Ünnepi terhek, emberi kincsek – Kiadvány a váci egyházmegyei kórházlelkészi szolgálatról

Hazai – 2019. június 28., péntek | 10:59

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata június 28-án ünnepli 15. születésnapját. Ebből az alkalomból az egyházmegye egy kis könyvet jelentetett meg, amely bemutatja a szolgálatot, tanúságtételek, riportok, vélemények segítségével ad betekintést a könnyek és örömök, a szenvedés világába.

Az Ünnepi terhek, emberi kincsek címmel megjelent, 72 oldalas kiadvány ingyenesen elérhető a váci egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat lelkigondozói, önkéntesei, a kórházakban szolgáló paptestvérek és segítők, támogatók számára.

A szolgálat vezetője, Faragó Artúr a könyv bevezetőjében ismerteti: tizenöt éve, 2004. június 28-án írta alá Beer Miklós püspök az egyházmegye kórházpasztorációs tervét – ezzel megalapította a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatát. „Ez a szolgálat nem azt jelenti, hogy sok kórházlelkészt állítottunk hadrendbe, hanem hogy egy új szempontot figyelembe véve kórházi, klinikai lelkigondozói munkacsoportot hoztunk létre.” A lelkigondozó-jelöltek már a képzés évében is jövendő kórházaiknál végeztek gyakorlatot; teljes munkaidőben, főállásban 2005 nyarától szolgálják a rájuk bízottakat.

A lelkigondozók az egyházmegye alkalmazottjai, a püspökségtől kapják fizetésüket, de a kórházakhoz delegálták őket. Beilleszkedtek az ottani munkaközösségekbe, részt vesznek a kórházak és kórházi osztályok mindennapjaiban; mentálhigiénés, spirituális, segítő beszélgetést folytatnak betegekkel, hozzátartozókkal, kórházban dolgozókkal. Jelenleg tizenegy kórházban tizenöt lelkigondozó dolgozik.

A Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának munkatársai oklevelében „kórházi lelkigondozó”, „klinikai lelkigondozó” vagy „pasztorális tanácsadó” végzettség szerepel. Empatikus, meghallgató odafigyeléssel vannak jelen elsősorban a betegek mellett, hogy segítsenek terheik hordozásában, társaik legyenek az értelemkeresésben életük nagy kérdései, krízishelyzeteik közepette.

A lelkigondozók munkáját 2007 óta önkéntes beteglátogatók is segítik, kórházanként eltérő létszámban. Szolgálatuk mindennapjaihoz a különféle rendezvények, ünnepi alkalmak is hozzátartoznak. Szó–zene–áhítat alkalmakat, ünnepi megemlékezéseket szerveznek; karácsonyi éneklés, betlehemes műsorok, szentségimádás, keresztút, kiállításszervezés is van feladataik sorában; ökumenikus rendezvények és szentmisék, istentiszteletek szervezői vagy segítői. A betegek és a dolgozók lelki gyarapodását kis kiadványokkal, az egyházmegyei kórházlelkészi szolgálat Kísérő című újságával is segítik.

Az Ünnepi terhek, emberi kincsek című könyv bepillantást nyújt abba, hogyan szolgálnak, mit hordoznak a kórházlelkészi szolgálat munkatársai: véleményeket, vallomásokat és tanúságtételeket gyűjtöttek a kötetbe riportokkal, leírással.

„...egy kicsit ünneplünk, megállunk, és visszatekintünk az elmúlt tizenöt esztendőre. Talán nem mindenkinek tűnik ez hosszú időnek, de nekünk, akik a szenvedő felebarát óriási terheit segítünk hordozni, a másik életében veszünk részt nap mint nap, sok terhet, nyomorúságot, hordozhatatlan súlyokat, embernyi kincseket jelent. Köszönöm szolgálatunk lehetőségét Megyéspüspök Atyának, szolgálatunk mindennapjait munkatársaimnak, önkénteseinknek! Köszönöm a betegek szentségi szolgálatát a paptestvéreknek, diakónusoknak! Hálát adok a Mennyei Atyának, hogy gondviselését tapasztalhatjuk, a mi Urunknak, Jézusnak, hogy tanít és táplál minket, és a Szentlélek Úristennek, hogy indít minket a kegyelmi pillanat megtalálására, bátorít, tüzesít szolgálatunk végzésében, megújít minket a mindig jézusibb keresésében!”

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye; Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria