Szentmisét mutattak be Seregély István érsek lelki üdvéért Nyíregyházán

Hazai – 2019. január 9., szerda | 11:33

A december 31-én elhunyt Seregély István nyugalmazott egri érsek lelki üdvéért koncelebrált szentmisét mutatott be Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök és Bosák Nándor nyugalmazott püspök január 7-én Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Megalapítása előtt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területe az Egri Főegyházmegyéhez tartozott. Seregély István egri érsek főpapi, valamint a Nyíregyházán, a Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban töltött nyugdíjas éveiben végzett papi szolgálata sok gyümölcsöt termett a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye életében is: lelkigyakorlatokat, előadásokat tartott, Nyíregyházán szentmiséket mutatott be, bibliaórákat vezetett, így Seregély István érsek az egyházmegye és a város hívei szívéhez is nagyon közel állt.

„Láttam a folyót, melyen mindenkinek át kell kelnie, a folyó neve szenvedés. Láttam a hajót, mely átvisz a folyón, a hajó neve szeretet” – idézte Palánki Ferenc püspök homíliájában Seregély István egyik gondolatát.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora szentbeszédében a tiszta, világos krisztusi identitást emelte ki Seregély István életéből. Soha nem volt benne kétség afelől, hogy kihez tartozik; mindig az életszentségre törekedett. Ezt igazolja az Új Ember Kiadó gondozásában, a Pásztorok sorozatban Magunkat nem hagyhatjuk el címmel megjelent vele készült interjúkötet – mondta Palánki Ferenc.

Az ember saját magát nem hagyhatja el, főleg, ha ragaszkodik a krisztusi élethez. Seregély István érseket mindig a radikális Krisztus-követés jellemezte. Az interjúkötetben arra is bátorít bennünket, utalva arra a felszabadító tényre, hogy a szenteknek nem kell bűntelennek lenniük, hogy soha ne adjuk fel a küzdelmet a jóért.

Életszentségre törekvése a mindennapi imádságból táplálkozott. A könyvben azt is hangsúlyozza, hogy egy papnak naponta minimum két órát kell imádkoznia, Isten jelenlétében töltenie. Seregély István életének utolsó heteiben is – annak ellenére, hogy már tolószékbe kényszerült – rendszeresen imádkozott az otthon kápolnájában. Hitt az ima erejében, és napi két órát azért töltött Isten jelenlétében, hogy el ne szakadjon Tőle. Mindennapi imádságai közé tartozott a rózsafüzér imádkozása is, hiszen gyermekkorától ragaszkodott a Szűzanyához. Ezt az érseki címerében látható Mária-monogram is kifejezi – emlékeztetett a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Palánki Ferenc arról is szólt, hogy életét végigkísérik az érsek atya tanácsai, gondolatai. Segédpüspöki kinevezésekor arra is kérte őt, hogy mindennap imádkozzon azért, hogy soha ne tegyen olyat, ami ártana az Egyháznak. „Hasonló mondatai beleégtek sokunk szívébe, lelkébe, amiért hálát adunk.”

A kereszthordozásban is példát adott nekünk – folytatta gondolatait a szónok. – Kicsi gyermek kora óta asztmás beteg volt, ennek ellenére alázattal hordta keresztjét és végezte a fizikai munkát, amire az élete során sokszor rákényszerült. Nem lázadozott Isten ellen, így járta a Krisztus-követés útját. A szolgálat keresztjét is hordozta, hiszen megtapasztalhattuk, milyen alapos készület előzte meg beszédeit, megnyilatkozásait, tanítását, amelyek az Istennel való szeretetkapcsolatának gyümölcsei voltak. Életében jelen volt a szolgálatkészség, hivatásában mindig másokért élt.

Nem vágyakozott elismerésre, kitüntetésre, csak tette a dolgát. Mindenkit arra tanított, hogy Isten nélkül nem lehet a földön semmilyen eredményt elérni, nem lehet földi paradicsomot építeni. Püspökké szentelésének 30. évfordulóján mondta, hogy a földön csak akkor lesz béke, ha az emberek jóakaratúak lesznek, és Isten parancsai szerint élnek.

Homíliájának végén Palánki Ferenc köszönetet mondott Istennek Seregély István érsek hosszú, hűséges szolgálatáért és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét is érintő intézkedésekért, alapításokért. Seregély István érsek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításakor, az ő idejében a testület javaslatára kezdeményezték a magyar egyházmegyék határainak módosítását, melynek eredményeként II. János Pál pápa 1993-ban megalapította a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyét.

Seregély István püspöki jelmondata ez volt: „Christus est via veritas et vita” – „Krisztus az út, az igazság és az élet”. Örök út, örök igazság és örök élet. Érsek atya már látta a folyót, amelynek a neve szenvedés, és amin mindenkinek át kell kelnie. Az életével tett tanúságot arról, hogy ezen a folyón a szeretet hajójával át lehet kelni az örökkévalóságba – mondta homíliája végén Palánki Ferenc megyéspüspök.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria