„Isten szolgálatára, az ő egyháza javára” – Bacsó Róbert diakónusszentelése Ungváron

Külhoni – 2020. július 8., szerda | 17:09

Majnek Antal megyéspüspök június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén Ungváron állandó diakónussá szentelte Bacsó Róbertet. Az ünnepi szentmisén részt vettek a munkácsi egyházmegye magyar nyelvű papjai, Megyesi László állandó diakónus, valamint ungvári és Ungvár környéki hívek.

A szentmise elején Petenko Miron ungvári plébános köszöntötte a főpásztort, a diakónusjelöltet és mindenkit, aki a templomban vagy az interneten keresztül bekapcsolódott a szertartásba. Majnek Antal püspök örömét fejezte ki, hogy éppen ezen a szép főünnepen szentelheti fel az egyházmegye harmadik nős diakónusát – „Isten szolgálatára, az ő egyháza javára”.

Isten az ő Fiát kétezer éve nem uralkodni küldte a földre, hanem szolgálni. Jézus Krisztus az utolsó vacsorán a szolgáló szeretet legszebb példáját mutatta – fogalmazott a főpásztor. Majd a jelölthöz fordult, felhívva a figyelmét arra, hogy Istentől kapott meghívásának jelentős állomásához érkezett, amikor a nagy diakónusok, Szent István, Fülöp és Lőrinc nyomába lépve teljesen odaszenteli magát Istennek. „Ez mindannyiunk feladata – tette hozzá Majnek Antal. – Szent Pál apostol arra hív bennünket, hogy mindannyian adjuk oda testünket, egész életünket Istennek tetsző áldozatul.”

Az evangélium után Petenko Miron plébános az Anyaszentegyház nevében arra kérte a megyéspüspököt, hogy szentelje fel a jelöltet. Miután a kérdésére, „Méltónak tartod őt?”, a főpásztor igenlő választ kapott, kiválasztotta a jelöltet a szerpapságra (a diakonátusra), melyre a hívek ezt felelték: „Istennek legyen hála!”

Szentbeszédében Majnek Antal püspök elismételte a jelöltnek a már elhangzott fontos üzenetet: „Az Úristen az ő szolgálatára hívott meg téged, Egyháza javára.”

Jézus dicsőséges második eljövetelekor uralkodni jön a földre, de csendes, alázatos első eljövetelekor, Betlehemben, Názáretben, hároméves működése alatt és végül az utolsó vacsorán is megmutatta, hogy szolgálni jött. „Ti is hasonlóképpen cselekedjetek” – kötötte tanítványai lelkére Jézus. Ebben kell követnünk őt egész életünkben – hangsúlyozta a főpásztor. – Olyan emberekre van szüksége a világnak, akik elsősorban a Mennyei Atyára figyelnek, mint az Úr Jézus; akik az ő országát várják, az ő akaratát akarják. Isten a Szentlélek által adja meg nekünk azt a kegyelmet, amivel ki tudjuk bontakoztatni talentumainkat. Mindannyiunknak adott talentumot, hogy szolgáljunk vele. Ennek kibontásához és a szolgálatban való hűséghez folytonosan szükségünk van Isten Szentlelkére, mert nélküle nem megy. A felszentelő imában ezért a Szentlélek erejét kérjük az induláshoz és a mindvégig való hűséghez.

Ezután következett a szentelés szertartása. A főpásztor kérdéseire „Akarom!” volt a jelölt válasza. Végül engedelmességet ígért a megyéspüspöknek, aki így felelt szavaira: „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned.”

A Mindenszentek litániája alatt a jelölt arcra borult, jelezve, hogy teljesen átadja magát Isten szolgálatára. Ezután Majnek Antal püspök kézföltétellel, majd az ezt követő felszentelő imával szentelte fel az új diakónust, akit ezután beöltöztettek a diakónusok liturgikus ruhájába. A főpásztor átadta neki az evangéliumoskönyvet, e szavakkal: „Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél. Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanítsd; és amit tanítasz, kövesd is.” A békecsók után Bacsó Róbert diakónus elfoglalta helyét az oltárnál, hogy megkezdje szerpapi szolgálatát.

A szentmise végén az újonnan szentelt örömmel mondott köszönetet mindazon családtagjainak és azoknak a papoknak, akik hitében és hivatásában segítették és egyengették útját; köszönetet mondott Majnek Antal püspöknek, aki bizalmát is kifejezte azzal, hogy felszentelte és lehetőséget adott neki az állandó diakónusi hivatás gyakorlására.

A szentmise ünnepélyes püspöki áldással zárult.

* * *

Bacsó Róbert 1984. június 19-én született Ungváron. 2001-ben érettségizett, 2006-ban szerzett mesterdiplomát pénzügyi szakterületen. Posztgraduális tanulmányait 2010-ben sikeres fokozattal fejezte be. Pénzügyi szakértőként, emellett 2007-től felsőoktatási intézményekben óraadó tanárként tevékenykedett. 2013 óta a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Számvitel és Auditálás tanszékének vezetője, valamint az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Intézetének óraadó tanára. Nagydoktori fokozatát 2008-ban szerezte, egy évvel később professzori címet kapott. 2019-ben katekéta szakképesítést szerzett. Jelenleg negyedéves teológushallgató. 2019 óta hitoktatói tevékenységet is folytat. 2016-ban kötött házasságot Revalló Nikolettával. 1990 óta ministrál az ungvári Szent György-templomban, ahol mostanáig lektorként és akolitusként is szolgált. 2019-ben kérte Majnek Antal megyéspüspöknél diakónussá való szentelését.

Szöveg: Pápai Zsuzsanna

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria