Tíz éve katolikus a felsőzsolcai általános iskola

Hazai – 2022. november 9., szerda | 9:47

Tíz éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a felsőzsolcai általános iskola. Az évforduló alkalmából látogatott november 7-én a településre Ternyák Csaba egri érsek. Megáldotta a felújított templomot is ünnepi szentmise keretében.

Különleges nap ez a mai, hiszen többszörös ünnepre jöttük össze, a megújult templomért, a tízéves Szent István Katolikus Általános Iskoláért és a társegyházközség megszépült templomáért mondunk hálát – fogalmazott Deli Lajos plébános köszöntőjében, és kifejezte háláját a főpásztor felé az anyagi és lelki támogatásért.

Ezt követően Ternyák Csaba egri érsek megáldotta a felújított templomot.

Öröm a számunkra, hogy ez az iskola itt van, neveli, oktatja és a hitre próbálja elvezetni a fiatalokat és magukat a pedagógusokat is – mondta szentbeszédében az érsek. – Ahogy a Szentírásból hallhattuk, Szent Pál apostoltól, a hit nem mindenkié, hanem Isten ajándéka, adománya. Mi, hívő keresztények fontosnak tartjuk, hogy hirdessük Jézus Krisztus evangéliumát, olyan módon, hogy akik kívülről látnak bennünket, azoknak a szívében feltámadjon a remény, a vágy és a kívánság, hogy „én is szeretnék hozzátok tartozni”.

Kereszténynek lenni ugyanakkor nem azt jelenti, hogy a többséggel tartunk, Jézus kisded nyájhoz hasonlította követőit. Sóhoz, amely ízt ad az ételnek, lámpához, ami bevilágítja a sötétséget, amely körbeveszi. Nekünk is ilyen világító lámpának kell lennünk, mint ahogy most besüt ránk Isten napja – folytatta Ternyák Csaba. – November elején a halottakra emlékeztünk. Kimentünk a temetőbe, gyertyát gyújtottunk, imádkoztunk az elhunytakért; valamiképpen ezek a napok minden embert, hívőt és nem hívőt egyaránt szembesítenek az elmúlás tényével. Félelemmel vagy hittel gondolunk arra a napra, amikor majd számot kell adni életünkről. Szükségünk van a reményre és a vigasztalásra, hogy az Úr reményt öntsön a szívünkbe.

A mi feladatunk az, hogy ültessünk, öntözzünk, az, hogy előkészítő munkát végezzünk, de az Úristen az, aki gyümölcsöt ad, ő az, aki megérleli a gyümölcsöt, ő az, aki felkészít bennünket vigasztalásával és a jó reménnyel arra, hogy mi a feltámadás örökösei vagyunk. Már Jézus Krisztus feltámadása előtt is elevenen jelen volt a választott nép körében a feltámadásnak, az örök életnek a hite. Ez a hit legyen meg bennünk is, vigasztaljon bennünket, segítsen át életünk nehéz pillanatain. Ennek öröme ragyogja be életünket, hogy a legnehezebb pillanatokban is hűségesek tudjunk maradni Istenhez – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmise után az iskola épületében folytatódott az ünnepség, Putz József igazgató mondott köszönetet Ternyák Csaba egri érseknek azért, hogy tíz évvel ezelőtt gondjaiba vette az iskolát, mely az elmúlt időszakban épületében és lélekben is teljesen megújult. Az intézményvezető megköszönte mindazok munkáját, akik mindezt segítették.

A helyi társadalom gazdag szövetébe illeszkedik az iskola, s azzal, hogy egyházi fenntartásba került, nem szakadt ki ebből, hanem továbbra is szerves része maradt. Manapság gyakran beszélünk erőforrásokról, az energiára utalva, de fontos gondolni a belső erőforrásokra is. Ezért választották az idei tanévre a mottót: „a szentmise a család erőforrása” – emlékeztetett a főpásztor köszöntőjében. – Az iskola is egy nagy család, ezért bátran kapaszkodhatunk együtt Istenbe, mert így erősebbek vagyunk. Fontos, hogy az Egyház peremén élők megismerjék, mekkora erőforrás a szentmise. Ez mind gazdagítja a gyerekeket, ez mind gazdagítja az iskolát, ez gazdagítja a családokat, és valamiképpen gazdagítja nemcsak Felsőzsolca, hanem az egész ország társadalmát és a nemzetünket. Merjük bátran kimondani ezt a szót, hogy a magyarságtudatot is erősíti bennünk. Ha az Istenbe kapaszkodunk, egymásba kapaszkodunk, akkor jobban meg tudjuk élni azt, hogy együvé tartozunk, egy nemzetnek vagyunk a fiai.

Szarka Tamás polgármester kiemelte, hogy amikor az Egyház átvette az iskolát, nemcsak azt történt, hogy keresztek kerültek a falra. Egy teljesen más szemlélet, gondolkodás is beköltözött a falak közé.

Az 1950-es éveket megelőzően évszázadokon keresztül görögkatolikus és római katolikus elemi iskola működött Felsőzsolcán, így tíz évvel ezelőtt csupán visszatértünk a gyökereinkhez – tette hozzá a polgármester, és köszönetét fejezte ki a fenntartónak és az intézmény dolgozóinak, majd átadta az igazgatónak a képviselő-testület adománylevelét és pénzadományát.

A felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola és a Szimfónia Művészeti Iskola diákjainak ünnepi műsora után megnyitották az elmúlt évtized emlékezetes pillanatait felidéző kiállítást.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Federics Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria