65 éves a Latin-amerikai Püspöki Tanács

Kitekintő – 2020. július 29., szerda | 10:52

Rio de Janeiróban tartotta meg első ülését 65 évvel ezelőtt a a Latin-amerikai Püspöki Tanács (Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM) – emlékezik vissza a szervezet vezetése levelében. Hálát adnak Istennek a megtett útért, és kérik a Guadalupei Miasszonyunk közbenjárását, hogy a kifelé nyitott, missziós és szinodális egyház evangelizációs folyamata tovább haladjon.

Köszönetet mondanak Istennek a hatvanöt éve XII. Piusz pápa által összehívott konferenciáért, amelyen megkérték a Szentatyát, hogy hozza létre a Latin-amerikai Püspöki Tanácsot. A CELAM célkitűzése az volt, hogy tanulmányozza a latin-amerikai egyházat érintő problémákat, összehangolja a tevékenységeket és új latin-amerikai püspöki konferenciákat készítsen elő a változó idők új kihívásainak megfelelve.

A CELAM alapítása óta törődik a társadalmi problémákkal, a missziókkal, az őslakosokkal, az afrikai eredetű lakossággal, a bevándorlókkal, a tenger népével. Foglalkozik továbbá a paphiánnyal, és fennállása egész ideje alatt igyekezett elősegíteni az egyházi szolgálat és az evangelizálás folyamatát, hogy a hitet terjessze és az amerikai földrész gondolkodásának, szokásainak és intézményeinek szerves részévé tegye.

A konferencia tevékenységére különösen ösztönzőleg hatott a szentatyák – VI. Pál, II. János Pál, XVI. Benedek és most Ferenc pápa – jelenléte és üzenete: éreztették, hogy közel állnak a kontinenshez, és szavaikkal vezették Latin-Amerika valamennyi országát – fejtik ki évfordulós levelükben a püspökök.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Ferenc pápa Kolumbiában találkozott a Celam tagjaival 2017-ben