Valami új előtt állunk – Spányi Antal püspök Szent József közbenjárására bízta az apákat

Hazai – 2020. március 20., péntek | 16:09

Szent József napján, március 19-én Székesfehérváron a hagyomány szerint Spányi Antal megyéspüspök az apákért, nagyapákért mondott szentmisét a Szent József- és Kármelhegyi Boldogasszony-templomban, melynek freskóit Franz Anton Maulbertsch készítette.

Védőszentjeként tiszteli Szent Józsefet az egykori papi szemináriumi templom, ahol a főpásztor a város megjelent papságával együtt a szenthez fohászkodott, hogy égi imáival segítse az apákat és családjaikat. „Az Anyaszentegyházban a kezdeti időktől fogva magától értetődően és természetesen kiváltságos helye volt Szent Józsefnek. Az Ő tisztelete az idők során egészen egyedülálló volt, amelyet csak a Boldogságos Szűz Máriának, az Isten Anyjának tisztelete előzött meg. II. János Pál pápa pontosan érezte, mennyire fontos, hogy Szent József tiszteletére felhívja az Egyház figyelmét. A szent pápa azt hirdette, egyre sürgetőbb, hogy a világ minden dolgát Szent József közbenjárására bízzuk, oltalmát kérve, és az Ő szeretetetével ajánljunk mindent az Isten irgalmas jóságába.” 

„Tudjuk, hogy nemcsak Szent II. János Pál pápa, hanem Benedek pápa és Ferenc pápa is különleges tiszteletet érez Szent József iránt. Kedves történet, hogy a Szentatya bevitette szobájába a szent szobrát, és azokat a kéréseket, amelyek fontosak voltak számára az Egyház életéért, a világ sorsának alakulásáért, a talapzata alá helyezte. Így bízta azokat Szent Józsefre, hogy aki őre volt a Szent Családnak, és gondos védelmezője a gyermek Jézusnak, az óvja és védelmezze az egész világot. Kell most Szent József oltalma” – kezdte beszédét a megyéspüspök.

Majd a főpásztor arról beszélt, berendezkedtünk egy olyan világba, ahol a magunk elképzelése szerint éltük az életünket. Helye volt benne a vallásnak, Egyháznak, Istennek, annyira és olyan módon, ahogy mi gondoltuk. Könnyen felmentettük magunkat, amikor nem a hit vagy az Egyház tanítása mellett döntöttünk. A templom padjai pedig lassan kiürültek. „Az utóbbi időkben a kormány családokat támogató rendelkezése nyomán elkezdett nőni a keresztelések és a házasságkötések száma, és gyarapodott a hit iránt érdeklődők száma is. De alapvetően nem változott semmi. A szórakozóhelyek tele voltak hétvégéken, de a templomok nem teltek meg a szentmiséken. Aztán történt valami, amit megláthatunk Jónás könyvében. A parányi féreg elpusztította az árnyékot adó fát, és Isten engedte, hogy a nap égesse Jónást, figyelmeztetve feladatára, a niniveiek megtérítésére. Most Isten megengedte, hogy egy parányi vírus nekünk is megmutassa hatalmát az emberek fölött.”

Spányi Antal püspök beszédében arra is kitért, a járvány okozta fenyegetettségben meg kell tenni mindent a másik ember egészségéért, oltalmáért. Felelősek vagyunk egymásért, a testvéreinkért, és bűn, ha felelőtlenségből fertőzünk meg másokat. „Fájdalommal tapasztaltuk meg a magyar püspöki konferencia döntését, hogy szombat déltől beszüntetik a nyilvános szentmiséket. Minden jóérzésű hívő szíve-lelke összeszorul, égő fájdalom tölt el bennünket. Ezt az utat választottuk, és próbáljuk enyhíteni a média által biztosított lehetőségekkel. És tudjuk, hogy bár ez nem helyettesíti a szentmisét, most nincs más mód, és senki sem követ el ezzel bűnt. Bízzunk és reméljünk, hogy éppen Szent József közbenjárása által megsegít minket az Isten. A szenthez fordulunk, aki azért olyan nagy példa, mert képes volt mindent Isten szemével nézni, és nemcsak a földi élet szempontjait tartotta szem előtt, hanem a legfőbb értéknek az örök élet dolgait tartotta. Szent József hittel tekintett az életre, és minden megoldhatalan problémára Istentől kapott választ.”

A főpásztor végül az első vértanúkról és a mai üldözött keresztényekről beszélt, akiknek az Eucharisztia fontos és nélkülözhetetlen erő volt. „Valami új előtt állunk, és az újtól az ember mindig fél. Szent József közbenjárásában remélve kérjük, hogy az Úr tanítson bennünket a krisztusi életre, az Egyházhoz való tartozás erősítésére. Segítsen felelősen jobbítani az életünket, hogy kiállva a próbát valami többre legyünk képesek, növekedjünk a hitben, a szeretetben, és építsük Isten országát közöttünk.”

A rendelkezések és a munkanap miatt kevesen tudtak részt venni a szentmisén, de annál nagyobb megrendültséggel és hittel vették magukhoz a főpásztor kezéből a szentséget. A szentmise végén a megyéspüspök felolvasta Erdő Péter bíboros imádságát a járvány idejére, és imádkozott az egyházmegye, a város családjaiért, majd közös áldásban részesítette az apákat.

Az ünnep zárásaként Spányi Antal püspök külön áldásban részesített minden megjelent apát, és kérte értük Szent Józsefnek, a családok őrének, az édesapák példaképének közbenjárását.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Lakata Pál

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria