Templombúcsú Demecserben

Hazai – 2020. augusztus 1., szombat | 19:44

A demecseri görögkatolikus templomot 1990. július 20-án szentelte fel Keresztes Szilárd. Idén július 26-án hálaadó Szent Liturgiát végzett a nyugalmazott megyéspüspök a kerület néhány papjával, a korábban itt szolgált Tóth Elek atyával, s Szabó Gábor parókus édesapjával.

A templomot ünnepeljük, amely hozzátartozik e közösség életéhez, az imádságához, az áldozatához. A templomszentelés napján és a templombúcsún mindig körmenetet is tartunk, s négy evangéliumot olvasunk fel. A négy evangéliumi történet közös gondolatokat tartalmaz: kicsoda az Isten, mi nekünk a templom, s hogy kell életünk áldozatait viselnünk – hangzott el Keresztes Szilárd püspök szentbeszédének elején.

Isten az, aki mindig ad, önmagát adja mindenben: szeretetét, életét, öröklétét akarja velünk megosztani. Isten azt akarja, hogy mi is felemelkedjünk arra a szintre, amelyen ő élt, ezért adott meg nekünk mindent: csodálatos világot, szép környezetet, telve növényekkel, fákkal, virágokkal; adott az embernek építő művészetet, építettünk gyönyörű házakat, palotákat, várakat, hatalmas templomokat s barátságos kis hajlékokat.

Isten ajándéka ez is, mert ő mindenben és minden által, emberek által, egymás által is megajándékoz bennünket.

A templom az újjászületés helye. Hány embert kereszteltek meg itt a harminc év alatt; hányan végezték itt a szentgyónást, hogy megszabaduljanak a bűnöktől. Egy templomot azért építenek, hogy a megtisztulás háza legyen.

Az irgalmas és emberszerető Isten állandóan itt van közöttünk. Nem véletlen, hogy görög liturgiánknak a leggyakrabban hangzott imádsága ez: Uram, irgalmazz! Ahogy Jézus mondta: az Atya megbocsát nekünk. Itt vagyunk a templomban, az Isten irgalmasságának házában – fogalmazott a szónok.

„Jertek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a nektek készített országot.” Jézus mindennek a foglalata. Ő az Isten egyszülött Fia, az első ember, az Emberfia.

Ő a templom és ő az áldozat. Ő a minden mindenben, ő számunkra ez a templom.

Ez annyit ér nekünk, mint maga Jézus Krisztus. Így szenteltük fel, így gondozzuk, így töltjük meg imádsággal. Dicsőség legyen Istennek, aki irgalmában megajándékozott minket ezzel a templommal – mondta Keresztes Szilárd püspök.

A szentmisét körmenet követte, majd agapéval zárult a búcsúünnep.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: Demecseri Görögkatolikus Egyházközség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria