„Ébredj, és lépj!” – Véget ért a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó

Külhoni – 2017. augusztus 20., vasárnap | 14:16

„Ébredj, és lépj!” – Ezzel a mottóval szervezte idén Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóját a Gyulafehérvári Főegyházmegye Ifjúsági Főlelkészsége. A CSIT Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én kezdődött és 19-én ért véget.

KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Régi ismerősökkel találkoztak, érdekes programokon vettek részt, jövőjüket segítő és építő útmutatókkal gazdagodtak, új barátokra találtak, léleksimogató és bátorító élményekkel töltekeztek, a közösségben, szentmisékben, szentségimádásnál Isten közelségét is megtapasztalhatták az augusztus 19-én, szombaton záruló Csíksomlyói Ifjúsági Találkozó résztvevői.

A több mint három évtizedes múlttal büszkélkedő CSIT célja, hogy lehetőséget nyújtson a keresztény értékrendhez ragaszkodó fiatalok találkozására, Istenhez közeledésükre, a közösségi élmény megtapasztalására, hogy ezáltal is vonzóvá váljon számukra a keresztény közösséghez tartozás.

Erdély legnagyobb katolikus ifjúsági találkozóját idén „Ébredj, és lépj!” mottóval szervezte a Gyulafehérvári Főegyházmegye Ifjúsági Főlelkészsége. A rendezvényt 45 fős csapat szervezte. Az őket segítő százhetven önkéntessel együtt négy nap alatt készítették elő a találkozó helyszínét.

Nagyboldogasszony ünnepén már minden készen állt a több mint ezer fiatal fogadására. A kedden délután érkezők a kegytemplomban vehettek részt szentmisén. Csont Ede nagytusnádi plébános arra biztatta őket, hogy ismerjék fel: jó kereszténynek lenni, életük nagy lehetőség. Arra buzdított, hogy találják meg az élet szépségét, és őrizzék szívükben az Istennel való találkozás vágyát.

Az esti ünnepélyes megnyitóig benépesült a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Szent István Kollégiumának udvara. A résztvevőket köszöntő Tamás Barna, a főegyházmegye ifjúsági főlelkésze elmondta, örül annak, hogy a CSIT-et egy hitét nem gyakorló ismerőse is úgy értékelte: itt őszintén boldogok a fiatalok. Ezt az egyik főszervező, Ferencz Evelin is megerősítette. Ő 2014-ben volt először a CSIT-en, és élményei megváltoztatták az életét. A másik főszervező, Bereczki Zsolt, a találkozó mottójára hívta fel a résztvevők figyelmét: érezzenek felébredést, találkozzanak Istennel, Vele lépjenek tovább, és a találkozó legyen fordulat életükben! Tamás József püspök a Boldogasszony oltalmába ajánlotta a rendezvényt, és azt kívánta a fiataloknak, hogy a találkozón a Jóistent keresve, lelkiekben és emberségben gazdagodjanak, erősödjenek keresztény hitükben. Böjte Csaba ferences szerzetes, a rendezvény fő helyszíneinek otthont adó Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke köszöntőjében Szent László királyra emlékezett, és arra kérte a jelenlévőket, hogy a kiengesztelődésről, megbocsájtásról, megbékélésről és az örömről szóljon a találkozó. A megnyitón a Csíkszeredai Főkonzulátus képviselői, a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola előljárói, az erdélyi ferences rendtartomány vezetője, a csíksomlyói ferencesek is részt vettek.

A rendezvényt a napok folyamán a támogatók közül többen is meglátogatták. Hargita megye Tanácsa és a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatta a rendezvényt. Soltész Miklós, az EMMI államtitkára szerdától péntekig a programokon is részt vett. Elmondta: ez a találkozó a közösségi élet csúcspontja, de fontos, hogy a résztvevők hazatérve másoknak is továbbadják az itt átélteket. Ezáltal jelek lesznek a világban, hogy megmarad a nemzet, a kereszténység.

A találkozón tizennégy és harminc év közöttiek vettek részt. A program minden reggel a ferencesek gondolatébresztőjével és FitZum-mal, vagyis zumbázással kezdődött. Délelőtt a résztvevők korcsoportonként hallgatták egy-egy léleképítő gondolat üzenetét. A 14–16 év közöttiek csoportjának András Teréz magyartanár, a 17–19 éveseknek Kovács Imola művészettörténész, a huszonéveseknek pedig Margulescu Cotiso, a marosvásárhelyi Imádság Házának vezetője tartotta a léleképítő előadásokat.

Minden napnak volt egy üzenete és célja: szerdán arra hívták fel a fiatalok figyelmét, hogy„ a Szentlélek az, aki felébreszti a szívüket!”; aznap arra kérték a fiatalokat, ismerjék fel: Istennek terve van velük! A következő napokon arra hívták a résztvevőket, hogy engedjék Istent életükbe – gyógyíthassa szívüket, megújult szívvel járják Jézus útját –, döntsenek, és fogadják szívükbe Jézust, tegyék láthatóvá életükben Isten tervét, éljenek Isten tervében.

A tanításokon elhangzottakat kiscsoportos beszélgetések követték, amelyeken tovább gondolhatták a nap témáit. Ebéd után több mint harmincféle műhelymunka várta a résztvevőket: a textilfestéstől a focibajnokságig, a selfi-versenytől a társasjáték-bajnokságig – mindenki azt a foglalkozást választhatta, ami a legvonzóbb volt számára. Esténként néptánctanítás, filmvetítés; pénteken dicsőítő koncert színesítette a programot.

Meghitt és lélekemelő volt a kegytemplomban Tamás József püspök részvételével tartott szentségimádás, amelyet tanúságtétel és Csiszér László zenés áhítata kísért.

Minden nap volt szentmise. A szerdai liturgián Ilyés Zsolt csíkszentléleki plébános arra kérte a fiatalokat, hogy lelkesedjenek és örüljenek, ne elégedetlenkedjenek, hiszen Isten sosem vádol, Ő mindenkire szeretettel néz. Legyenek éberek, hogy meglássák, meghallják, érezzék, felismerjék Jézus szavát, és megtapasztaljátok mindazt, amivel az Úr megajándékozza őket.

Csütörtökön Jakubinyi György érsek volt a szentmise főcelebránsa. Ő minden évben, amikor csak tehette, eljött a találkozóra, ahol „a nagyon pesszimista európai jövendőmondók ellenére” mindig megtapasztalható: Erdély-országban rövid időn belül nem hal ki a kereszténység. „Az ifjúságban érezhető az az erőtartalék, ami a jövőt jelenti. Aki ma fiatalon részt vesz a CSIT-en feltételezhetjük, hogy még 30–40 évig tanúskodik erről a kereszténységről, és átadja helyét az újabb ifjúságnak” – fogalmazott Jakubinyi György. A főegyházmegye előljárója a találkozó üzenetével kapcsolatosan kifejtette: „fontos, hogy miután felébredtünk, és ráébredtünk minden nap újra a keresztényi mivoltunkra és kötelességünkre, ezt a meglelt boldogságot tudjuk továbbadni másoknak is, sugározzuk azt a keresztény életörömet, amire meghívott minket az Úr Jézus. A földi boldogság csak annyiban lehetséges részben, amennyiben már a felkészülés előre vetíti az örök boldogságot.”

A csütörtöki liturgia szónokaként Tamás József püspök arra kérte a fiatalokat, hogy fogadják be Isten tanítását, ne legyenek se megátalkodottak, se szalmalángtermészetűek vagy túlhajszoltak. Áldozzanak idejükből Isten szavának befogadására, és engedjék, hogy Isten igéje formálja életüket.

A pénteki szentmisét Fülöp László miklósvári plébános mutatta be. A prédikációban Csíki Szabolcs medgyesi plébános arról beszélt a fiataloknak, hogy a világ csábító, hamis igazsága közepette is a Szentírás legyen az isteni igazságokra mutató iránytű, és ne a földi kincsek utáni hajsza, aggodalom töltse be lelküket, hanem keressék, engedjék Isten igazságait életükbe.

A találkozó záró szentmiséjének főcelebránsa Tamás Huba székelyudvarhelyi lelkész volt. A prédikációban testvére, Tamás Barna ifjúsági főlelkész útravalóként arra biztatta az ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy hitüket helyezzék biztos alapokra: az Istennel töltött személyes imaidőre, a Szentírás megismerésére és lelküket erősítő szentségekre. A találkozó élményeit vigyék magukkal közösségükbe, az Oltáriszentséggel engedjék Jézust életükbe, és legyenek aktív tagjai a keresztény közösségeknek.

A CSIT-et idén is flash-mob és a találkozó himnusza zárta. A programokat a csitinfo.ro honlapon és a CSIT Facebook-oldalán bárki követhette. A napindítókat, tanításokat felvételről; a délutáni szentmiséket a közösségi portálon és a youtube-csatornán élő adásban is közvetítették. Így a rendezvény iránt érdeklődők is ízelítőt kaphattak a találkozó hangulatából, a helyszínen lévők pedig a felvételeket újranézve is felidézhetik élményeiket.

Forrás: CSIT

Fotók: a CSIT Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria