A boldogság témájával foglalkoztak a hitoktatóknak tartott rekollekción Veszprémben

Hazai – 2020. február 14., péntek | 18:19

A Veszprémi Főegyházmegye hitoktatói a második félév kezdetén rekollekcióra gyűltek össze a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán február 8-án. Főpásztori szentmise után Deme Tamás egyetemi tanár és Berkecz Franciska szociális testvér előadását hallgathatták meg a „boldogságórák” veszélyeiről.

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó koncelebrált szentmisét mutatott be. Szentbeszédében buzdította a hitoktatókat, hogy hivatásukban törekedjenek a Jézus-központú életre.

Az evangéliumban olvastuk, hogy mindannyiunknak küldetése van. Jézus is elküldte apostolait, hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet, de küldetésük idején időről időre visszatértek hozzá. Nekünk is mindig vissza kell térnünk Krisztushoz, belőle kell táplálkoznunk, erőt meríteni a mindennapokban és a küzdelmeinkben – hangsúlyozta az érsek.

Az úgynevezett boldogságórák veszélyeiről tartott első előadásban Deme Tamás egyetemi tanár leszögezte: felkínáltak nekünk egy új „desszertet”. A mozgalmat Bagdi Bella énekesnő álmodta meg. Több mint százezer gyerek vett részt a boldogságórákon, 1300 óvoda, illetve iskola csatlakozott a programhoz. A részt vevő intézmények elnyerhetik a „boldog óvoda”, „boldog iskola” címet.

A boldogságórák alapgondolata azon megállapításból táplálkozik, hogy a gyerekek sokszor boldogtalanok, mert az iskolában nem biztos, hogy a helyén kezelik az érzelmeiket, személyiségüket. E problémák orvoslására jelenthetne alternatívát megálmodója szerint a boldogságóra.

Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, ami jó benne, és mi szorulhat kritikára; hogy mi is valójában a „gyümölcs” – emelte ki az előadó. A hitoktatók megismerhették a boldogságóra tankönyveit, kézikönyveit. A boldogságórák alapja Helens Schumann Csodák tanítása című könyve. E kiadvány a keresztény szemlélettel ellentétes dolgokat állít – például, hogy nincs rossz; nincs bűn, csak tévedés van; a testhez, ami „rajtunk van”, semmi közünk nincs; magam leszek a világosság;  az én akaratom = Isten akarata; a csodák megilletnek engem.

A pozitív pszichológia szóhasználata, a hála, az optimizmus, a jó cselekvés, a megküzdés, apró örömök, megbocsátás, testmozgás, fenntartható boldogság, kacagás, hedónia kifejezések hangsúlyozása, a folyamatok megismétlése, örömhalmozás, meditáció jellemzik a boldogságórák foglalkozásait. A pozitív pszichológiának vannak hasznos hozadékai, de nem azonos a pozitív gondolkodással.

A keresztény ember gondolkodása azon alapul, hogy tudjuk: az Istennel való kapcsolatunk minősége határozza meg az emberekkel való kapcsolataink minőségét is. A legfontosabb, hogy engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket, hogy megismerje mindenki Istent, és az ember a Szentlélek által újuljon meg – hangsúlyozta Deme Tamás.

Mi a boldogság? Hogyan jutunk el a boldogság állapotába? Az örök boldogsághoz milyen a viszonyom: közel van-e hozzám, vagy távolinak érzem? Félelmet kelt bennem, vagy inkább vágyakozást? – vetette fel a kérdéseket előadásában Berkecz Franciska szociális testvér. Mit mond a Katolikus Egyház a boldogságról? A boldogság az Isten szeretetében való részesedés öröme; belső építkezés eredménye, növekedés a kegyelem segítségével. A boldogságórák szerint a boldogság pszichikai jóllétet jelent; elérhető boldogságfokozó stratégiákkal, technikákkal. Miben rejlik a boldogságórák sikere? Az órák relaxációs gyakorlatokkal kezdődnek; a cél: stresszoldás meditációval. Ám ennek során módosult tudatállapot jöhet létre: az énhatár fellazul, nagyobb lesz az érzékenység a szuggesztióra. Veszélyes, mert a gyermek személyisége még kialakulatlan.

Hittanórákon a belső összeszedettséget az órák elején tartott imádság biztosítja leginkább. Jelentheti a meditációt az is, ha elmondom, mi érintett meg, mi volt rám hatással, vagy mit tudtam meg Jézusról, önmagamról; hogyan találkoztam Istennel ezen az órán; mit viszek magammal az óráról.

A pozitív gondolkodás keresztény módja, amikor befogadjuk és megéljük az evangéliumot, a Szentírás szavait. A Csodák tanítása, melyre a boldogságórák épülnek, lebontja az ember hitrendszerét, s valami mást épít fel helyette.

A kimondott szavaknak jelentős erejük van, nagy hatással van ránk, egész életünkre kihatnak. Jézus Krisztus az élő Ige, ő az Isten kimondott szava, aki által minden lett. Az ő szava élő és átható. Jézus szava lélek és élet. Jézus szavai életet adó igék, véghez viszik, amiről szólnak, teremtő erővel rendelkeznek. Ám a boldogságórák kitörlik Istent a történetből, az embert állítják központba.

Fontos, hogy imádkozzunk a bölcsességért. Meg kell erősítenünk az Istennel való szeretetkapcsolatunkat az ima által önmagunkban és a gyermekekben – emelte ki Berkecz Franciska szociális testvér.

A beszámoló teljes terjedelmében ITT olvasható.

Berkecz Franciska SSS tanácsadó, szakpszichológus korábbi írását, melyet elsősorban keresztény pedagógusok számára fogalmazott meg továbbgondolásra, ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria