Ünnepi gondolatok Veres András püspök születés- és névnapja alkalmából

Hazai – 2019. november 30., szombat | 14:25

November 30-án, Szent András apostol ünnepén Veres András győri megyéspüspököt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét köszöntjük 60. születés-, valamint névnapja alkalmából. Németh László általános püspöki helynök ünnepi gondolatait adjuk közre a paptestvérek, a munkatársak és a hívek nevében.

Főpásztorunkat, Veres András püspök atyát köszöntjük 60. születés- és névnapján, előretekintve püspökké szentelésének közeledő 20. évfordulójára is (2020. január 6.). Püspöki jelmondata adja számomra az alapgondolatot a paptestvéreim és az egyházmegye hívei nevében megfogalmazott jókívánságainkhoz.

A Szent János evangéliumából vett mondatrész közismert: „elvitte őt Jézushoz” (vö. 1,42). András tette ezt testvérével, Simonnal. A testvér e találkozáskor hallotta Jézustól az ismerős szavakat: „Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved.”

Főpásztorunk püspöki szolgálatával azt a feladatot vállalta, amire Ferenc pápánk a „megkeresztelve és küldve” kifejezéseket használva tanít a missziós vasárnapra írt apostoli levelében. A megkeresztelve és küldve szavakat jelen esetben így értelmezem: rátalálva és felismerve… András apostol cselekedete kettős értéket rejt magában: Egyrészt önmaga számára is a legnagyobb érték a Krisztusra való rátalálás, a vele való megismerkedés, barátság. Másrészt, mivel ez a felismerés ilyen értékes lett számára, azt akarja, hogy testvére, Simon is gazdagabbá legyen általa. András missziója sikeres volt! Az eset emlékeztet Szent Pálra, aki boldogan vallja, hogy számára minden más értéket felülmúl Krisztus ismerete (vö. Fil 3,7–8). Ennek közkinccsé tételében az összes egyházért való gond terhét vállalta (vö. 2Kor 11,28).

A püspöki konferencia elnökeként András püspök úr immár évek óta az ország minden egyházmegyéjének terhét hordja. Megnyilatkozásai az érdeklődőknek irányt mutatnak, mert szavai világosak és a helyükön vannak. Akkor hangzanak el, amikor eljött a szólás ideje (vö. Préd 3,7). Az őt fölkeresők a személyesség közelségét érezhetik a minden tettetés nélküli tiszteletben és figyelemben.

Éppen születés- és névnapján lesz 100 éve, hogy XV. Benedek pápa kiadta híres missziós körlevelét, melyet a kommentárok prófétai előrelátásúnak minősítettek és ma is annak tartanak. Ebben írja XV. Benedek pápa: „Aki Istent hirdeti, legyen Isten embere.” A paptestvérekkel és a hívekkel együtt ezt a kegyelmet kérjük főpásztorunknak! Az egyházmegye papjainak és híveinek pedig azt kívánjuk, hogy egyre többször adassék meg a főpásztorral való személyes találkozás lehetősége!

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ács Tamás, Ambrus Marcsi, L’Osservatore Romano, Merényi Zita, Németh Péter

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria