XXII. Liturgikus szimpozion: Halál – temetés – gyász

Hazai – 2021. május 4., kedd | 9:48

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke május 6-án online formában rendezi meg a XXII. liturgikus szimpoziont a „Halál – temetés – gyász” témakörben.

Az ember földi élete a halállal ér véget: „Isten rendelése szerint a földbe visszatérsz, melyből vétettél.” Ha csak ennyi lenne az életünk, az szomorú, tragikus lenne. Jézus ígéretére alapozódik a bizalmunk: „Aki énbennem hisz, még ha meg is hal, élni fog” (Jn 11,25).

Egyházunk vigasztalást nyújt egyrészt azzal, hogy a kinyilatkoztatott tanításból, a Szentírásból világítja meg az ember örök sorsát, amely nem a teljes megsemmisülés. Másrészt szertartásainak ihletett és évszázadokon keresztül átimádkozott szövegével nyújt ehhez tanítást és komoly vigasztalást.

Tudjuk, hogy valójában az itt maradottak gyászolnak, siratják az elhunytjaikat, akik már lehet, hogy az örök boldogságban vannak, és nem is kívánkoznak visszatérni a földi életbe. Ha még nem értek el a végső célba, az üdvösségbe, segíthetünk nekik és rajtuk, hogy ez minél előbb megvalósuljon. (Ha nem juthatnak oda, az imádságunk és felajánlásunk akkor is érvényes, mert Isten egyetlen imádságot sem semmisít meg.)

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Liturgikus Tanszéke által szervezett szimpozion a halál, a temetés és a gyász témakörét tárgyalja. A halál kikerülhetetlen az ember számára, a halottak eltemetése „üdvös dolog”, éppen úgy, mint az értük mondott imádság is. A szimpozion törekszik bemutatni, hogy ennek milyen intézményes formája lett a temetés. Végül szólni akar a gyászról, amit óhatatlanul is megélünk, amikor szeretteinktől el kell búcsúznunk.

A május 6-i online szimpozionra mindenkit hívnak és várnak a képernyők elé. A rendezvényhez IDE kattintva lehet csatlakozni.

Program:

„Föltámadt Krisztus…” – közös ének
14 óra: megnyitó – Gyurkovics Miklós tudományos rektorhelyettes, Nyíregyháza
14.05: A halál, temetés és gyász néhány erkölcsteológiai szempontja – Soltész János, az erkölcsteológiai tanszék vezetője
14.25: „Eltávozók és ittmaradók” – Az emberi élet földi végének témaköre a Szentírásban – Gánicz Endre biblikus tanár, Nyíregyháza tanszékvezető tanár, Nyíregyháza
14.45: A temetési rítusok kialakulása a bizánci hagyományban – Szemán András, Porcsalma
15.05: A panachidáról – Cselényi István Gábor emeritus teológiai tanár
15.25: A temetés sajátosságai a Partiumban – Pallai Béla nagypeleskei parókus, doktorandusz
15.45 – „Boldog nyugalmat és örök emléket” – A gyász formájának egyik enyhítése: a koszorúmegváltás intézménye magyar görögkatolikus egyházunkban – Ivancsó István, a liturgikus tanszék vezetője, Nyíregyháza
16 óra: összefoglalás és zárszó – Ivancsó István liturgikus tanár
16.05: „Tündökölj, tündökölj…” – közös ének

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye; SzAGHF

Fotó: P. Tóth Nóra

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria