Szívhez szóló üzenetet küldött minden magyar kispapnak a váci megyéspüspök

Hazai – 2020. május 20., szerda | 16:53

Marton Zsolt váci megyéspüspök május 10-i videoüzenetében – mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia papnevelésért felelős országos referense – minden kispaphoz szólt bátorító szavaival.

Marton Zsolt püspök videoüzenetében elmondta, hogy az országban minden szeminárium jól kezelte a vészhelyzetet, döntött a növendékek  hollétéről (szemináriumi vagy otthoni tartózkodásukról), az oktatást pedig online oldották meg az intézmények.

A II. vatikáni zsinat papképzésről szóló Optatam totius kezdetű dekrétumából idézte a következőket: „A szemináriumban a növendékek egész képzésének arra kell irányulnia, hogy az Úr Jézus Krisztus, a Mester, a Pap és a Pásztor példája szerint igazi lelkipásztorokká formálódjanak. Készítsék föl tehát őket az ige szolgálatára.” Majd azt hangsúlyozta a püspök, hogy a rendkívüli helyzet sem akadályozhatja a cél felé, Krisztus felé való törekvést. „Tanuljanak meg bensőséges és állandó közösségben élni az Atyával az ő Fia, Jézus Krisztus által a Szentlélekben. A papszentelés által a Pap Krisztushoz kell hasonlóvá válniuk; szokják meg tehát, hogy az egész élet bensőséges megosztásával mint barátai ragaszkodnak hozzá” – idézte a váci főpásztor a továbbiakban a dekrétumból, majd arra emlékeztette a fiatalokat, hogy készítsenek napirendet, amelynek fontos része a belső imaélet, elmélkedjenek, zsolozsmázzanak. Legyenek az imádság emberei, legyen életük forrása az ima.

Marton Zsolt papnevelőként – korábban mint  a Központi Szeminárium rektora – még kollégáival együtt megfogalmazott négy célt a fiataloknak:

A papnövendék elsősorban legyen mélyen imádságos lelkületű. Az imádság nem feladat vagy kötelesség, hanem bensőséges kapcsolat az Úrral, elengedhetetlen ezt kialakítani annak az életében, aki pap szeretne lenni.

A papnövendék ugyanakkor legyen szellemileg fölkészült. Napjaink információkkal elárasztott világában is tekintettel kell lennie arra, hogy nagyon sok fiatal magasan képzett, és idegen nyelveken is beszél, továbbá számos, a hittel kapcsolatos és egzisztenciális kérdést vet fel. Nagyon fontos, hogy a pap szilárdan álljon a hitében és az Egyház tanításának ismeretében, valamint tájékozott legyen lélektani és társadalmi kérdésekben is.

A papságra készülő fiatalember legyen kommunikatív. Tudjon szóba állni mindenkivel (például rászoruló, hajléktalan, szenvedélybeteg emberekkel is), nem biztos, hogy neki kell megoldani mindannyiuk problémáját, de legyen képes szeretettel meghallgatni és a megfelelő szakemberhez irányítani őket.

A papnövendék legyen közösségépítő, építse a papokkal és a világi Krisztus-hívőkkel a testvéri kapcsolatot, segítse Isten országának megvalósulását.

Marton Zsolt püspök üzenete végén arra buzdította a növendékeket, hogy a rendkívüli helyzetben még inkább törekedjenek arra, hogy Krisztus munkatársává, barátjává és az evangélium örömhírének hiteles tanúságtevőivé váljanak.

(Marton Zsolt váci megyéspüspök június 30-án 10 órakor a váci püspöki palotában felvételi elbeszélgetésre várja azokat a fiatalembereket, akik elhivatottságot éreznek a papi hivatás és szolgálat iránt. További tudnivalók ITT olvashatók.)

Lejegyezte: Bölönyi Gabriella

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye, Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria