Templomot és út menti keresztet szentelt Szocska Ábel püspök Bátorligeten

Hazai – 2022. augusztus 3., szerda | 9:03

Megújult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bátorliget görögkatolikus temploma. A munkálatok befejeztét a közösség a megyéspüspökkel együtt ünnepelte július 31-én, aki megáldotta a felújított templomot és az út menti keresztet. Az eseményről P. Tóth Nóra, a Nyíregyházi Egyházmegye sajtómunkatársa írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

A néhány száz lakosú, határ menti települést szép természeti kincsek övezik: a bátorligeti ősláp, a legelő és a Fényi-erdő, mindegyikük természetvédelmi oltalom alatt áll. A Bátorligetre vezető út mentén a ligetekben és dimbes-dombos buckákon békésen legelő teheneket látni; a névtábla után, a házak között kukorica és napraforgó ültetvények nyújtják több kilométeresre a települést. A templom előtt két óriási hársfa ad élelmet és menedéket a méheknek.

A megújult görögkatolikus templomban a szokásos maroknyi hívő helyett ezen a vasárnapon többen voltak jelen, mint ahány embert a padsorok be tudnak fogadni: Bátorliget filiáiból és Nyírvasváriból is érkeztek hívek Egri Tibor nyírvasvári parókussal, Ignácz András parókus pedig Nyírlugosról.

Mid van? – tette fel a csodálatos kenyérszaporítás szavaiból kiindulva a kérdést Szocska Ábel püspök. Az ünnepi Szent Liturgián elhangzott szentbeszédében arra emlékeztetett, hogy mindent, amink van, Istentől kapunk, a magunk fáradozását hozzátéve az ő kegyelméből érünk el.

Ószövetségi példákon keresztül mutatta meg, hogyan működik az isteni kegyelem, ha hittel elé visszük, ami a miénk. Mózesnek Egyiptomban csupán egy botja volt, Dávidnak egy parittyája és egy aprócska köve, az Illés prófétát megvendégelő asszonynak csak egy maréknyi lisztje és kevéske olaja.

Isten mindezt megáldotta és megsokasította.

Az újszövetségi történetek is ezt bizonyítják: a kánai menyegzőn már csak vizük volt a házigazdáknak, az özvegyasszonynak fillére, a tanítványoknak öt kenyere és két hala, de Jézus csodát tett ezekkel.

Jézus szavai – „Hozzátok ide!” – nekünk is szólnak. Vigyük hát elé. Nézd, nekem csak ennyim van: betegségem, gyászom, meddőségem – sorolta a szónok a problémákat, melyekkel Jézus elé kell állnunk nap mint nap. Jézus Krisztus elé kell tennünk mindezt, hiszen nem hagy magunkra.

Szocska A. Ábel püspök a Szent Liturgia keretében megáldotta és megszentelte a templomot, a keresztet és a közösséget.

A templom teljes külső felújítását elvégezték a közösség tagjai. A munkához a kormány támogatásán túl ők is hozzátették a magukét. Jelképesen „téglajegyet” váltott, aki részese akart lenni a nagyszabású beruházásnak, melynek során az állagmegóvás és a bővítés volt a cél. Megtisztították és szigetelték a tetőt, újrafestették a homlokzatot, új nyílászárókat építettek be; az akadálymentes rámpát csempézték, a kerítést átfestették, és két előtetőt építettek a bejárat fölé.

A 2005-ben épült templom mellett egy út menti kereszt áll, ennek felújítását is elvégezték.

Szocska Ábel püspök a szertartás során személyesen köszönte meg a leköszönő képviselő-testületi tagoknak az eddigi munkát; az új tagok ünnepélyes beiktatását is a főpásztor végezte el.

Karakó Roland helyi parókus háláját fejezte ki a támogatóknak, a kivitelezőknek és a megyéspüspöknek.

Az ünnepi esemény szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria