

Orosz István kállósemjéni parókus atyát folyó év március 20-i hatállyal határozatlan időre kineveztem a Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Karitászának igazgatójává.

Dr. Papp Tibor nyírpazonyiparókus atyát, áldozatos munkáját megköszönve folyó év március 20-i hatállyal – minden további tisztségében megtartva – felmentettem a Nyíregyházi Egyházmegye Egyházmegyei Karitászának igazgatói tisztségéből.

Dr. Soltész János szemináriumi rektor atyát, a Nyíregyházi Egyházmegye felállításáért végzett áldozatos és odaadó szolgálatát megköszönve folyó év július 1-jei hatállyal – minden további tisztségében megtartva – felmentettem a megbízott általános helyettesi tisztsége alól.

Szabó Antal atyát július 1-jei hatállyal kineveztem a Gávavencsellői Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Aranyics Arnold tanulmányvégzettpapnövendéket folyó év augusztus 1-jei hatállyal kineveztem a Hodászi Görögkatolikus Egyházközség és a Hodászi Görögkatolikus Cigány Egyházközség lelkipásztori kisegítőjévé.

Halinda Gyula atyát folyó év július 1-jei hatállyal felmentettem a Kölcsei Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Nyírmadai Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Kapin István atyát – áldozatos munkáját megköszönve – folyó év július 1-jei hatállyal felmentettem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi beosztásából, és ugyanezen hatállyal 4 éves időtartamra átengedtem a Hajdúdorogi Főegyházmegye szolgálatára.

Kocsorák János tanulmányvégzett papnövendéket folyó év augusztus 1-jei hatállyal kineveztem a Máriapócsi Lelkigyakorlatos- és Zarándokház lelkipásztori kisegítőjévé.

Lipusz Géza atyát folyó év július 1-jei hatállyal felmentettem a Nyírmadai Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a máriapócsi Boldog II. János Pál Pápa Idősek Otthona lelki vezetőjévé.

Lőrinc Krizosztom OSBM szerzetes atyát folyó év július 1-jei hatállyal – a Nagy Szent Bazil Rend engedélyével – kineveztem a Kölcsei Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Molnár József atyát – áldozatos munkáját megköszönve – folyó év július 1-jei hatállyal felmentettem a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházközségben betöltött segédlelkészi beosztásából, és ugyanezen hatállyal 4 éves időtartamra átengedtem a Miskolci Egyházmegye szolgálatára.

Mosolygó Tamás atyát folyó év augusztus 1-jei hatállyal felmentettem a Beregdaróci Görögkatolikus Egyházközségben betöltött parókusi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a máriapócsi Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lelki igazgatójává.

Orosz István ózdi parókust, a Miskolci Egyházmegye áldozópapját dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök engedélyével folyó év július 1-jei hatállyal – a kegyhelyigazgatói feladatköre betöltésének időtartamára – kineveztem a Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközség parókusává.

Pindzsu István újszentelt áldozópapot folyó év április 23-ai hatállyal kineveztem a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség segédlelkészévé.

Revák István atyát folyó év július 1-jei hatállyal felmentettem a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközségben betöltött segédlelkészi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Timári Görögkatolikus Egyházközség helyettes lelkészévé.

Szikora Ede atyát folyó év augusztus 1-jei hatállyal kineveztem a Nyíregyháza-Kertvárosi Görögkatolikus Egyházközség diakónusává, valamint a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola lelki igazgatójává.

Szűcs Béla atyát, a Nyíregyházi Egyházmegyéért vállalt áldozatos szolgálatát megköszönve folyó év július 1-jei hatállyal felmentettem a Timári Görögkatolikus Egyházközségben betöltött adminisztrátori feladatköréből.

Virág László atyát folyó év augusztus 1-jei hatállyal felmentettem az Újfehértói Görögkatolikus Egyházközségben betöltött segédlelkészi feladatköréből, és ugyanezen hatállyal kineveztem a Beregdaróci Görögkatolikus Egyházközség helyettes lelkészévé.

* * *

Pécsi Egyházmegye

Udvardy György megyéspüspök a plébánia vezetéséről korábban lemondott Herendi János tiszteletbeli kanonok, címzetes apát, bátaszéki, valamint Kolbert Mátyás németkéri plébánost nyugállományba helyezte. Dr. Kormon József tiszteletbeli esperest, szajki plébánost egészségi állapotára tekintettel kérésére nyugállományba helyezte.

Kürtösi Krisztián döbröközi plébánost Bátaszékre, Bukovics István sióagárdi plébánost Döbröközre, dr. Tamás Roland székesegyházi plébánost Szajkra helyezte át. Az egyházmegyén kívüli szolgálatból visszatérő dr. Kajtár Edvárd spirituális a székesegyházban lesz plébános. Korábbi beosztásait érintetlenül hagyva Máger Róbert püspöki szertartó, jegyző, templomigazgató székesegyházi kápláni kinevezést kapott.

2016. július 1-jével Sümegi József állandó diakónus a bátaszéki plébánia munkatársaként a bátai Szent Vér-kegyhely őre lesz, ezért augusztus 31-ével az egyházmegyei tanfelügyelői feladat alól felmentést kap.

Berecz Tibor és Lápossy Péter újmiséseket további tanulmányok végzésére ősztől Rómába küldte. Sas Norbert diakónus az őszi félévben befejezi tanulmányait az esztergomi szemináriumban, majd lelkipásztori gyakorlatra plébániára kerül.

Az egyházmegye rendezési tervét szem előtt tartva a sióagárdi plébánia Zombához, a németkéri plébánia Pakshoz, a várdombi plébánia Szekszárdhoz, a dunaszekcsői és mőcsényi plébánia Bátaszékhez, a cikói és grábóci plébánia Bonyhádhoz, a sombereki plébánia Véméndhez kerül oldallagos ellátásra.

* * * 

Szombathelyi Egyházmegye

Plébániai kormányzói kinevezés

Bokor Zoltánt felmentve a székesegyházi kápláni beosztása alól a szombathelyi Szent István király Plébánia plébániai kormányzójává nevezi ki Veres András egyházmegyei kormányzó, további megbízatásainak érintetlenül hagyásával.

Kisegítő lelkészi kinevezés

Szakál Szilárd a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia káplánja a Gércei Plébánián folytatja tovább szolgálatát mint kisegítő lelkész, hogy a nagy kiterjedésű plébánián segítse Balasi István atya munkáját.

Kórházlelkészi megbízatás

A Tanácsosok Testületének véleményét kikérve úgy határozott Veres András egyházmegyei kormányzó, hogy Szombathely után a Zala Megyei Kórházba is kinevez egy önálló kórházlelkészt Kovács Richárd személyében.

Központi megbízatás

Ipacs Bencét a Brenner János Kollégium spirituálisává és püspöki szertartóvá nevezi ki Veres András egyházmegyei kormányzó.

Kápláni kinevezés

Takács András újmisés a Lenti Plébánián teljesít a továbbiakban szolgálatot kápláni minőségben.

A Zalaegerszegi Ferences Plébánián a ferences tartományfőnök kérésére Szász Pál Zsombor helyébe Varga József Kamill kapott kápláni kinevezést.

Tanulmányi szabadság

Molnár János, a Brenner János Kollégium spirituálisa és püspöki titkár a továbbiakban Rómában folytatja tanulmányait. 

Pasztorális gyakorlat

Kaszás Csaba diakónus a Kőszegi Plébánián teljesít két hónapon át pasztorációs gyakorlatot.


* * *

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Plébánosi felmentések, áthelyezések, illetve kinevezések

Keresztes László plébániai kormányzóként folytatja munkáját Kótajban.

Dr. Dénes Zoltán
Újirázra,

Hasulyó János Hajdúböszörménybe,

Kocsis Gábor Mérkre és

Lázár István Baktalórántházára kap plébánosi áthelyezést.

Katona István Nyírkarászba és

Rákóczi Jenő Berettyóújfaluba kap plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni áthelyezések

Eiben Tamás sikeresen befejezve a teológiai szaklicenciátusát hazatér Rómából. A debreceni Szent Anna-főplébánián folytatja kápláni szolgálatát, és a főpásztor egyúttal kinevezi a Debreceni Egyetem római katolikus lelkészévé, valamint a Szent László Egyetemi Szakkollégium igazgatójává.

Nagy Zsolt és Hajdu István a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-főplébánián folytatják kápláni szolgálatukat.

Újmisés helyezés

Markovics Balázs újmisés Kisvárdán kezdi meg kápláni szolgálatát. A főpásztor egyben megbízza a Szent László Katolikus Iskolában a hitoktatási feladatok ellátásával is.

Tanulmányi szabadság

Nagy Csaba káplán a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként Rómában kezd teológiai tanulmányokat.

Exkardináció

Olasz Lajos Attila a Szeged-Csanádi Egyházmegyében folytatja papi szolgálatát.

P. Hofher József SJ visszatér rendi közösségébe.

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Plébánosi kinevezés

Szabó Z. Jenő Csanádpalotára,

Zmijan Adalbert Földeákra,

Zsadányi József Szentesre, a Jézus Szíve-plébániára,

Andrási Elemér Szegvárra kapott plébánosi kinevezést.

Plébániai kormányzó

Olasz Lajos Attila Üllésre kapott plébániai kormányzói kinevezést.

Kápláni kinevezés

Tracsek Oszkár Gyulára kapott kápláni kinevezést.

Nyugdíjazás

Katona Pált felmentve eddigi plébánosi szolgálata alól nyugállományba helyezték.

* * * 

Váci Egyházmegye

A Váci Egyházmegyében Beer Miklós megyéspüspök az alábbi változásokat rendelte el:

Ecseri Pál újmisés atyát Bagra;
Kiss Dávid újmisés atyát Salgótarján-Főplébániára;
Simon Gáspár Balázs újmisés atyát Turára;
Polcz Zoltán újmisés atyát Gödöllőre káplánná nevezte ki.

A rendi elöljárókkal egyeztetve, Kovács Lajos SJ jezsuita szerzetespapot veresegyházi kisegítő lelkésszé nevezte ki. P. Posztós Erik OFM ferences atyát felmentette Szécsény plébánia kápláni posztjáról, amelyre egyúttal kinevezte P. Szoliva Gábor Gábriel ferences atyát.

Csák András káplán atyát kinevezte Cered plébániai kormányzójává, Zabar és Szilaspogony fíliák mellett, egyidejűleg balassagyarmati káplán feladatai alól felmentette.

Loborik Attila állandó diakónust a megyéspüspök, pásztói állandó diakónusi feladata alól felmentette, s egyben kinevezte Nagybátony állandó diakónusává.

Dóbiás Zalán atyát felmentette kókai plébániai kormányzói tisztségéből, s egyben kinevezte a Balassagyarmati Don Bosco Szent János Szalézi plébánia kormányzójává, Patvarc fília ellátásával.

Jánosik Gyula nyugalmazott eddigi zabari plébániai kormányzót a püspök érdemei elismerésével felmentette plébániai feladatai alól.

Balogh László salgótarjáni káplánt, eddigi tisztségéből fölmentve, Vác-Alsóváros káplánjává nevezte ki.

Balázs András eddigi gödöllői káplánt a főpásztor kápláni tisztségéből felmentve, plébániai kormányzóvá nevezte ki Karancskeszi és Litke plébániára, mely utóbbihoz Ipolytarnóc és Mihálygerge filiák is tartoznak.

Bakonyi Jánost, Karancskeszi és Litke plébániai kormányzósága alól fölmentve, Kóka és Tápiószecső plébániai kormányzójává nevezte ki.

Krizsán Zoltánt salgótarján-főplébániai kápláni tisztségéből felmentve, Karancslapújtő és Egyházasgerge plébániai kormányzójává nevezte ki.

Kantár Norbertet felmentette ceglédberceli kihelyezett kápláni tisztségéből, egyben kinevezve őt Salgótarján-Főplébánia káplánjává.

Dr. Csiba Tibort, Balassagyarmat-Szalézi plébánosi tisztségéből felmentve, Isaszegi plébánossá, és egyben a Gödöllői esperesi kerület esperesévé nevezte ki.

Gulyka József eddigi isaszegi plébánost és gödöllői esperest a püspök érdemei elismerésével nyugállományba helyezte.

Lovassy Attila atyát gödöllői kápláni tisztségéből felmentve, Jászkarajenő plébánia és a tiszajenői filia plébániai kormányzójává nevezte ki. Varga Sándor eddigi jászkarajenői plébániai kormányzót tisztségéből felmentette.

Halász Péter atyát, római tanulmányai befejeztével, a megyéspüspök Kistarcsára nevezte ki káplánnak.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Márfi Gyula érsek az alábbi személyi és szervezeti változásokról döntött a Veszprémi Főegyházmegyében_

Felmentések, nyugdíjazások és kinevezések

Zsebe Attila László diakónus urat – Németh Éva bv. ezredes, intézetparancsnok előterjesztésére – a megüresedett részmunkaidős börtönlelkészi beosztásra a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet börtönlelkészévé neveztem ki 2016. márc. 1-i hatállyal.

Kerekes Zoltán kisegítő lelkész urat 2016. jún. 10-i hatállyal kineveztem pápateszéri plébánossá. Egyúttal Bakonytamásit, valamint az eddig a Lovászpatona Plébániához tartozott Nagydém filiálist a Pápateszéri Plébániához csatoltam.

Horváth Tamás csóti plébánostköszönetem nyilvánítása mellett – év jún. 10-i hatállyal felmentettem a Pápateszéri Plébánia, valamint Bakonytamási és Nagydém egyházközségek ellátása alól.

Papp Szabolcs csabrendeki plébánosnak – saját kérésére – 2016. márc. 8-tól 3 havi betegszabadságot engedélyeztem. Ezen időre a Csabrendeki Plébánia lelkipásztori ellátását a Veszprém I. Plébánia káplánjára, Felker Zsolt atyára, Juhász Csaba kórházlelkészre, valamint Bagi Ádám ajkai diakónusra bíztam, a gazdasági és pénzügyek intézésére pedig Bakos Frigyes ajkai kerületi esperes urat kértem fel.

Papp Szabolcs betegszabadságát meg nem határozott ideig meghosszabbítottam, és csabrendeki plébánosi megbízatása alól júl. 1-i hatállyal felmentettem.

Bagi Ádám újmisést – csabrendeki segítő szolgálata után – csabrendeki adminisztrátorrá neveztem ki júl.1-i hatállyal. Megbízatása nem terjed ki Nagygörbő és Döbröce filiálisokra, melyeket a Csabrendeki Plébániától visszacsatolok a Sümegcsehi Plébániához.


További dispozíciók aug. 1-i hatállyal:

Nagy József sümegi főesperes, plébános urat köszönetem nyilvánításával felmentettem a Sümegcsehi Plébánia oldallagos ellátása alól.

Östör Dánielt felmentettem ajkai kápláni megbízatásától, engedélyeztem egyházzenei tanulmányok folytatását, és kineveztem a Sümegcsehi Plébánia adminisztrátorává. Egyúttal Nagygörbő és Döbröce filiálisokat visszacsatoltam a Sümegcsehi Plébániához.

Fuchs Tibor újmisést Ajkára küldtem kápláni minőségben.

Szerenka Miklóst saját kérésére – köszönetem nyilvánítása mellett, általános helynöki megbízatásának érintetlenül hagyásával – felmentettem Veszprém III. (Árpád-házi Szent Margit) Plébánia ellátása alól, és nyugállományba helyeztem.

Saját kérésére felmentettem továbbá főszékesegyházi  főesperesi megbízatása alól, s egyúttal kineveztem dr. Balázs Pál c. apát, balatonkenesei plébánost főszékesegyházi főesperessé.

Tornavölgyi Krisztiánt felmentettem az Ugodi Plébánia és csatolt lelkipásztori körzetének ellátása alól, és kineveztem a Veszprém III. (Árpád-házi Szent Margit) Plébánia plébánosává.

Laposa Norbertet felmentettem Veszprém III. Plébánia kápláni megbízatása alól, és Várpalotára küldtem kápláni minőségben.

Darnai Jánost felmentettem várpalotai kápláni megbízatása alól és egyéb tisztségei érintetlenül hagyásával kineveztem a Padányi Római Katolikus Iskola és a Davidikum Római Katolikus Középiskola Kollégium lelkiigazgatójává.

Takáts Istvánt köszönetem nyilvánítása mellett felmentettem a Padányi Római Katolikus Iskolában és a Davidikum Róm. Kat. Középisk. Kollégiumban betöltött lelkiigazgatói megbízatása alól, és kineveztem az Érseki Hivatal irodaigazgatójává – főiskolai tanári munkájának megtartásával.

Bedy Imrét felmentettem a Hévízi Plébánián végzett kápláni megbízatása alól és kineveztem ugodi plébánossá.

Szalontai István Balázs újmisést Hévízre küldtem káplánnak.

Farkas Józsefet felmentettem a Bakonyszombathelyi és az oldallagos Kerékteleki, valamint Rédei Plébániák ellátása alól, és saját kérésére nyugállományba helyeztem.

Aradi Lászlót – római tanulmányainak sikeres befejeztével kineveztem Bakonyszombathelyre plébániai adminisztrátornak, engedélyezve tanulmányainak folytatását a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Kovács Károly Ferencet saját kérésére felmentettem a Badacsonytördemici Plébánia és annak fíliái vezetése alól, és felvettem nyugdíjas papjaim sorába.

Cséry Gergő nemesgulácsi plébánost megbíztam, hogy a nyugdíjazás miatt megüresedett Badacsonytördemici Plébánia ellátásáról – eddigi megbízatásainak érintetlenül hagyásával – oldallagosan gondoskodjék. Szigliget filiális egyházközség gazdaságilag egyelőre a Nemesgulácsi Plébánia által oldallagosan ellátott Badacsonytördemici Plébániához tartozik, de lelkipásztori ellátását Fódi Ákos balatonedericsi plébános úrra bíztam.

Balogh Árpád káptalantóti plébánost felmentettem a káptalantóti plébánia, valamint az oldallagosan ellátott salföldi és szentbékkállai plébániák ellátása alól, és nyugállományba helyeztem.

Czár Péter rendelkezési állományban lévő papunkat megbíztam a káptalantóti, salföldi és szentbékkállai plébániák vezetésével és ellátásával.

A nagyszombati érsek úrral történt megállapodás alapján Molnár Ernő, egyházmegyénk papja további 2 évig a Nagyszombati Érsekség területén végez lelkipásztori szolgálatot.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria