Veres András győri megyéspüspök megáldotta a soproni orsolyita iskolát

Hazai – 2021. október 28., csütörtök | 18:01

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke október 28-án ünnepélyes keretek között megáldotta a 2,9 milliárd forint európai uniós és hazai forrásból felújított és korszerűsített Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium épületét Sopronban. Az eseményen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is jelen volt.

A soproni Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium a város legnagyobb oktatási intézménye. Az óvodáskortól az érettségiig közel 1100 gyermek és fiatal neveléséről 100 pedagógus gondoskodik. A fejlesztéssel korszerű testi, szellemi, valamint lelki nevelési és oktatási környezetet teremtettek a gyermekek számára, ami hosszú távon erősíti a továbbtanulási esélyüket és bővíti elhelyezkedési lehetőségeiket. Mindezeken túl hozzájárul az oktatás magas színvonalának megtartásához és folyamatos emeléséhez.

A felújítás utáni átadási ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kifejtette: az építkezés a jövőbe fektetett tőke, ez anyagi és szellemi értelemben is igaz. Az egyházi iskola egyrészt egyházi intézmény, amely továbbadja saját tanítását, másrészt közfeladatot átvállaló intézmény, így az állampolgárok jogegyenlőségéből következik, hogy az állam kötelessége nemcsak a működés finanszírozása, hanem a felújítás is. Ennek a kötelességének tett eleget az állam, amikor uniós és hazai forrásokat biztosított a korszerűsítéshez. Sopron egész közössége gyarapodik a megújult orsolyita iskola révén – mondta a politikus. – Az az értékgazdagság, amit ez az iskola közvetít, mindenkinek a gazdagodására szolgál, akár vallásos, akár nem.

A térség országgyűlési képviselője, Barcza Attila szerint a soproni orsolyita iskolában a modern körülmények között hagyományos, örökkévaló értékek szerint nevelik az ide járó gyermekeket.

Kovács András, az intézmény igazgatója köszöntőjében elmondta: ilyen mértékű felújítás sosem volt, hiszen az épületegyüttes különböző korszakokban épült. Ez különös ajándék, hiszen jövőre ünneplik az alapítás 275. évfordulóját. „Falai között ezrek és ezrek sajátították el azt a krisztusi alapokon nyugvó tudást és világlátást, amelyre mindenkor bátran építhették egyéni és családi életüket.” 1991 óta folyamatosan végeztek felújításokat, bővítéseket, de ilyen nagy mértékű felújításra nem gondoltak. A tervezés és a kivitelezés során olyan megoldásokat kerestek, amelyekben építészetileg is harmonikus módon találkozik a múlt öröksége a jelen igényeivel, utat biztosítva a jövő lehetőségeinek.

Áldó imádságában Veres András győri megyéspüspök arra kérte a Mindenhatót, hogy töltse el ajándékai bőségével azokat, akik a gyermekeket nevelik, hogy a rájuk bízottak általuk is megtapasztalják Isten atyai jóságát. „Az itt tanulóknak pedig nyíljék meg értelmük, legyenek fogékonyak a jóra, az igazi szépségre, valamint az Isten és az egymás iránti szeretetre. Forduljanak el a bűn és a rossz minden kísértésétől, növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt, hogy hűséges tagjai legyenek Egyházadnak és értékes polgárai magyar hazánknak, és boldog örökösei majdan a mennyek országának.

Áldd meg, Istenünk, ezt az épületet, hogy a szív tisztasága lakozzék benne! Űzd távol a gonosz lélek minden ármánykodását! Győzedelmeskedjék itt az erény, a tudás, a jóság, a szeretet és a béke. Valósuljanak meg benne az isteni törvények, és mindazok szívében, akik itt együtt élnek a Te nevedben, éljen hála az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránt.”

A beruházás részeként felújították a soproni Orsolya téri épület belső tereit, köztük a Cifra folyosót, lefedték az udvart, melynek révén bővült az aula, tornaszoba és tetőterasz létesült. Sportudvart alakítottak ki, és egy lépcsőt, amely a mélyudvart köti össze a függőkerttel. Mindezeken túl a fejlesztéssel a korábban használaton kívüli terek is közösségi funkciót kaptak.

A Horváth-házban szintén megújították a belső tereket és a homlokzatot, visszaállították az egykori főbejáratot a Várkerületen, kicserélték a nyílászárókat; kilencszáz ember kiszolgálására alkalmas konyhát alakítottak ki, bővítették az étkezőt és a dísztermet, valamint lift kiépítésével akadálymentesítették az épületet. Az építési munkálatokon túl korszerű nevelési-oktatási eszközöket és bútorokat szereztek be.

A kivitelezés 2019 év végén kezdődött az Orsolya téri épületben, amelyet a Horváth-ház felújítása követett.

Forrás: Győri Egyházmegye 

Fotó: Filep István

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria