A hűséget a szeretet táplálja – Ezüst- és aranymisés papok hálaadása Gyulafehérváron

Külhoni – 2020. június 30., kedd | 10:27

Az idei ezüstmisés és aranymisés papok június 25-én a gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmise keretében közösen adtak hálát Kovács Gergely érsekkel és Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel együtt az eltelt huszonöt, illetve ötven év kegyelmeiért.

A szentmise bevezetőjében Jakubinyi György emlékeztette a jelenlévőket, hogy a megszokott feltételek mellett az Egyház teljes búcsút biztosít a jubiláns papnak, illetve a jubileumi szentmiséjén résztvevőknek.

A nyugalmazott főpásztor bemutatta azokat, akik az idén ezüstmisések, azaz huszonöt éve részesültek a papszentelés kegyelmében: Bakó István P. Gábor OFM (Brassó), Bálint Emil (Csíkszereda), Baróti Csaba (Székelyszentkirály), Csapai Árpád (Csíkszereda), Ilyés Zsolt (Csíkszentlélek), Jánosi Gellért (Székelyvarság), Köllő Tibor (Szováta), Laczkó Dávid P. Anaklét OFM (Szárhegy), Nagy László (Kanada), Szabó Ákos (Vajdahunyad). Ötven éve szolgálnak papként, azaz aranymisések idén Fekete József (Nagybánya), Sófalvi János (Székelyudvarhely), ifj. Tamás József (Lázárfalva), Virág László (Csíkszereda).

Jakubinyi György megemlékezett azokról, akik már elhunytak, illetve azokról is, akiket ezelőtt hetven, illetve hatvan évvel ezelőtt szenteltek pappá.

Kovács Gergely érsek homíliájában felidézte, hogy június 23-án a nagyszeminárium kápolnájában a papszentelés előtt álló diakónusok esküt tettek a jelenlétében. Az eskütétel során ígéretet tettek, hogy a papszentelés által szavaik és tetteik révén megőrzik a Katolikus Egyházzal való egységet, a hitigazságokat hűséggel hirdetik és értelmezik, engedelmességgel követik azt, amit a püspökök mint a hit hiteles hirdetői és tanítói eléjük tárnak, és a mindenkori főpásztor munkáját hűséggel segítik.

A jubiláló papok is ezt tették huszonöt vagy ötven évvel ezelőtt. Az ezüst- és aranymisések miként emlékeznek vissza hivatásuk megszületésére? – tette fel a kérdést a főpásztor. – Hivatásuk „hajnalán” ez élt sokakban: szomjazták a Jóistent. A huszonöt, illetve ötven év megtanította őket, hogy a papi szolgálatot csak Istennel lehet vállalni és az ő segítségével végezni.

A papi szolgálat fundamentuma, alapja az ima. A pap az imádság embere, a hit embere. A hűséget az Isten iránti szeretet táplálja. Ha szeretek, akkor nem egy adott szóhoz vagyok hűséges, hanem a szeretett személyhez. Az Isten iránt táplált szerető hűség csak a kegyelem erejével lehetséges – mutatott rá a gyulafehérvári érsek.

A jubiláns papok a szentmisén megújították a papszenteléskor tett ígéreteiket. Homíliájának végén Kovács Gergely érsek arra buzdította a jelenlévőket, hogy ahogy együtt ünnepelnek, úgy dolgozzanak, szolgáljanak is együtt Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Dicu Adrian

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria