„A kiselejtezettek szolgái vagyunk” – Ferenc pápa videoüzenetben buzdította a venezuelai papokat

Ferenc pápa – 2021. január 22., péntek | 9:39

Spanyol nyelvű üzenetében a pápa megköszönte a venezuelai püspökök, papok és szerzetesek szolgálatát, amit a világjárvány idején eddig nyújtottak, s arra kérte őket, szeressék a leghátrányosabb helyzetűeket, hogy „e válságos időszakban érezzék, elkísérik, támogatják és szeretik őket”. Szeretet és szolgálat – e két alapelvet, utat jelölte ki a Szentatya lelkipásztori szolgálatuk felfrissítésére.

Ferenc pápa a venezuelai lelkipásztorok január 20-án lezárult online tanácskozása alkalmából küldött videoüzenetet, amelyben emlékeztetett az egészségügyi vészhelyzet nehézségeire, amelyek  sokakra hatással vannak Venezuelában és az egész világon. „Ez alkalom arra, hogy a szolgálat testvériségének szellemében megosszátok egymással papi tapasztalataitokat, fáradozásaitokat, bizonytalanságaitokat, valamint vágyaitokat és meggyőződéseteket, hogy folytassátok az Egyház munkáját, amely az Úr műve.”

A Szentatya arra buzdította a lelkipásztorokat, hogy együtt cselekedjenek, az egyetlen vezérlő fényre, az Úr világosságára tekintve. „Nem cselekedhetünk magányosan, elszigetelten, csak magunkra számítva, titkos tervekkel. Alapvető fontosságú, hogy mindig visszatérjünk Jézushoz, hogy újra szentségi testvériségben gyűljünk össze annak érdekében, hogy elmondhassuk Jézusnak és egymásnak mindazt, amit tettünk és tanítottunk. Ezt azzal a meggyőződéssel tegyük, hogy nem a mi művünk, hanem Istené. Ő az, aki üdvözít minket, mi csak eszközök vagyunk a kezében.”

Olyan eszközök vagyunk, amelyek szolgálatba állnak és szeretik embertestvérüket. Ez két szentségben valósul meg – fejtette ki üzenetében a pápa. „Az Eucharisztiában, amellyel a szeretetre tanít, és a lábmosásban, amellyel a szolgálatra tanít. A szeretet és a szolgálat együtt jár, különben nem működik.”

Azt kéri tőlünk az Úr, hogy legyünk képesek megmutatni a szeretet és a figyelem apró kis gesztusainak egyszerűségében az isteni gyengédség simogatását – emelte ki Ferenc pápa. „Szükség van testvéreink szolgáira, akik alázatos szolgák, mert Jézus küld minket, és emlékeztet, hogy a szolga nem nagyobb az uránál, s a küldött sem nagyobb annál, aki őt küldte.

Fel kell frissíteni a vágyat arra, hogy kövessük a Jó Pásztort, és megtanuljuk, hogy mindenki, különösen a kevésbé szerencsés és gyakran kiselejtezett testvéreink szolgái legyünk.

Biztosítunk kell, hogy e mostani válság idején érezzék, hogy elkísérik, támogatják és szeretik őket – hangsúlyozta a Szentatya.

Arra buzdította a venezuelai papokat, hogy örömmel és elszántan végezzék munkájukat, és újra ajándékozzák oda magukat „az Úrnak és szent népének”. „Köszönöm nektek a venezuelai testvérek iránti szeretetről és szolgálatról tett tanúságtételeteket, amely kifejezésre jut a betegek iránti figyelmetekben, akikhez elvittétek Isten igéjének és az Eucharisztiának erejét; továbbá abban, hogy kíséritek az orvosi személyzetet, a mentősöket és az önkénteseket, akik gondozzák a betegeket a világjárványban; valamint abban a buzgalomban, hogy segítitek a szegényeket és a kirekesztetteket, és azokat, akik nélkülözik a legszükségesebbeket a túléléshez és a méltóságteljes előrelépéshez. Köszönöm mindezt.”

A pápa felebaráti szeretetéről és imáiról biztosította a venezuelai papokat, és arra kérte őket, hogy folytassák az Egyház misszióját Venezuelában, támogatva a „szegénység és az egészségügyi válság miatt szenvedő testvéreket”. A Coromotói Miasszonyunk és Szent József közbenjárásával az Úr áldását adta a püspökökre, az egyházmegyés papokra és a szerzetesekre, hogy egységben maradjanak. „Az Úr áldja meg és kísérje munkátokat, szíveteket, kezeiteket, térdeiteket, amikor imádkoztok! Az Úr áldja meg és kísérje reményeiteket, jó szándékotokat, és mindenekelőtt áldja meg és kísérje egységeteket! Ne legyen megosztottság köztetek, testvérek! Mindig van lehetőség az egység megteremtésére” – fogalmazott a venezuelai papokhoz intézett üzenete végén Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria