75 éves a Pápai Russicum Kollégium

Hazai – 2004. augusztus 16., hétfő | 10:32

Vatikán: Augusztus 15-én ünnepli fennállása 75. évfordulóját a Pápai Russicum Kollégium, melynek székhelye a római Santa Maria Maggiore-bazilika közelében található. A röviden Russicum-nak nevezett papnevelő szemináriumot XI. Pius pápa alapította Quam Cura apostoli levelével, 1929. augusztus 15-én. Több évtizedes működése során a kollégium számtalan lelkipásztori feladatot látott el a vallásszabadságtól brutálisan megfosztott oroszországi népek javára.
A kollégium vezetését rögtön a kezdetekről a Jézus Társasága szerzeteseire bízta a Szentszék. XI. Pius pápa megszabta, hogy a szeminárium orosz nemzetiségű és bizánci szláv rítusú fiatalokat vegyen fel, ápolja a papságra való felkészítésüket, hogy majd szovjet területen „Oroszország nemes népeinek” spirituális újjászületéséért fáradozzanak.
Quam Cura k. bullájában a bölcs pápa részleteiben is lefektette az oroszországi misszió számára felkészülő papok képzésének főbb célkitűzését pontjait: a tántoríthatatlan jámborság, a biztos tudás, az apostoli buzgóság, a katolikus egység építése, az orosz nép történelmének, hagyományainak, szokásainak és a bizánci szláv rítus szertartásainak elsajátítása. A Russicum vezetőinek nemzedékei – köztük Vendelin Javorka és Philippe de Regis jezsuita atyák – kiválóan megfeleltek ezeknek a követelményeket és megvalósították a pápai levél célkitűzéseit.
A római orosz kollégium növendéke volt Romzsa Tódor vértanú püspök, akit 2001 júniusában avatott boldoggá II. János Pál pápa. Az ő szolgálata és tanúságtétele is bizonyítéka a kollégium által végzett munka eredményességének.
75 évvel alapítása után a Pápai Russicum Kollégium mindinkább különböző felfogású és kultúrájú személyek egymásra találásának helyévé válik, akiknek a különbözősége nem elválaszt, hanem kölcsönösen gazdagít és alkalmat nyújt a holnap missziójának közös kitervelésére. Amint II. János Pál Tertio Millennio Adveniente k. körlevelében írta: a jövő számára elsősorban a szentek és a vértanúk ökumenizmusa lesz hiteles.
A Pápai Russicum Kollégium jubiláris ünnepségeit ez év november végén rendezik meg Rómában, a szeminárium egykori és jelenlegi vezetőivel, a volt és a mai növendékek, valamint a támogatók részvételével. VR/MK