„Ébredj, ember, mély álmodból!” – Megkezdődött az adventi készület egyházmegyéinkben

Hazai – 2021. november 29., hétfő | 14:10

Idén november 28-án vette kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. A püspöki székhelyeken advent első vasárnapján tartott ünnepségekről közlünk összefoglalót az egyházmegyék beszámolói alapján.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Debrecenben a város hagyományaihoz hűen ökumenikus programot rendeztek advent első vasárnapján. Idén a járványhelyzet miatt kisebb közösségi teret választottak az ünnepléshez: az egyházi méltóságok, politikusok a Nagytemplom mögötti téren, az Emlékkertben gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját.

A beszédek sorát Papp László polgármester kezdte. Felszólalt még Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita és Püski Lajos, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője.

Palánki Ferenc emlékeztetett: A római katolikus hajnali szentmiséken, a rorátékon énekeljük: „Ébredj, ember, mély álmodból! Megszabadulsz rabságodból.” Ébredj, vagy legalább álmodj valami nagyot, emberhez és Istenhez méltót. Aztán ha mégis fölébresztett a kegyelem, váltsd valóra az álmot!

Az első igazi adventi álmot a Szentírás szerint Jákob álmodta, hogy van egy létra az ég és a föld között. Mi, keresztények tudjuk, hogy ez a létra Jézus Krisztus. 

Az ő eljövetele óta van Közvetítő. Van összeköttetés Isten és ember között, a Lét forrása és az esetleges létező között. „Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás! Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” – idézte Weöres Sándort a püspök. – Jézus, a létra, ő bennünk is összeköti az eget a földdel. Az Isten emberré lett. Az idők előtt létező Isten a történelem egy meghatározott pontján kicsiny emberré lett, hogy összekösse földi, véges életünket az isteni, örök élettel. Felé kell most kitárni karjainkat, szíveinket.

A beszédek között kulturális előadások hangzottak el. A fellépők az ORT-IKI Báb- és Utcaszínház, a Pendely Énekegyüttes-család; Varga Klári, Jászai Mari-díjas színművész és Tordai Zoltán zenész voltak.

Imát mondott Medgyesi Gergely.

Heit Lóránd zenekarának és a Hortobágy pásztorainak kíséretével az egybegyűltek átsétáltak az Emlékkertből a Nagytemplom elé, ahol ünnepélyesen felgyulladtak a város fényei.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

*

Egri Főegyházmegye

Az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpont díszudvara ünnepváró díszbe öltözött november utolsó hétvégéjére. Hagyományosan itt gyulladt fel az első adventi gyertya Egerben, advent első vasárnapjának vigíliáján.

A Jó Pásztor Óvoda óvodásai hangulatos műsorral készültek az eseményre.

Csizmadia István, az egri bazilika plébánosa beszédében rámutatott: örömteli, mosolygós, vidám lélekkel kell kezdeni az adventet, ahogyan a gyermekek mutatták be műsorukat.

Nem csupán az idő múlását követjük nyomon az adventi koszorún, hanem azt reméljük, hogy a gyertya lángja örömre deríti szívünket, lelkünket. Számos nehézség terheli életünket, de nem akarjuk, hogy ezek maguk alá tiporjanak bennünket, mert van reménységünk, örömünk és bizodalmunk. Lesz karácsonyunk, eljön a Megváltónk! Erre hív mindenkit az advent ebben az esztendőben is.

A lelkipásztor az elmélkedés után megáldotta a koszorút, majd felgyulladt az első adventi fény.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió / Federics Róbert

*

Kaposvári Egyházmegye

Kaposváron, a Kossuth téren az első adventi gyertya meggyújtását a történelmi egyházak képviselőinek áldása kísérte. Az ünnepségen részt vett Stikl Andrea evangélikus lelkész, Petró László református lelkipásztor, Varga László megyéspüspök és Szita Károly, a város polgármestere.

Varga László püspök így fogalmazott: „Szeretnék mindenekelőtt hálát adni a Jóistennek ezért a városért. A legszegényebb embertársainkért, testvéreinkért és mindenkiért, aki szeret, aki el tudja fogadni a szeretetet, és tovább tudja adni azt. Hálát adok Istennek azért, hogy itt élhetünk.

Ezen az adventen, az első gyertya meggyújtásakor azt kérem a Jóistentől, hogy különös szeretettel forduljon a Covid-fertőzésben szenvedő testvéreinkhez. A gyógyulásukért imádkozom, és a szeretteikért, akik együtt szenvednek velük. Ezen az adventen külön kérem a Jóisten szeretetét és világosságát azokért a testvéreinkért, akik keresők. Akár az Egyházon kívül vannak, akár az Egyházakon belül, de keresik az igazságot. Azt kérem a Jóistentől, hogy találjanak rá az igazságra.”

A programon közreműködtek a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai: Bogáthy Gábor és Szili Zoltán. Az estét Takács Nikolasz koncertje zárta.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Kling Márk

*

Ktolikus Tábori Püspökség

Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök köszöntőjével vette kezdetét az idei év adventjének első áhítata a Honvédelmi Minisztériumban november 26-án. A katonai ordinárius a jövőbe vetett reménységről beszélt, majd megáldotta az adventi koszorút és a rajta levő gyertyákat.

Ezt követően fölcsendült az áhítat kezdő éneke az MH Légierő Zenekar Veszprémi Kamaraegyüttese előadásában, mialatt Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese gyújtotta meg az adventi koszorún az első gyertyát.

Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök Szent Pál apostol Tesszalonikiekhez írt első leveléből olvasott föl részletet, majd elmélkedésében többek között azt a kérdést tette fel, hogy az életünk helyén van-e a mai világban, betöltjük azt a szerepet, ami megváltoztathatja a saját életünket, a környezetünkét és mindenre pozitív hatással van. Mert valahol az egész adventi készületünk karácsonyra ide kell, hogy kicsúcsosodjon, vagyis arra, hogy ahol vagyok, ott árasztom-e azt a fényt, amelyet ez a gyertya, a hit gyertyája jelképez.

A protestáns tábori püspök gondolatai után Berta Tibor katolikus tábori püspök mondott imádságos fohászt, amelyet ITT olvashatnak.

A jelenlevők ezt követően a Miatyánkot imádkozták el, majd az áhítat a katolikus tábori püspök áldásával zárult.

*

Pannonhalmi Főapátság

A pannonhalmi bencés szerzetesközösség a monostor előtti téren a tágabb bencés családdal, a Szent Márton-bazilikában pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákjaival ünnepelte advent első vasárnapját.

Ahogy Lőrinc testvér a diákoknak fogalmazott, ajándékba kapjuk az adventi időszakot, amely meghívás arra, hogy a gyertya mellett belső tüzünket is meggyújtsuk.

Mi minden számunkra az adventi időszak? Egy hangulat, egy szín, egy érzés? A mézeskalács íze, a fenyő illata, a gyertya lángja? Fény, békesség, türelem, éberség? Rohanás, vásárlás, takarítás, sütés-főzés? Valaminek a kezdete, vagy valaminek a vége? Egy lehetőség, vagy egy utolsó pillanat? – tette fel a kérdést a szónok. – Az advent látszólag mindegyik, de végeredményben egyik sem.

Az advent inkább szerelem. Egyre hevesebben lobogó tűz, felfokozott éber várakozás, teljességet ígérő készület.

„Arra kapunk meghívást, hogy a sötétben ne csak a koszorún lévő első pici lángot, hanem belső tüzünket is meggyújtsuk, vagy észrevegyük, hogy habár őrlángként, de eddig is égett, és most fokozhatjuk tüzét. (...) Elég fokozatosan, hétről hétre, napról napra.

Így advent különleges napjaiban egyre jobban haladunk előre. Egyre fényesebbé válik a sötét, egyre ízesebbé válik a mézeskalács, egyre illatosabb lesz a fenyő. És hogy pontosan hová jutunk el, azt most még nem tudhatjuk. Hogy pontosan milyen utat járunk be, és arra honnan tekintünk majd vissza, az most nem világos. (...) rábízva magunkat a Teremtőre abban a tudatban, hogy bármi is történik szerelmes készületi időnk alatt, az éppen úgy lesz jó, ahogyan megtörténik, az éppen úgy gazdagít majd bennünket, amilyen formában elér hozzánk.”

A meggyújtott első gyertya lángja már jelzi: kevesebb, mint egy hónap, és itt lesz, ami emberségünk lényegénél érint meg bennünket. Isten emberré lesz, Jézus Krisztus megszületik bennünk és közöttünk – mondta szentbeszédében Lőrinc testvér.

*

Pécsi Egyházmegye

November 27-én, szombaton Pécs városának adventi koszorúján az első gyertyát Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita gyújtotta meg.

A főpásztor ünnepi köszöntőjében elmondta, hogy a görögkatolikus adventi koszorún hat szál gyertya ég, ugyanis a Görögkatolikus Egyház az ősi hagyományt követve negyven napon át készül a karácsonyra, s ez hat vasárnapot ölel fel.

Ez a karácsonyi böjtnek nevezett bűnbánati időszak az egész testet bevonja az adventi várakozásba. Az ekkor vállalt lemondás ősi tapasztalat szerint segíti a lélek állapotát hozzáigazítani karácsony titkához. Az Isten születésére való várakozásnak ugyanis nem csupán gondolatainkat és érzelmeinket, hanem egész testünket is át kell járnia – hangsúlyozta Kocsis Fülöp. – Jézus Krisztus kiüresített állapotban érkezett közénk, elhagyta isteni dicsőségét, lecsupaszította önmagát, s az emberhez hasonlóan kiszolgáltatott csecsemőként született. Az igazi adventben erre a nagy titokra kell fókuszálnunk, s testünket és lelkünket Isten érkezésére készítenünk.

Ezt követően a főpásztor egy karácsony éjszakáján felcsendülő görögkatolikus éneket énekelt el, majd meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját.

*

Székesfehérvári Egyházmegye

A székesfehérvári püspökség 16 éve nyitja meg kapuit adventben. Az Adventi Udvar elnevezésű programsorozat első ünnepélyes gyertyagyújtásán Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozta: advent egy olyan varázslatos időszak, amikor újra átéljük és megértjük a régi történéseket, ugyanakkor a karácsonyra való várakozás hetei után tisztábban látjuk életünk célját. Átéljük azt az időt, amikor az emberiség évezredeken keresztül várta az eljövendő Messiást. Vártak, imádkoztak és vágyakozásuk a próféták ígéreteinek beteljesedésében valóra vált. Eljött a Megváltó, az Isten Fia. De kevés csak megpróbálni átélni a régen megtörtént dolgokat, visszagondolni régi eseményekre. Fel kell ébreszteni a szívünkben a vágyat Isten után, hogy őt felfedezzük, megtaláljuk a mindennapjainkban. Akkor is, amikor nehézségekkel kell szembenéznünk, amikor küzdelmekben van részünk. Mert az Isten mindig közel van hozzánk, hív minket, hogy vegyük észre közelségét, szeretetét, jóságát.

A főpásztor arra biztatott, hogy ebben a várakozással teli időszakban legyen nekünk is egy olyan csillagunk, ami megnyitja a szemünket, ami az Isten felé vezet bennünket. Ha megpróbálunk türelmesek és figyelmesek lenni egymás felé, ha megfogalmazzuk szeretetünket, és újra meg újra kimondjuk a másiknak, akkor valamit tettünk, ami Isten felé vezet bennünket. Próbáljunk meg naponta néhány perc csendet találni, amikor meghalljuk Isten szavát. Mert csak rajtunk múlik, hogy ez az adventi út hová vezet minket, hogyan tudjuk megélni majd karácsonyt. Az első gyertya lángja fényességével erre hívjon.

A megyéspüspök után Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató, az Adventi Udvar főszervezője mondott beszédet.

Az első gyertyagyújtás alkalmával a megyéspüspök megáldotta a családok adventi koszorúját és a püspökség ajándékát, a családok gyertyáját, és arra kérte a jelenlevőket, hogy a koszorú körül a családok gyűljenek össze és mondjanak el mindennap egy imát. Ebben segít a püspökség által adományozott Adventi imafüzet, amely imákat és elmélkedéseket tartalmaz.

Az eseményt Kassay Balázs igazgatóhelyettes, karnagy vezetésével a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és népzenész növendékei verssel, a magyar népzene jellegzetes és szép dallamaival tették emlékezetesebbé.

Az Adventi Udvarhoz kapcsolódóan a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum minden szombaton kézműves-foglalkozásokat tart a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpontban.

Idén újdonság a „Készüljünk együtt Jézus születésnapjára” elnevezésű program, amely a szeretetre és magára Jézusra irányítja a gyerekek és felnőttek figyelmét.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor

*

Veszprémi Főegyházmegye

Veszprémben idén új helyszínen, az Óváros téren állították fel a város és az érsekség közös adventi koszorúját.

Az első gyertyát, mely hitünket jelképezi, Takáts István érseki helynök és Ovádi Péter országgyűlési képviselő együtt gyújtotta meg.

Az ünnepi pillanatokat Zsilinszky Cecília, a Szent Mihály-kamarakórus karnagyának éneke nyitotta meg, majd Nagy Károly címzetes apát, kanonok köszöntője után Takáts István olvasta fel advent első vasárnapjának evangéliumi szakaszát.

Beszédében kiemelte, hogy akkor tudunk jól felkészülni az adventre, akkor tudjuk az előttünk álló időszakot jól kihasználni, ha tudjuk, hogy mindazzal, amit teszünk, azt a pillanatot is előkészítjük, amikor minden lezárul – és Isten elé lépve az a pillanat lesz a minden. Legyen az a pillanat majd ünnep, az öröm és a hála pillanata, hogy jó volt élni.

A beszédek után Modri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház művésze mondott verset, majd meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját, amelynek fényében az összegyűltek közös imádsággal és énekkel zárták az ünnepi perceket.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Cseh Zoltán

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Egri Főegyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Katolikus Tábori PüspökségPécsi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria