A horvát egyház a járvány idejéről: Nélkülözhetetlen a papok munkája

Kitekintő – 2020. június 29., hétfő | 9:55

Az elmúlt napokban tartotta a Horvát Püspöki Konferencia Hittani Tanácsa ülését Vlade Košić, Sisak püspökének vezetésével. A napirendi pontok között szerepelt az Egyház tevékenységének áttekintése a COVID-19-járvány idején és a következő lépések megtervezése.

A Horvát Püspöki Konferencia Hittani Tanácsa megvitatta tagjainak tevékenységét az előreláthatatlan helyzetben, amelyben az Egyház és a társadalom találta magát az elmúlt hónapokban. Áttekintették az Egyháznak a járvány idején végzett lelkipásztori, spirituális és intellektuális hozzájárulását és közéleti megjelenését.

„Az egész egyházi közösség arra kapott meghívást, hogy különböző szempontokból tekintse át a járvány okozta jelenlegi és a jövőbeli helyzetet, amely nagy változásokat hozott nemcsak a társadalmi szférában, hanem a vallási életben is” – írja a Tanács az ülés záródokumentumában.

„Az Egyház arra kapott meghívást, hogy kreatívan merítsen gazdag lelki és szentségi kincseiből, kritikusan tekintsen a járvány idejére, és nyíltan nézzen szembe a felmerült új kérdésekkel. Továbbá az Egyház adjon a hívőknek iránymutatásokat, amelyek a hitre, a lelkierőre és a segítségnyújtásra támaszkodnak a bizonytalanság idején. Óvakodjon a túlzásoktól a jelenlegi helyzet megítélésében, és attól, hogy lealacsonyítsa azt egyszerű megoldások szintjére, amelyek vonzónak tűnnek első látásra, de valójában eltorzítják vagy ködösítik az Egyház tanításának hitelességét és a hitéletet” – figyelmeztetnek a Horvát Püspöki Konferencia Hittani Tanácsának tagjai.

„Őszinte hálával ki kell emelni a papok és a világi hívek nagy hozzájárulását, akik önzetlenül fenntartották a lelki, a szentségi és a karitatív területeken a munkát. Ezáltal nagy támaszt nyújtottak sokaknak a magányban, a betegségben és a sérülékenység helyzeteiben. Ily módon elősegítették az Egyház sokszínű szolgálatát a mai ember érdekében a jelenlegi helyzetben, amely minden szinten hatást gyakorol létére” – mutatnak rá a horvát püspökök.

„Lelkipásztori tevékenységében az Egyház természetesen nyitott az együttműködésre a polgári hatóságokkal és az egészségügyi intézményekkel, valamint elfogadja a megalapozott tudományos ismereteket, amelyek a hit és az ész egymást kiegészítő mivoltának alapelvét támogatják. Az Egyház nem támogatja a hit mágikus ellenállását a tudományos kutatás ismereteivel szemben, de nem fogadja el pusztán a racionális és empirikus válaszokat, amelyek nem tartják tiszteletben az ember fizikai és lelki teljességét” – nyomatékosítják a horvát főpásztorok.

„A járvány idején is az Egyház elősegíti a hit érett és felelősségteljes megélését, és hangsúlyozza, hogy elsődleges minden emberi élet védelme, valamint fontos minden személy lelki és fizikai egészségének megőrzése, különösen is a leggyengébbek esetében. Ezáltal az Egyház a megszokott lelkipásztori tevékenységein túl e rendkívüli körülmények között is megvalósítja küldetését: az ember szolgálata konkrét egszisztenciális és lelki szükségleteiben” – zárják közleményüket a horvát püspöki konferencia Hittani Tanácsának tagjai.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria