Béke és vallásközi párbeszéd: Ferenc pápa szeptember 4-i magánkihallgatásai

Ferenc pápa – 2014. szeptember 5., péntek | 16:01

„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” Ez a nagy vallások közös nevezője – nyilatkozta Federico Lombardi SJ szentszéki szóvivő a szeptember 4-én, csütörtökön lezajlott két pápai magánkihallgatásról. A Vatikáni Rádió tudósítása.

A Közel-Kelet, a béke és a vallásközi párbeszéd állt Ferenc pápa csütörtöki programjának középpontjában. A délelőtt folyamán először Simón Peresz volt izraeli államelnökkel találkozott, ezt követően El Hasszán bin Talal herceget fogadta a jordániai hasemita királyságból.

Federico Lombardi SJ, a Szentszék Sajtóterme igazgatója a Vatikáni Rádiónak adott interjújában rámutatott a két magánkihallgatás jelentőségére. A 91 esztendős Simón Peresz volt izraeli államelnök kihallgatást kért a pápától, hogy tájékoztassa a Szentatyát a békére irányuló tevékenységéről, terveiről és kezdeményezéseiről, amelyekkel azóta foglalkozott, amióta felhagyott az aktív politikai tevékenységgel.

Hosszú és fontos kihallgatás volt ez: a pápa teljesen a volt izraeli elnöknek szentelte idejét, akit mindig is nagyra becsült, akit „a béke emberének”, „messzelátó, széles távlatokkal rendelkező” embernek nevezett. Tolmács segítségével mintegy háromnegyed órán át tartott a találkozó. Peresz volt elnök részletesen bemutatta a pápának nézeteit, a békére irányuló kezdeményezéseit, amelyekhez különböző vallási vezetők is csatlakoztak.

A pápa személyesen nem kötelezte el magát, de természetesen nagy figyelemmel kísérte Peresz volt elnök szavait, tiszteletét fejezte ki kezdeményezései iránt. Arról biztosította, hogy a Római Kúria is – különösen a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa, valamint a Iustitia et Pax Pápai Tanács, amelyek élén Tauran, illetve Turkson bíborosok állnak, figyelemmel kíséri a közel-keleti helyzetet.

Simón Peresz javasolta a pápának, hogy hozzák létre a „vallások ENSZ-ét”. Lombardi hangsúlyozta, hogy a pápa ismételten leszögezte – „ezt mondta nekem a kihallgatás végén, Peresz volt elnökkel egyetértésben” –, hogy a vatikáni békeima-kezdeményezés, amelyen részt vett Simón Peresz, valamint Mahmúd Abbász, egyáltalán nem jelent kudarcot az azt követő események ismeretében. Inkább egy kapu kitárása, amely továbbra is nyitva marad, és ami az előrehaladás kezdetét jelenti.

Lombardi szerint hasonló jellegű találkozásra került sor bin Talal herceg fogadásakor: a jordán királyi család tagja bemutatta a pápának alapítványa és az általa létrehozott intézet tevékenységét, amely a jelenlegi konfliktusok közepette szintén a vallásközi párbeszéd és elkötelezettség irányába mutat, a béke előmozdítása érdekében. Célja, hogy felhívja a figyelmet a vallások közötti párbeszéd jelentőségére az emberi méltóság és béke érdekében, segítséget nyújtson a szegényeknek a globalizáció korában, a fiatalokat a testvériségre nevelje, hangsúlyozza a személyi méltóság tiszteletben tartásának fontosságát.

Mindezt szoros együttműködésben kell megvalósítaniuk azoknak a felekezeteknek, amelyek elismerik közös alapelvnek az úgynevezett „aranyszabályt”, amelyet az evangélium is hirdet: „Ne tedd azt másoknak, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek. (...) Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük!”

Ez a közös alap, a közös nevező, a nagy vallások találkozási pontja annak érdekében, hogy előmozdítsák a békét és az emberiség javát. A jordán herceggel folytatott eszmecsere több mint fél órán át tartott, a pápa nagyra értékelte a találkozót, és nagy jelentőséget tulajdonít neki – hangsúlyozta a szentszéki szóvivő.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria