Vezetőképző indult a Váci Egyházmegyében

Hazai – 2021. október 11., hétfő | 19:13

A váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága (EKIF) szervezésében induló vezetőképző program megnyitóját október 7-én tartották. Az egyházmegyei iskolák vezetői számára létrehozott kétéves program bevezetőjeként kétnapos továbbképzést tartottak az egyházmegye MotiVÁCió képzési központjában.

Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Marton Zsolt váci megyéspüspök; Selmeczi Zoltán EKIF főigazgató; Tóth András, a Váci Egyházmegye spirituális vezetője; Jakobszen-Tátrai Zsófia mentálhigiénés és családterápiás szakember, valamint Csörge Anna Mária kompetenciafejlesztő tréner.

A képzést megelőzően a résztvevők együtt imádkoztak és kérték munkájukhoz a Szentlélek kiáradó kegyelmét, hogy mutasson utat és fényt számukra.

Selmeczi Zoltán ismertette a vezetőképző célját: az egyházmegye területén lévő óvodák és iskolák intézményvezetőinek a vezetői kompetenciáik fejlesztésén keresztül szeretnének segítséget nyújtani a vezetői szerep örömteli és tudatos megéléséhez. A kétéves program a tanévhez igazodik; az első év három képzésből áll.

A bevezető kétnapos tréningen a rezilienciával (lelki rugalmasság) foglalkoztak, vagyis hogy hogyan lehet a változó körülményekhez alkalmazkodni, a folyamatos kihívásoknak megfelelni és ennek során testileg, lelkileg egészségesnek maradni.

A képzés folytatásában az inspiráló vezetésről, a szervezeti kultúra fejlesztéséről lesz szó, annak érdekében, hogy a vezetők képesek legyenek a bizalom építésére, a melléjük rendelt pedagógusok motiválására; valamint arra, hogy erőforrásaikat felmérjék és azokat megfelelően hasznosítsák. A harmadik képzési alkalmon a változáskezelésre koncentrálnak majd, hogy felismerhessék a változási igényt, megvalósíthassák és irányíthassák az ezzel kapcsolatos konfliktusokat, így kezelvén azokat. A program második évében a vezetői körnek választania kell legalább három másik tanfolyamot a szabadon választható képzéskategóriából.

A második évtől újabb vezetői kör (helyettesek, új vezetők, tagintézmény-vezetők) vonható be a képzésbe – mondta el beszédében a főigazgató.

Marton Zsolt püspök Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből idézett: „Hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel.” Tegyünk eképpen mi is – buzdított a főpásztor.

Krisztus tanított, „képzést indított”, amikor tizenkét tanítványát meghívta, és velük életközösséget alkotott. Megbízta őket, hogy folytassák az örömhír terjesztését, legyenek nekik is tanítványaik – fejtette ki a váci megyéspüspök. – A tanítvánnyá formálódás és tanítóvá alakulás iskolája is ez egyben, hogy hitünket tanúságtevő módon tudjuk hozzáértéssel átadni, ott, ahova Isten meghívott bennünket. „Az evangéliumot, az örömhírt kell hirdetnünk, és ti, akik most itt jelen vagytok, közvetlenül is ezt csináljátok a szakterületen belül, akár óvodapedagógia, akár általános iskola vagy középiskola szintjén.” Hitátadás történik ezeken a területeken, nem pusztán tudásátadás vagy jólneveltségi tréningek. Evangéliumi szeretettel kell jelen lennünk, és az életünk minden perce ezt kell hogy sugározza – zárta tanítását a főpásztor.

A megnyitó végén Marton Zsolt püspök megáldotta a résztvevőket, hogy a képzés a tanítványság iskolája és a hitátadás tanítójává alakulásának helye legyen.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria