Szombathelyen is fogadták a Ferences Család Királynőjének Európát járó ikonját

Hazai – 2022. július 29., péntek | 18:18

Július 11–19. között a szombathelyi ferences közösségben fogadták a Ferences Család Királynőjének ikonját. Az alábbiakban szerkesztve közöljük Takácsné Irma személyes hangvételű beszámolóját az ikon városban töltött napjairól.

Az ikon megérkezését, fogadását követően imádságok hangoztak el a Szűzanya és Szent Fia ikonja előtt. Július  14-én, csütörtökön a hódolatot egész napos szentségimádás kísérte. A 9 órakor kezdődő szentmisét Hidász Ferenc atya celebrálta, aki a szombathelyi Szent Bonaventura Világi Rend asszisztense is. Homíliájában a ferences szentekről: Ferencről, Kláráról, Antalról, Erzsébetről és Bonaventuráról elmélkedett.

A szombati nap – július  16. – külön is emlékezetes marad, mivel a szentmise keretében Lászlóné Erzsike, a Ferences Világi Rend tagja örökfogadalmat tett.

Nagy örömünkre a vasárnapi ünnepi szentmisét Berhidai Piusz OFM tartományfőnök celebrálta. Homíliájában Jézus Mártánál és Máriánál való látogatását párhuzamba helyezte az olvasmányban felolvasott Ábrahámnál tett vizitációval. Mária a jobbik részt választotta, a csendes szemlélődést. Nekünk is ez a feladatunk.

Hétfőn a szentmise után az ikervári és a sótonyi csoport köszöntötte a Ferences Család Királynőjének ikonját Tóth András atya közreműködésével.

A keddet is, mint minden napot a Boldogságos Szűz Mária hét örömének rózsafüzérével kezdtük. Az utolsó titok után két Üdvözlégyet imádkoztunk, mert a hagyomány szerint a Szűzanya 72 évig élt, így tisztelgünk minden egyes életéve előtt.

Tisztelettel és szeretettel búcsúztunk az ikontól, hogy utolsó magyarországi „állomáshelyére”, Esztergomba vigyük, ahol a magyarországi Ferences Világi Rend országos káptalanja résztvevői is találkozhatnak vele. A Jóisten áldása kísérje útján az ikont!

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria