„Legyetek mindig hálásak!” – Pap- és diakónusszentelés Nagykanizsán

Hazai – 2020. június 29., hétfő | 10:47

Június 27-én a Kaposvári Egyházmegye védőszentje, Szent László király ünnepén Varga László megyéspüspök áldozópappá szentelte Fejes János diakónust, illetve szerpappá szentelte Antal Zsolt Benedek papnövendéket a nagykanizsai Jézus Szíve-templomban.

Az ünnepi szentmisén – melyen részt vett az egyházmegye papsága, illetve Balás Béla emeritus megyéspüspök – a főpásztor hálát adott a papi hivatásokért, majd prédikációjában a szentelendőkhöz szólt:

„Legyetek mindig hálásak! A világ tele van panasszal, indulattal, keserűséggel. A hálás szívű ember tele van örömmel. Nektek az örömhírről kell szavaitokkal, életetekkel tanúságot tenni. A hála alapja nem a hangulat, s nem a körülmények. Hálánk alapja rendíthetetlenül az Isten irántunk való gondviselő szeretete, s állandó jelenléte életünkben.

Akármi történik veletek, van okotok és jogotok hálát adni érte.

A hálás szívűek meg tudják élni azt, amit Jézus kér tőlünk, papjaitól is, hogy arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.

Az Egyház iránti szereteteteket mutassátok meg azzal, hogy szeretitek a paptestvéreiteket. Ez látszik, s vagy vonzó lesz az Egyház, mert felismerik Jézus tanítványait bennünk, vagy nem lesz vonzó, mert nem szeretjük egymást. Szeressétek nagyon a paptestvéreiteket, s tegyetek meg mindent azért, hogy ebben a szeretetben életetek végéig növekedjetek!

A másik, amit szívetekre helyeznék, az, hogy legyetek irgalmasok és együttérzők egymás, a rátok bízottak s különösen a szegények és szenvedők iránt.

Ha gyóntatsz, a gyóntatószéked ne ítélőszék legyen, hanem az irgalmasság széke! Ha betegeket látogatsz, s Isten irgalmas szeretetét közvetíted, akkor jel leszel.

Legyetek bátrak! Isten nem a félénkség lelkét adja nektek, hanem az erő és bátorság lelkét. Szükségünk van bátor papokra, bátor diakónusokra, akik félelem nélkül vállalják hitük megélését, bátor tanúságot téve Isten szeretetéről, irgalmáról, s az evangéliumról. Olyan papokra, akik bátrak arra, hogy ha kell, az életüket is odaadják azért, s annak, aki meghívott, kiválasztott és felszentelt benneteket” – fogalmazott a megyéspüspök.

A szentmise végén a kaposvári kántorképző végzős okleveleinek átadása következett, melyet Lacza Attila és Werner Lilla Anna vehetett át, majd Fejes János áldozópap újmisés áldásban részesítette Varga László megyéspüspököt.

„Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét” – hangzik Fejes János áldozópap jelmondata, aki július 1-jétől a nagykanizsai Jézus Szíve-templomban fog kápláni szolgálatot teljesíteni.

Antal Zsolt Benedek diakónus július 1-jétől a kaposvári Szent Kereszt-plébánián tölti egyéves diakónusi gyakorlatát, valamint a Kaposvári Egyetemi Lelkészség segédlelkészeként fog szolgálatot teljesíteni.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria