Szent István királyt és Asztrik érseket ünnepelték Kalocsán

Hazai – 2019. augusztus 23., péntek | 8:01

Augusztus 19-én ünnepelték a kalocsai Szent István király-templom búcsúját, melynek főcelebránsa és szónoka Tóth Tamás pápai káplán, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára volt.

Szent István napja sok tekintetben kiemelkedő ünnep Kalocsán. Államalapító királyunk Magyarország fővédőszentje, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye védőszentje és a Szent István király-templom patrónusa is. Az ünnep jelentőségét emelte, hogy az oltár mellett, díszes ereklyetartóban jelen volt Szent István ereklyéje, a Székesfehérváron őrzött koponyatetőből leválasztott darab. Emellett jelen volt Asztriknak, Kalocsa első érsekének ereklyéje is.

Az ünneplőket Mészáros István prépost, templomigazgató köszöntötte. Az ünnep történelmi találkozást is jelentett. Asztrik, Kalocsa első érseke, a koronát hozó főpap ereklyéje Szent István királyé mellé került a templomban. Ők ketten ismerték egymást, közös ügyük volt a keresztény állam alapítása, és vállvetve dolgoztak a magyarság megtérítésén. Az ereklyetartó, mely Asztrik csontdarabkáját őrzi, a kalocsai származású Horváth Nándor aranyműves, fém-ötvös restaurátor munkája.

Az ünnepi szentmisén jelen volt a város papsága, valamint Bálint József, Kalocsa város polgármestere, Kálóczi Norbert, a Kalocsai Járásbíróság elnöke, Betlen Zsolt alezredes, a város tűzoltóparancsnoka, Ambrus Lajos, a Kalocsai Fegyház és Börtön parancsnoka, Filvig Géza képviselő, Csinga Mihály ezredes, az MH Logisztikai Központ parancsnoka, valamint a város és a környék hívei.

Tóth Tamás homíliájában az ünnep jelentőségéről beszélt. Az ereklyék jelentőségéről szólva kiemelte, hogy amikor Nagy Konstantin császár a 4. században bazilikát építtetett Szent Péter sírja fölé, akkor emléket akart állítani az apostolfejedelemnek. Az ókori főtemplom, amelynek már csak nyomai vannak, az első századokban síremlékként szolgált. Az első stabil oltárt is csak jóval később, Nagy Szent Gergely pápa idején építették oda. A sír az idők során feledésbe merült. A múlt század közepén egy véletlennek, majd XII. Piusz pápa bátor döntésének köszönhetően kezdték el kutatni az apostolfejedelem nyughelyét. Hosszas kutatómunka eredményeként jelentették ki, hogy megtalálták a sírt és az ereklyéket.

Szent VI. Pál pápa bronz ereklyetartót készíttetett az ereklyék egy részének, kilenc csonttöredéknek. Ezt az ereklyetartót ajándékozta nemrég a Szentatya a konstantinápolyi pátriárkának. Az ereklye hosszú ideig a pápai lakosztály kápolnájában volt, fizikai közelségben Szent Péter utódjához. Az ereklyetartóra ezt írták: „A vatikáni bazilika sírboltjában talált csontokból, amelyekről úgy tartják, hogy Szent Péter apostoléi.” Ezzel a tudományos alázattal és vallásos tisztelettel köszöntjük most Asztrik ereklyéjét is, melyet néhány évvel ezelőtt kutattak fel, s találtak meg a kalocsai főszékesegyházban. Tóth Tamás hangsúlyozta: Asztrik érsekben nemcsak azt az embert tiszteljük, aki Szent István királyunknak a koronát hozta Szent Péter utódától, Rómából, hanem benne tiszteljük Kalocsa első főpásztorát, első érsekét is, akit a hagyomány szentnek tart.

Miért történelmi jelentőségű ez a találkozás? – tette fel a kérdést az MKPK titkára. Rámutatott: olyan korban élünk, amely szemmel láthatólag elveszítette az irányító fénypontokat. Úgy tűnik, a világ sokszor céltalanul keresi az utat, mintha hiányoznának a vonatkozási pontok. Azt tapasztaljuk, mintha elveszítettük volna a gyökereinket. A mai Európának és Magyarországnak példaképekre van szüksége, akik kiállták az idők próbáját. Ilyen Szent István és mindazok, akik a munkában segítették. Köztük a szent életű Asztrik, Kalocsa első érseke is, akinek nagyon fontos szerep jutott.

Korunk célt tévesztett jelenségeiről szólva a szónok kifejtette, hogy vannak olyanok, akik a Szent István előtti hitvilághoz fordulnak. Abban próbálják megtalálni elveszített gyökereiket. Arról a hitvilágról nem sokat tudunk, egyet azonban biztosan, hogy Szent István határozottan nemet mondott rá, mert nem abban látta népe megmaradását. Vannak, akik tudományosnak látszó, megkonstruált, megálmodott jövőképekben próbálják követni a szilárd útmutatást, de ezekről is kiderül, hogy nem állják ki az idők próbáját. Az út, amelyet Szent István választott, ezer éve megvan. A szilárd hit, az elkötelezettség és a példa kötelez mindenkit. Asztrik érsek, amikor Rómában járt, valószínűleg felkereste az apostolfejedelem sírját, ereklyéit is, és kérte Pétertől a pártfogást a születő magyar hazáért, népért és hitéért. Nemcsak elhozta a koronát, hanem a kalocsai székesegyházban első főpásztorként példaadó szolgálat után örök nyugalomra is lelt – zárta beszédét Tóth Tamás.

Az ünnepi szentmise végén mindenki emléklapot kapott ajándékba, valamint egy korty pannonhalmi borral vendégelték meg a jelenlévőket.

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria