Szobrot és iskolát áldott meg Felföldi László püspök Szekszárdon

Hazai – 2022. március 21., hétfő | 17:58

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe alkalmából mutatott be szentmisét a pécsi főpásztor március 18-án Szekszárdon, az Urunk Mennybemenetele templomban, majd megáldotta Szent II. János Pál pápának a templom előtti téren felállított szobrát, valamint a 2021-ben felújított Szent József Iskolaközpont épületét.

Az iskolaközpont ünnepe az Urunk Mennybemenetele templomban bemutatott szentmisével kezdődött, melynek főcelebránsa Felföldi László megyéspüspök volt. Koncelebrált Petkó Tamás plébános, Molnár Erik káplán és Priskin Zsolt diakónus.

A liturgián, továbbá a szobor- és iskolamegáldáson részt vett Horváth István országgyűlési képviselő, Horváth Kálmán kormánymegbízott és Gyurkovics János alpolgármester, Gerzsei Péter tankerületi igazgató, továbbá a Szent József Iskolaközpont vezetősége, tanárai, diákjai, szülők és nagyszülők.

Szent József főünnepéhez kapcsolódva a pécsi megyéspüspök szentbeszédében a jelen lévő édesapákhoz, nagypapákhoz szólva az édesapák legfontosabb küldetésére, az úgynevezett hármas szeretet adta biztonságra hívta fel a figyelmet. Ezek közül az első, hogy biztonságos szeretettel szeressék feleségüket, a gyermekük édesanyját. A gyermek szeretetbiztonságát ugyanis az adja, ha az édesapja hitvesi szeretettel szereti az édesanyját. A hármas egységből a második a gyermekkel együtt rendszeresen eltöltött, minőségi idő. Az édesapával való kapcsolat formálja ugyanis a gyermek Istenhez fűződő kapcsolatát, istenképét.

A gyermeki biztonság harmadik pillére az édesapa által Istennek szentelt minőségi idő. Istenhez imádkozva, rá figyelve az ő világossága teremt bennünk igaz életet

– fogalmazott Felföldi László püspök.

A liturgiát követően a főpásztor megáldotta Szent II. János Pál pápának az Urunk Mennybemenetele templom előtti téren felállított, egész alakos szobrát, mely Rózsa László, a Váci Egyházmegye tolnai születésű állandó diakónusa nagylelkű felajánlásának köszönhető. A szobor talapzatára hamarosan tábla kerül, melyre a „Ne féljetek!” feliratot vésik majd fel.

Pápává választása után II. János Pál hívekhez intézett első mondata így hangzott: „Ne féljetek!” A félelem leküzdésében nagy ereje van az imádságnak, a mély istenkapcsolatnak, mely a pápát is elkísérte kicsiny gyermekkorától egészen a haláláig. „Ne féljetek! Merjetek álmodni! Merjetek elindulni! Ne féltsétek az életeteket Istentől! A szent pápa egykori gondolatának ma is ez az élő üzenete. Erre gondoljatok, amikor a téren átkelve rápillantotok a szoborra” – fordult a diákokhoz a megyéspüspök.

Az ünnep a Szent József Iskolaközpont épületének megáldásával folytatódott, a részben európai uniós forrásokból, részben a Pécsi Egyházmegye saját forrásaiból finanszírozott mintegy 400 millió forint értékű felújítási munkálatok 2021-ben értek véget, azonban a járvány miatt a főpásztori áldásra eddig nem kerülhetett sor.

Az építészeti, gépészeti, valamint erős- és gyengeáramú rendszerek teljes renoválása mellett az iskola épülete új konyhával és étkezővel, valamint tankonyhával bővült. A tantermeket interaktív táblákkal szerelték fel, a folyosókon öltözőszekrényeket helyeztek el. Az épület egységes berendezése színes, vidám hangulatot biztosít a gyermekek számára az iskolában töltött időhöz.

Felföldi László püspök az intézmény udvarán mondott beszédében az egyházi iskolák működésének vezérfonalát egy háromlábú székhez hasonlította, melyen bármilyen körülmények között biztonságosan lehet ülni. Miként a háromlábú szék három lába stabilitást ad, úgy a szellem, a test és a lélek hármasának egyensúlya is biztos alapot ad életünkhöz. A szellem a tantermekben, a test a mozgás útján, a lélek pedig a hit által fejlődik. De ha az egyikre nem figyelünk, akkor megbomlik az egyensúly, ahogy a szék is kibillen a stabilitásból, ha göröngyös talajra állítjuk – hívta fel a diákok figyelmét a főpásztor.

Szent József ünnepéhez kapcsolódva a rendezvény a diákok és az édesapák közös apák napi programjaival folytatódott a Szent József Iskolaközpontban.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Szekszárdi plébánia, Szent József Iskolaközpont

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria