„Ez a nap számodra találkozás Krisztussal a hegyen” – Diakónusszentelést ünnepeltek Nyírbátorban

Hazai – 2022. augusztus 8., hétfő | 17:59

Úrszínváltozás ünnepén, augusztus 6-án szentelte Szocska A. Ábel megyéspüspök a Nyíregyházi Egyházmegye diakónusává Csizma Balázs Richárdot a nyírbátori görögkatolikus templomban.

A Nyírbátori Görögkatolikus Parókia tavaly ünnepelte alapításának centenáriumát. Idén megadatott, hogy a búcsúi alkalom diakónusszenteléssel teljesedjen ki a közösség legszebb ünnepévé az évben.

Csizma Balázs végzett papnövendékként már 2019 óta szolgál Kiss Zsolt esperes-parókus atya mellett: a nagy múltú egyházközségben adódó feladatokat lelkipásztori kisegítőként végezte. Diakónussá szentelése után a főpásztor továbbra is ebbe a közösségbe nevezte ki őt. Így vált szentelése a közösség saját ünnepévé is. A képviselő-testület és a hívek nevében a Szent Liturgia elején elhangzott köszöntés is ezt igazolta.

A szertartáson együtt imádkozott az ünneplőkkel Szabó Tamás pasztorális helynök, valamint több fiatal és idősebb áldozópap – összesen nyolcan –, akik jól ismerik a szentelendőt.

Szocska Ábel püspök így fordult prédikációjában Csizma Balázshoz:

Ez a nap számodra találkozás Krisztussal a hegyen. S e találkozás után másképp kell élned, mint ahogyan eddig tetted.”

A prédikáció kiindulópontja az a gondolat volt, hogy amikor az ember találkozik valakivel, más emberként folytatja útját, mint amilyen azelőtt volt. Így hát a találkozásokban benne rejlik a változás lehetősége.

A főpásztor az evangéliumi találkozásokra irányította a hallgatóság figyelmét: hogyan alakította és formálta a tanítványokat és hivatásukat Jézus Krisztus. A változás egyik állomása volt számukra Jézus Tábor hegyi átváltozása.

A szentelendő az oltár elé lépve kézrátétel által különleges kegyelemben részesül, melyben egykor a tanítványok is. Egyszer valamikor Balázs szívét is megérintette az Úristen, aminek hatására mindent félretett, és elhatározta: Krisztust akarja követni. A szenteléssel ez mélyül tovább – magyarázta a püspök. Megszólítva a szentelendő feleségét arra buzdította, hogy emlékeztesse férjét olykor erre.

A kérdés innentől kezdve elkíséri a felszenteltet egy életen át: „Vajon tudja-e azt a fényességet, azt az isteni kegyelmet közvetíteni, melyben a tanítványok részesültek, s amelyet minden fölszentelt diakónus és pap is megkap Krisztustól? Természtesen a tanítványok sem ragyogtak – legalább is nem szó szerint –, Balázsnak sem az arcán, hanem az életvitelében, a szívében kell megőriznie ezt a fényt, ragyogást, ami a szenteléssel jár.”

A találkozások örömének és életünkre gyakorolt hatásának jelentőségéről szólva így fogalmazott: „Aki az Úr Jézussal találkozott, annak nem folytatódhat ugyanúgy az élete. Jobb emberré kell válnia. Ha a mai szertartás után csak egy kicsivel is jobb emberként mennénk haza, s mi a hétköznapokban azokat, akikkel találkozunk, csak egy kevéssel tudnánk jobb emberré tenni, ők pedig hasonlóan másokat, s folytathatnánk a sort – milyen szép lenne ez a világ: nem lennének háborúk, nem lenne gyűlölködés.

Van lehetőség a változásra! Közvetítsük Krisztus ragyogását, szeretetét azok felé, akikkel találkozunk, hogy jobb legyen a világ!”

A liturgia végén elhangzottak a megyéspüspök ezüst papi mellkereszttel ajándékozta meg Kiss Zsolt esperes-parókus atyát, aki a templom és környéke szépítésén, megújításán szüntelenül fáradozik, és a közösség formálását, valamint Balázs terelgetését is vállalta, s aki ezelőtt 29 évvel szintén Úrszínváltozás ünnepén kapta meg a Szentlélek kegyelmét.

Majd a hierarcha az ünnepen szokásos módon gyümölcsöt szentelt. Végül kötetlenebb formában, agapén beszélgethettek a hívek, a papok és a főpásztor a parókia udvarán.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria