Vállaljuk fel a béketeremtés szolgálatát! – Imádság Budapesten a béke világnapján

Hazai – 2021. január 2., szombat | 14:00

Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspök vezette idén Budapesten, az Egyetemi templomban a Sant’Egidio közösség által szervezett ökumenikus imádságot a békéért. Fabiny Tamás, a Magyar Evangélikus Egyház elnök-püspöke mondott könyörgést, a házigazda Martos Levente Balázs, a Központi Szeminárium rektora volt.

A Sant’Egidio közösség hagyományosan minden évben, a világ sok száz pontján csatlakozik a pápa békeüzenetéhez. Budapesten általában fáklyás felvonulást tartanak a rakparttól az Egyetemi templomig: azoknak az országoknak a nevét írják transzparensekre, ahol háború dúl vagy az erőszak más formája pusztít. Idén a felvonulásról a járvány miatt le kellett mondani, de nem mondtak le az imádságról.

Szőke Péter, a Sant’Egidio közösség budapesti felelőse köszöntötte az imádságra érkezőket, valamint azokat, akik online kapcsolódtak be. Ferenc pápát idézte, aki a déli Úrangyala imádságban emlékeztetett, hogy a béke elsősorban ajándék, amelyet Istentől kell kikönyörögnünk. Ugyanakkor a békéért mindenkinek tennie kell, a mindennapokban, saját életében. Így lehetséges, hogy megvalósuljon a béke: a béke önmagunkkal, a családjainkban, a közel és távollévőkkel.

„Miközben a vírus fizikai bezárkózásra kényszerít, meg akarjuk nyitni a szívünket a közeli és távoli szegények hangos vagy néma kiáltása előtt. Ez akkor lehetséges, ha megnyitjuk szívünket az evangéliumnak. A háború minden szegénység szülője. Nem akarunk beletörődni. Ha mindenki tehet valamit a békéért, akkor a hívő első tette az imádság. Az imádság lázadás az erőszak és az igazságtalanság ellen. A második tettünk pedig az, amikor gondoskodunk egymásról, a testvérekről, kezdve a legszegényebbeken, a betegeken, a kitaszítottakon. Ha ez kultúránkká, természetünkké válik, akkor a béke lehetséges” – hangsúlyozta Szőke Péter.

Majd Marco Impagliazzót, a Sant’Egidio közösség elnökét idézte, aki így fogalmazott: „Egykor lehetséges volt eltörölni az öröknek hitt rabszolgaságot; a mi nemzedékünknek osztályrészül juthat az a dicsőség, hogy megszünteti a háborút. Legyen 2021 az az esztendő, amelyben ez irányban döntő lépést teszünk!”

Cserháti Ferenc püspök homíliájában a nyolc boldogság evangéliumi szakaszához fűzte gondolatait. Hangsúlyozta, hogy a boldogmondások nem konkrét erkölcsi receptek, hanem az Isten akarata szerinti gondolkodásmód alapvető igazságait tartalmazzák, amelyeket elfogadva nemcsak a földön, de az örök életben is boldogok leszünk. Az Egyház kétezer éve visszhangozza Jézus tanítása nyomán, hogy boldogok a békességben élők, a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Jézus arra hívja a keresztényeket, hogy kövessék őt, aki maga is a béke útját járta.

„Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távollevőknek, és békét a közellevőknek” – idézte Pál apostolt a szónok. – Az Egyház küldetésének megfelelően arra buzdítja Isten fiait, hogy kövessék az isteni mester példáját, tanítását: legyenek békességszerzők, erősítsék a béke és az egyetértés szellemét, elsősorban saját magukban, közvetlen környezetükben, aztán a népek és a nemzetek között.

Az Egyház ma is azt hangoztatja, hogy a béke lehetséges. Az idei béke világnapjának üzenete, hogy ki-ki a maga területén vállalja a béketeremtés, a testvériség és a szolidaritás szolgálatát. Bízzunk Jézus ígéretében: „Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket” – buzdított Cserháti Ferenc.

Sokszor emlegetjük, hogy szörnyű esztendő van mögöttünk – vezette be imádságát Fabiny Tamás evangélikus püspök. – Nem tudjuk, Isten mit tartogat számunkra, de bízunk és imádkozunk azért, hogy megvalósuljon Jézus szava, amit a názáreti zsinagógában olvasott fel a tekercsből, Izajás könyvéből: örömhírt hirdetek a szegényeknek, a foglyoknak szabadulást, a vakoknak látást… „és hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét”. Azért imádkozunk, hogy az előttünk álló esztendő ne „annus horribilis”, szörnyű év, hanem az Úr kegyelmének esztendeje legyen. És hogy a mi szívünkben és reményeink szerint a világban is ölelje át egymást az igazság és a béke, ahogyan a 85. zsoltár szavaival korábban imádkoztuk. Mert ahogyan a béke világnapi üzenet is mondja, igazságosság nélkül nincs béke és béke nélkül nincs igazságosság. A kettő elválaszthatatlan.

Fabiny Tamás végül azt kérte az Úrtól, hogy az irgalmasság cselekedeteit tudjuk megvalósítani a béke érdekében: adjunk enni az éhezőnek, fogadjuk be az idegent, látogassuk meg a beteget… és tudjuk megélni az irgalmasság lelki cselekedeteit is.

A könyörgéseket követően név szerint imádkoztak minden országért, tartományért, ahol ma a világban háború dúl, és gyerekek, fiatalok gyújtottak gyertyát ezeknek a sokat szenvedett területeknek a békéjéért.

Az ökumenikus imádság végén pénzadományt gyűjtöttek az észak-mozambiki menekültek megsegítésére, akiket a mozambiki Sant’Egidio közösség fiataljai segítenek. Cabo Delgado tartományban 2017 óta egy fanatikus terrorista csoport tartja rettegésben az egyébként is szegénységben élő lakosságot, kétezer halottja és félmillió menekültje van már az akcióiknak. 

Fotó: Merényi Zita

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria