„A velencei árvíz angyalainak” mondott köszönetet a lagúnaváros pátriárkája

Kitekintő – 2019. november 18., hétfő | 17:16

A november 12-e óta tartó és szűnni nem akaró tengerár következtében kialakult szükségállapot, az utóbbi 53 év legnagyobb velencei áradása Olaszország-szerte szolidaritást váltott ki, és sokan nyújtanak konkrét segítséget is. Ezekért mondott köszönetet november 15-én írott levelében Francesco Moraglia velencei pátriárka.

„Megérkeztem Velencébe. Hol segíthetek?” „Padovából érkeztem, szeretnék segíteni” – százával érkeznek a 2018-ban alakult társaság, a „Venice calls” csoporthoz az olasz fiatalok ilyen és ehhez hasonló üzenetei. A csoportot hét velencei fiatal hozta létre. A lagúnavárost sújtó rendkívüli árvíz által okozott károk helyreállítására, a szükségállapot miatti nehézségek enyhítésére számos diák csatlakozott a csapat felhívásához, de sok nyugdíjas és szakember is jelezte, hogy részt venne a segítségnyújtásban.

Francesco Moraglia velencei pátriárka november 15-én levélben köszönte meg az ország számos részéből érkezett fiataloknak, hogy önkéntes munkájukkal azonnal az árvíz áldozatainak megsegítésére siettek.

„Kedves lányok és fiúk, valódi árvízi angyalok vagytok! Köszönet egyszerű gesztusotokért, amely kitárja a szívet a remény előtt” – írta levelében a velencei pátriárka. A főpásztor köszönetét fejezte ki, amiért a szenvedés napjaiban a városban készségesen segítenek mindazokon, akiket ez a rendkívüli áradás sújt. A pátriárka felidézte az 1970-ben Liguria tartományban bekövetkezett nagy áradást. Ekkor ő 17 éves gimnazista volt, és sok társával együtt heteken át lapátolták a sarat. Ez elsősorban nem fizikai munka volt, hanem több annál, az empátia, az együttérzés keresése egy szenvedő várossal. Ez az érzés a lélekből születik, és a lélek az, amely a embert mindig irányítja – fejtette ki levelében Velence pátriárkája.

Mosolyt és számos köszönetet kaptak a fiatalok egy-egy kemény munkával töltött nap után, így nem fontosnak, hanem boldognak érezték magukat, összhangban azokkal, akiket megmentettek. A Velencében segítséget nyújtó csodálatos fiatalok egyszerű és kedves tette mindenki javára válik, nekik maguknak is és azoknak is, akiknek segítenek, azoknak is, akik szemlélik őket, és az egész városnak.

Francesco Moraglia velencei pátriárka biztos abban, hogy a fiatalok spontán gesztusa szívből jövő. Segítik a felnőtteket abban, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe, mert szolgálatukkal túlmutatnak a konkrét cselekedeteken. A gesztusok olykor többet mondanak ezer szónál: a fiataloké azt fejezi ki, hogy szívükön viselik mások sorsát. Ezzel kitárják a felnőttek szívét egy újfajta társadalmi együttélés reménye előtt, amely nyitottabb mások szükségleteire, a javakban való tényleges osztozásra, és senkit sem zár ki.

Tettük vigaszt jelent a felnőttek számára, mert Velencéről egy olyan város képét mutatja meg, amelyet idáig még nem sikerült felépíteni. A felnőttek így érzik annak a szükségességét is, hogy több teret biztosítsanak a fiataloknak, a leendő felnőtteknek.

„Kedves fiúk és lányok, meghatottan ismét hálát adok azért a tanúságért, amelyet egyszerűen és örömmel tesztek. Szívélyes és határozott kreativitásotok azt fejezi ki, hogy a városban a társadalmi együttélés egyszerű, konkrét és nagylelkű döntésekből születik, amiket a lakói és azok hoznak, akik szeretik ezt a várost” – zárta levelét Francesco Moraglia velencei pátriárka, majd Isten áldását kérte a fiatalokra és a Canal Grande torkolatánál fekvő bazilika védőszentje, a Santa Maria della Salute (Szűz Mária, a betegek gyógyítója) oltalmába ajánlotta őket.

November 13-ára, szerdára virradó éjszaka rekordmagasságú tengervíz öntötte el Velencét a heves esőzések nyomán. Francesco Moraglia velencei pátriárka elzarándokolt a város fogadalmi templomába, a Santa Maria della Salute-bazilikába, hogy ott imát mondjon, először egyedül, majd Isten népével együtt.

Szűz Mária, betegek gyógyítója,
aki kezdettől fogva őrködsz a velenceiek és a város felett,
fordítsd felénk anyai tekintetedet ezekben a napokban,
amikor megtapasztaljuk törékenységünket és tehetetlenségünket.
Anyai kezedbe helyezzük templomainkat, otthonainkat, tevékenységeinket.
Kérünk, légy mellettünk a Reménység Anyjaként.
Különösen is kérjük, hogy vigyázz gyermekeinkre, az idősekre, a betegekre és a szegényekre, valamint azokra, akik ezekben az órákban közösségünket vezetik, és sokszor nehéz és bizonytalan kimenetelű döntéseket kell hozniuk.
Imádságod támogassa a mi könyörgésünket, és az egész város – mely téged patrónájának tekint – imáját, járj közben értünk Szent Fiadnál,
akit itt, Velencében a számunkra oly kedves Legszentebb Üdvözítő néven szólítunk!

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: ANSA

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria