„...hogy csak az maradjon, aminek fénylenie kell” – Hamvazószerda külhoni egyházmegyéinkben

Külhoni – 2021. február 18., csütörtök | 18:19

A külhoni püspöki székhelyeken február 17-én, hamvazószerdán végzett szertartásokról adunk körképet.

Nagybecskereki Római Katolikus Egyházmegye

A nagybecskereki székesegyházban Német László SVD megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét február 17-én Pastyik Róbert általános helynökkel együtt.

„Általában azért égetünk el valamit – régi papírokat, képeket – hogy megszabaduljunk tőle. S hogy mi marad utána? Hamu. Mindaz, ami fontos, az bennünk van, a legbensőbb énünkben. Azonban néha itt is takarítani kell,

hogy csak az maradjon bennünk, aminek fénylenie kell

– mondta a hamvazószerdai szentmise homíliájában Német László SVD püspök. – A mai napon a hamu rámutat arra, hogy bennünk is le kell hogy égjen, meg kell hogy égjen minden, ami nem tartozik oda. Tegyük nyitottabbá a szívünket! Ezt tudatosan a bűnbánat által gyakorolhatjuk. Hamvazószerda az előkészület első lépése, a nagyböjt a boldog előkészület folyamata, amelynek végén a feltámadt Krisztus van.”

„Készüljünk tudatosan arra, hogy környezetünk szebb legyen, ugyanakkor lelkünket is valami szebb és jobb töltse be. Ügyeljünk arra, hogy tetteink is sugározzák nagyböjti örömünket, húsvéti fényünket” – buzdított Német László SVD püspök.

A szertartáson a hívek csendben járultak főpásztoruk és plébánosuk elé, akik minden jelenlévő fejét meghintették hamuval.

A nagybecskereki megyéspüspök homíliáját teljes terjedelmében ITT hallgathatják meg.

*

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

A szatmárnémeti székesegyházban február 17-én reggel, a Szent József-búcsúra előkészítő nagykilenced ötödik szentmisealkalmán Schönberger Jenő püspök mutatott be szentmisét paptestvéreivel együtt.

A hamvazószerdai szertartás elején a nagyböjt üzeneteiből merítve a főpásztor hangsúlyozta: „A nagyböjt arra szolgál, hogy tudatosítsuk: minden álmunk, elképzelésünk, munkánk velünk együtt az enyészeté lesz. De éppen a nagyböjti szent időben szembesít bennünket az Egyház keresztény létünk leglényegesebb valóságával, a Krisztus-követéssel.

Krisztus nyomában járunk a nagyböjt folyamán, ami magában foglalja az ő szenvedését, kereszthalálát, de a húsvéti feltámadását is. Igen, porból lettünk és porrá leszünk, de

Isten kezében ez a por megtelik lélekkel, és része lesz a feltámadásban és az örök életben.

Tekintsünk ebben az időszakban Istenre, aki a rejtekben is lát bennünket. A világ fényeitől forduljunk el, és keressük az Isten arcát. Merjük rábízni magunkat úgy, ahogyan Szent József is tette. Ő megelégedett azzal, amit az Isten kívánt és akart tőle. Ő volt Isten engedelmes szolgája, akire a legdrágább kincsét, egyszülött Fiát bízta. Minden keresztény embernek ez lenne a legfontosabb feladata: engedni, hogy Isten irányítsa az életünket” – mondta Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök.

A szentbeszédet Hársfalvi Ottó plébános mondta. „Szent Józsefről azt írja az evangélista, hogy igaz ember volt. Láthatjuk ezt abban is, ahogyan cselekedett minden alkalommal, amikor Isten kért tőle valamit. Ő mindenben eleget tett az Isten akaratának, és a vallási előírásoknak is. De ezeket mint apa, mint Krisztus gondviselő nevelőapja át is adta a rábízott gyermeknek. Megtartotta a törvényt, és ebben nevelte a gyermek Jézust is. Ne hanyagoljuk el az imát, a böjtöt, tegyünk valamit mi is megváltó Jézusunkért és saját lelkünkért. Figyeljünk felebarátainkra, legyünk érzékenyek irántuk, és neveljük úgy a mi gyermekeinket is, hogy érzékenyek legyenek a mások szenvedései iránt” – emelte ki a szónok.

A hamvazószerdai szentmise bűnbánati részében, melyre a szentbeszéd után került sor, a jelenlévők a papok elé járultak, akik az előző év virágvasárnapján megszentelt barkák hamvait kereszt alakban a hívek fejére hintették.

Forrás és fotó: Romkat.ro; Szatmári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria