Templomkerti tanösvény, kvíz, odúügyi főelőadó – Teremtésvédelmi családi délután Budakalászon

Hazai – 2021. június 17., csütörtök | 17:58

Teremtésvédelmi családi délutánt szervezett június 13-án a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület és a budakalászi Szent Ferenc Karitász Csoport a budakalászi katolikus plébánia templomkertjében. A program egyrészt Ferenc pápa Laudato si’ kezdetű enciklikájára hívta fel a figyelmet, másrészt teremtésvédelmi gyakorlati útmutatással is szolgált a résztvevők számára.

A program nyitásaként Nobilis Márió, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alapító tagja, illetve a Laudato si’ magyar fordításának szakmai lektora mondott köszöntőt, majd megáldotta a plébániakertbe nagypénteken elültetett öt új facsemetét, a régi plébániaépületben újonnan kialakított – a jövőben előadásoknak, gyakorlati foglalkozásoknak helyet adó – teremtésvédelmi műhelyt, illetve azt a táblát, amelyet mintegy mementóként állítottak a plébánia- és templomkert bejáratához, s amelyen a pápai teremtésvédelmi enciklikából olvashatók szemelvények.

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület 2011-ben alakult meg, többek között azzal a céllal, hogy már létező közösségeket megismertessen a teremtésvédelem spiritualitásával, elősegítve ezáltal, hogy önálló, felelősen gondolkodó és cselekvőképes, önfenntartó közösségekké válhassanak. Ferenc pápa 2015. június 24-én megjelentetett első önálló enciklikája a témában mérföldkőnek bizonyult. Számos kisebb-nagyobb közösség fedezte fel magának az életbevágóan fontos üzenetet – minden perc, minden egyes egyéni döntés számít –, és lépett a cselekvés mezejére az elmúlt évek során e felismerés fényében.

A budakalászi Szent Ferenc Karitász Csoport életében a teremtésvédelem ugyancsak hosszú ideje kiemelt helyen szerepel, tevékenységüknek évek óra szerves része a környezeti nevelés és környezetvédelmi ismeretterjesztés. Korábban is számos közösségi programjuk kötődött a témához. Soósné Erdő Klára, a Szent Ferenc Karitász Csoport vezetője maga is tagja a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületnek, így az együttműködés lehetősége adta magát: mindkét fél örömmel állt neki a szervezésnek, hogy egy teljes délutánon keresztül, időseket és fiatalokat egyaránt megszólítva hívja fel a figyelmet arra, hogy az utolsó órában vagyunk megóvni a teremtett világ értékeit, szépségeit. Az esemény mottója – „A tegnap ajándék, legyen a holnap is” – is ezt jelzi mindannyiunk számára.

A mottó egyébként nem először bukkan fel Budakalászon. 2019-ben közel 800 embert mozgósított a helyi karitász egy nagyszabású program és ökonap keretében, és igyekeztek az emberekhez közelebb vinni, miért is fontos napirenden tartani a kérdést, mi az, ami rajtunk múlik világunk megóvását illetően, s a válaszok fényében mit kell tennünk érte. Akkor egy teljes hetet szenteltek a teremtésvédelemnek, ugyancsak a fenti jelszóval. A tematikus hét a csoport védőszentjének ünnepéhez, Szent Ferenc napjához kötődött. A szervezők, látva az érdeklődést és a lelkesedést, már akkor eldöntötték: folytatni kell a teremtésvédelemről szóló párbeszédet és programokat – aztán elsodorta a lehetőségeket a pandémia.

A mostani alkalmat, igazodva a járványhelyzethez, óvatosságból szűkebbre szabták a szervezők, mégis rendkívül tartalmas délutánt tölthettek együtt a közösség tagjai. A házigazdák terített asztallal várták az érdeklődőket, illetve színes programokkal és gyerekeknek szóló foglalkozásokkal készültek, amelyek nagy részében a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) munkatársai is segédkeztek.

Kelemen László esperes, plébániai kormányzó a program kezdetén úgy nyilatkozott, már magában a teremtéstörténetben is benne van, hogy ez a Föld, ahol az ember élni kapott helyet, ajándék. Isten ugyanis, amikor megteremtette a világot, „látta, hogy ez jó”, ezért teremtése csúcsának, az embernek adta. De nem azért, hogy aztán az elherdálja, hanem éppen ellenkezőleg: hogy felfedezze, megismerje, megszeresse, hogy földi otthona, s számára újabb kegyelmek forrása legyen. A Laudato si’ kezdősora is Szent Ferencre utal. Kelemen László szerint azt a harmóniát kell felfedeznünk és megóvnunk, amire a rendalapító is rácsodálkozott, amikor felismerte az őt körülvevő világban a teremtő Isten kéznyomát. Az esperes úgy véli, a megtérésnek is sok arca lehet, s egy ezek közül az ökológiai megtérés.

Át kell gondolnunk, hogyan lehet a világ általunk is egyre szebb és élhetőbb, hiszen ahogyan mi is örökségül kaptuk, úgy mi is örökségül hagyjuk a jövő nemzedékének, akikért felelősek vagyunk”

– fogalmazott.

A budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása-plébánia területére lépve nagy méretű, zölden burjánzó templomkert és az egykori méretes gazdasági udvar fogadja a látogatót. Az idők folyamán feleslegessé és romossá vált gazdasági épületek helyén néhány esztendeje új, praktikus lakást építettek a plébánosnak, így az eredeti, századfordulón épült paplakot ma már közösségi célra használják. Az egyetlen meghagyott gazdasági épület, a korábbi kocsiszín már a ’60-as évek közepétől közösségi funkciót kapott. (Somogyi Sándor regnumi atya akkoriban a budakalászi közösségnél talált menedékre és kezdte meg az ifjúsági közösségi munkát.) Ebben az épületben alakította ki most a budakalászi Szent Ferenc Karitász Csoport teremtésvédelmi műhelyét. A tervek szerint havonta fognak előadásokat és műhelyfoglalkozásokat tartani gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, amelyek során többek között a tudatos vásárlást, az újrahasznosítást, a szelektív hulladékgyűjtést és az ezekhez kapcsolódó kérdéseket ismerhetik meg mélyebben az érdeklődők. A figyelemfelhívás és érzékenyítés mellett a jó gyakorlatok megismertetése és átadása is a célkitűzések között szerepel. Soósné Erdő Klára, a Szent Ferenc Karitász Csoport vezetője szerint a teremtett világgal való egység megélése része kell hogy legyen mindennapjainknak. A családi nap ebből kívánt ízelítőt adni, egyúttal kedvet csinálni a teremtésvédelmi műhelyben várható programokhoz.

A családi teremtésvédelmi délután fókuszában a madarak álltak, aminek két oka is van. Egyfelől a karitászcsoport a madaraknak is prédikáló szent nevét viseli, másfelől a plébániakert jellegzetessége és különlegessége hatalmas ősfás parkja, amely számos madárfaj otthona. Az MME szakmai irányításával a templomkertben tanösvényt is kialakítottak, amely bemutatja, milyen madárfajokkal találkozhatnak a látogatók, s hogy melyik faj számára milyen odút helyezhetünk el – akár saját kertünkben is, amiben a téli időszakban otthonra lelhetnek a madarak. „A tanösvény kialakításában Juhász Imre »odúügyi főelőadó«, az MME örökös tagja működött közre, illetve nagy segítséget nyújtott a pomázi önkéntes tűzoltóság is, hiszen a macskabagoly 6–8 méteres magasságban szeret berendezkedni, így a neki való odút ennek megfelelően kellett elhelyezni. Így most a legkisebb madárkáktól a macskabagolyig és a kuvikig minden faj válogathat a templomkert nyáron lombos fáinak ágai között elhelyezett odúk közül” – mondta Soósné Erdő Klára.

A gyerekek érkezéskor menetlevelet kaptak, erre kerültek fel az egyes állomásokon az „igazoló pecsétek”, melyek megszerzése tombolán való részvételre jogosított fel. A tanösvényséta mellett ugyanis madártoll- és fészekbemutató, madárhang-felismerés, szárnyfesztávmérés, madártorna, szemléletformáló társasjáték, kis növény- és madárhatározó, „tátika”-hajtogatás, maglabdakészítés várta a kisebbeket, a bátrabbak madárköpetet, ragadozó madarak által hátrahagyott zsákmány-, illetve madárcsontokat is tanulmányozhattak közelebbről.

Az idősebb korosztály számára is számos érdekességgel készültek a szervezők: interaktív madártani ismeretterjesztő előadással, Szomju László természetfotós madárfotó-kiállításával, a különböző típusú odúk és etetők bemutatásával, továbbá a templomkertek lehetséges természetvédelmi szerepéről is szó esett, hiszen ezekben csodálatos és megóvandó biodiverzitás figyelhető meg, amiről sokszor nem is tudnak a mellette elhaladók. Mindezeket online kitölthető teremtésvédelmi kvíz is kiegészítette.

Az élményekben gazdag délutánt szentmise zárta, melynek szónoka Nobilis Márió volt. Prédikációjában kiemelte, hogy Isten szeretetből, saját személyes döntéssel teremtette meg a világot. Nem azonos vele, ahogyan azt a panteizmus, a mindenséget az istenséggel azonosító filozófiai és vallási irányzat hirdeti. Isten számára nem kényszer a teremtés, hiszen boldogsága enélkül is tökéletes a Szentháromság szeretetközösségében. Nem szorul rá tehát a teremtett világra. A teremtés egyedüli oka az, hogy Isten szívesen és szabadon ad létet a létezőknek, s ezáltal a keresztény felfogás szerint a teremtett világban folyamatosan ki is fejezi önmagát. Mint amikor egy író a saját önéletrajzi regényét írja meg: kifejezi általa önmagát, stílusát, történetét, de nem válik azonossá művével. Azt is mondhatnánk: Isten könyve a teremtés, amelyet most is ír. Az üdvtörténetben aztán Isten párbeszédet kezd az emberrel, segítséget ad neki, hogy hogyan bánjon a szeretetből kapott élettel, miközben meg is határozza az élet rendjét. Majd egy ponton be is lép Jézus által ebbe a teremtett világba, és aztán az Eucharisztia által köztünk is marad. Van egy olyan alapvető rendje a dolgoknak, ami bele van írva, kódolva a teremtésbe. Ha a teremtésvédelmet komolyan vesszük, akkor azt is tudatosítanunk kell, hogy

ahogyan a természeti törvényeket nem szeghetjük meg, úgy az emberi szívbe írt törvényeket sem szabadna megszegni soha.

Ezeket sem írhatjuk vagy szabhatjuk át, nem színezhetjük őket kedvünk szerint. A természeti és a szívbe írt törvény összefüggenek.

 Ha megcsodáljuk Istent a teremtésben, akkor fel kell ismernünk Őt önmagunkban is. Ha a teremtett világot gondozni, óvni, gazdagítani akarjuk, tegyük ezt a szívünkbe írt törvények mentén.

Egymást és közösségeinket is szolgáljuk, bontakoztassuk ki önmagunkban, embertársainkban és környezetünkben is Isten művét. Olyan közösséggé kell lennünk nekünk, keresztényeknek, amely minden ember számára segít felfedezni, felismerni és megérteni a teremtett világ isteni üzenetét, hogy aztán Isten Országába is beléphessünk – zárta szentbeszédét Nobilis Márió.

Szerző: Horogszegi-Lenhardt Erika

Fotó: Móricz Tamás

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria