Több ezer ukrajnai menekült munkába állását segítheti a Máltai Szeretetszolgálat modellje

Hazai – 2022. augusztus 31., szerda | 9:55

Hogy az életüket idegen országban újrakezdő emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkaadók egymásra találjanak, létrejöjjenek az alkalmazás feltételei, és hosszú távon sikeres legyen a beilleszkedés az új körülmények között – ezeket célozza meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Boston Consulting Group (BCG) stratégiai tanácsadó cég együttműködése.

A kooperáció révén sikeresen elhelyezkedő első munkavállalók szeptemberben már új munkahelyükről kapják első magyarországi munkabérüket.

A háború kitörése óta több mint egymillió ukrajnai menekült lépte át a magyar határt. Közülük mintegy húszezren képzelik el hosszabb távon Magyarországon a jövőjüket, de önálló életük kialakításához biztos munkahelyre is szükségük van. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ezért az álláskeresésben is aktívan támogatja a menekültként érkező családokat.

A segélyszervezet létrejötte óta foglalkozik a sérülékeny társadalmi csoportok munkaerőpiaci jelenlétének elősegítésével. 2016 óta a hazai rászoruló, különböző okokból hátrányos helyzetű emberek (fogyatékossággal élők, hajléktalanok, egyedülálló szülők stb.) mellett már az Európán kívülről érkező, magyarul általában nem tudó embereket is segíti a munka világába való visszatérésben. Munkaerőpiaci integráció nélkül ugyanis nincs társadalmi integráció sem.

A Máltai Szeretetszolgálat Munkaerőpiaci Szolgáltató Központja egyrészt mentorálással segíti az álláskeresőket – segítséget nyújt az önéletrajzírásban, felkészít az interjúra, és egyebek mellett a munkavégzéshez szükséges szociális és szervezési háttér kialakításában támogatja az érintetteket –, illetve meglévő munkaerőpiaci kapcsolatai révén közvetít a befogadó munkahelyek és a jelentkezők között. A szervezet szükség esetén a munkáltatói oldal képzésével, szemléletformálással járul hozzá az alkalmazás feltételeinek megteremtéséhez, tehát mindkét felet segíti az egymásra találásban.

Az ukrajnai háború nemcsak több millió ukrajnai ember életét változtatta meg visszafordíthatatanul, de a menekülteket befogadó országokat, illetve azok munkaerőpiacát is új kihívások elé állította. Ezt felismerve a világ egyik legjelentősebb stratégiai tanácsadó vállalata, a Boston Consulting Group kutatást készített az Ukrajnából elmenekült emberek körében, és a felmérés eredményeit felhasználva kezdett együtt dolgozni a Máltai Szeretetszolgálattal.

Az ötszáz ukrajnai menekült körében végzett internetes felmérés legfőbb tanulságai közé tartozik, hogy a korábbi menekültválságokkal ellentétben a hazájukat elhagyni kényszerültek túlnyomó többsége nő és gyermek (a hadköteles korú férfiaknak ugyanis otthon kell maradniuk). A tartalékok nélkül érkező vagy azokból előbb-utóbb kifogyó gyermekes nőknek a létfenntartáshoz szükséges munkahely keresésén túl a hosszú távú lakhatásukat, a gyermekek napközbeni elhelyezését, óvodai-iskolai beíratását is meg kell oldaniuk, valamint a hivatalos papírjaikat is intézniük kell.

Mindezt úgy, hogy – a kutatás szerint – a magyar nyelvet egyáltalán nem ismerik: a menekülők döntő többsége csak ukránul vagy oroszul tud, a Magyarországra érkezők mintegy negyede beszél csupán németül vagy angolul. A nyelvtudás hiánya pedig nemcsak pragmatikus szempontból hátrány, hanem lélektani nehézség is fakadhat belőle: sok magasan képzett, a hazájában jellemzően értelmiségi pozíciót betöltő menekültnek azt is el kell fogadnia, hogy a befogadó országban nem fog tudni hasonló munkakörben elhelyezkedni.

A felmérés legfontosabb tanulsága, hogy a munkaerőpiaci integráció támogatása az ukrajnai menekültek esetében is komplex feladat, több probléma párhuzamos kezelését igényli. A végső cél nem az, hogy a menekült embernek aláírt munkaszerződése és aktív munkaviszonya legyen, hanem az, hogy képes legyen új, önálló életet indítani, hogy ugyanúgy élhessen, mint a magyar családok többsége.

A Máltai Szeretetszolgálat tehát a szociális háttér rendezésében is a hosszabb távon itt maradó menekült családok mellett áll. Országos integrációs programja keretében százötven Magyarországon tartózkodó ukrán családdal köt egy évre szóló támogatási szerződést, és további kétezerötszáz ukrajnai menekülőt részesít háromhavi támogatásban lakhatási, beiskolázási és anyagi segítséget nyújtva, illetve a nyelvi nehézségek áthidalásában segítve a családokat.

Közös projektjében a BCG és a Máltai Szeretetszolgálat egy bevett gazdasági-statisztikai eljárással, a skálázás módszerével tette sokszoros létszámra is alkalmazhatóvá a segélyszervezet már létező modelljét. A közös munka első eredménye, hogy lehetővé vált az eddig mintegy 450–500 embert ellátó, szociális és munkaerőpiaci mentoráción, munkaerő-közvetítésen és asszisztencián alapuló segítségnyújtási gyakorlat hatékony kiterjesztése. Az így generált modell akár ötezer menekült sikeres magyar munkaerőpiaci elhelyezését eredményezheti.

A programot úgy alakították ki és a gyakorlati tapasztalatokat úgy tervezik megosztani, hogy a modell később akár Európa-szerte adaptálható legyen, tehát akár több százezer (nem csak) ukrajnai menekült ember tartós (és nem csak) munkaerőpiaci integrációjához nyújtson érdemi segítséget.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria