A húsvéti öröm ezért kiárad az egész Földre – Ünnepi körkép egyházmegyéinkből

Hazai – 2021. április 5., hétfő | 19:07

Országszerte szentmisékben emlékeztek meg április 4-én, húsvétvasárnap Urunk, Jézus Krisztus feltámadásáról. A püspöki székhelyek ünnepi szertartásairól adunk körképet.

Egri Főegyházmegye

Húsvétvasárnap az egri bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egri érsek. A főpásztor homíliája kezdetén kiemelte, a húsvéti szentmise könyörgése rólunk szól: Krisztus legyőzte a halált, ezzel Isten előttünk is kitárta az örökkévalóság kapuját.

A Krisztus sírját lezáró kő elhengerítésével számunkra is megnyílt az örökkévalóság kapuja, ez az üres sír legfontosabb üzenete számunkra. Életünk fókuszpontja odaát van, ami felé minden napunk konvergál. Krisztus feltámadása után ez a nap a hívő embert nemcsak szorongással, hanem kíváncsi várakozással is eltölti. Azzal az izgalommal, ami a gyermekekben ébred, amikor ajándékot kapnak. Túláradó örömmel tölt el bennünket Krisztus halál feletti győzelme, hiszen általa megnyílt a föld, vele kinyílt az átjáró, és bennünk él a remény, mely értelmet és örök célt ad életünknek. Olyan nagy remény ez, amely túlmutat azon a határvonalon, ahol a földi remények véget érnek. Szent Pál apostol világossá teszi, hogy ezt a nagy reményt nem szabad összetéveszteni az olykor kicsinyes földi várakozásainkkal: a mi reményünk az örök életre szól. Ez a remény ugyanakkor nem fordít el minket a világtól, hanem ellenkezőleg: erőt és új motivációt ad nekünk ez a biztos remény, hogy földi feladatainkat jól teljesítsük, komolyan és felelősen, mások javára, mások szolgáltatába állítva életünket, hogy az emberek boldogsága egyre teljesebb lehessen. Ez a mi igazi húsvéti távlatunk, amely miatt hála, béke és öröm tölti el szívünket – hangsúlyozta húsvéti homíliájában Ternyák Csaba egri érsek.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Szent István Televízió – Federics Róber, Vozáry Róbert

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek sine populo, azaz hívek jelenléte nélkül mutatta be a húsvéti ünnepi szentmisét április 4-én délelőtt az esztergomi bazilikában.

A bíboros homíliájában hangsúlyozta, minden bezártság és minden járványveszély ellenére nekünk idén is ünnepelni kell.

Gondoljunk bele, hogy milyen szörnyű járványok, éhínségek tizedelték a népeket az elmúlt évezredek során. És háborúk, gyilkos háborúk, amelyekről néha már-már azt hitte az emberiség, hogy valamilyen rosszindulatú szellem szállt alá a földre, az hangolta egymás ellen a népeket, az kényszerítette őket testvérgyilkos háborúkra. De nem háríthatunk el magunktól minden felelősséget. Mert sokszor nemcsak a háborúkban, hanem még az emberiséget sújtó természeti csapások okozta pusztulásban is megjelenik az emberi felelősség, a gondatlanság, az önzés, a segítő szeretet hiánya. Itt az ideje tehát, hogy megnyissuk a szívünket, hogy a közös bajban egyszerűen, tisztán és őszintén csakis segíteni akarjunk – hívta fel a figyelmet Erdő Péter.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: MTI

* * *

Győri Egyházmegye

A győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Veres András megyéspüspök celebrált húsvétvasárnap ünnepi szentmisét. A főpásztorral Böcskei Győző, a székesegyház plébánosa, Bognár István spirituális, Méry László püspöki titkár koncelebrált, a Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei szolgálatával. A hívek számára a járványhelyzetben a Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió élő adásán keresztül nyílt lehetőség bekapcsolódni a szertartásba.

A főpásztor azt kérte az ünneplő közösségtől, hogy a feltámadás ünnepén erősödjön meg bennük az evangéliumi tanítás. A Krisztusban való élet egyszerre meghalás és feltámadás. A keresztségben már meghaltunk a bűnnek – vagyis ellene mondtunk a gonosznak –, és feltámadtunk a Krisztusban való új életre. Ezért írja Pál apostol a kolosszeieknek: „Meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve” (Kol 3,3).

Szentbeszédében arra hívott Veres András, hogy szívünk visszhangozza, életünk hirdesse a feltámadás örömét, hogy azok is meghallják, akik valamilyen oknál fogva távol kerültek Krisztustól és az Egyháztól, hogy azok is tudomást szerezhessenek a Krisztusban való megváltottságukról, a bűntől való szabadulás lehetőségéről, akik még nem hallottak róla, és végül azok is részesüljenek a feltámadás és az örök élet reményéből, akik legyőzhetetlenül félnek a haláltól és az elmúlástól.

„Bocsánat, hogy ezt egy járvány idején mondom, de ezt megerősítésképpen teszem, a húsvéti örömhír jegyében.

Higgyünk a minket teremtő és szerető Istenben! A pillanatnyi nehézségek és próbatételek között is bátorítsanak bennünket Nehemiás próféta szavai: „Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek” (Neh 8,10)”.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Ács Tamás

* * *

Hajdúdorogi Főegyházmegye

Húsvétvasárnap hajnalán kezdődött a debreceni főszékesegyházban a feltámadási szertartás, amelyet püspöki Szent Liturgia követett, és pászkaszentelés zárt. Kocsis Fülöp metropolita ünnepi tanításában kiemelte, az Isten képmását hordozó ember úgy van megalkotva, hogy a szívében helye van Istennek.

„Aki hajnalban elmegy a sírhoz megsiratni Jézust, mert nem bírja látni Mesterét, Istenét a kereszten, kifeszítve, holtan, aki próbál mindent megtenni azért, hogy kifejezze Isten iránti szeretetét, annak szívébe költözik az Isten. Annak szívében világosság gyúl. Ez az új teremtés világosságának útja, hogy minél inkább kifejezi valaki az Isten iránti szeretetét, belátva saját sötétségét, minél inkább kifejezi, hogy rászorul Isten világosságára, annál inkább elterjed a szívében ez a nem teremtett fény.”

Világosság a sötétségben világít – fogalmazott a főpásztor, hozzátéve, Krisztus azért jött, hogy fölragyogtassa nekünk az új teremtés világosságát. „A kő el van hengerítve, kőkemény szívünkről is. Az akadály, a gát el van mozdítva, mert Krisztus föltámadt. Krisztus föltámadt a sírból, hogy új világosságot hozzon. Krisztus föltámad a szívünkben, hogy abban világosság ragyogjon. Krisztus föltámadt, hogy új életet adjon. Ne félj tehát semmitől, te ember, akit szeret az Isten, csak te is fejezd ki iránta a szeretetedet. Ezért mondják: »Kelj föl, te álmos, / Támadj föl holtodból, / és Krisztus rád ragyog.« (Ef 5,14)”

Kocsis Fülöp metropolita ünnepi tanítása teljes terjedelemben ITT olvasható.

* * *

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban Bábel Balázs celebrálta az ünnepi szentmisét húsvétvasárnap.

Péter – még ha vétkezett is korábban –, megmaradt annak a vezetőnek, akit Jézus Sziklának nevezett. Isten ugyanis nem bánja meg, ha kiválaszt valakit. Tudja jól, hogy gyarlók vagyunk. Ő mégis, ennek ellenére is képes a lehető legnagyobb művet is létrehozni általunk és bennünk – fogalmazott homíliájában Bábel Balázs, hozzátéve, betelt az idő, hiszen Isten immár mindent tudtunkra adott.

Mindent kinyilatkoztatott, ami üdvösségünkhöz szükséges. A tanítványok ezzel a biztos tudással és mennyei örömmel indulhattak el hirdetni, hogy Jézus halála és feltámadása által megváltotta a világot. Péter példa arra, hogy van bűnbocsánat. A jobb lator pedig tanúja annak, hogy nincs elveszett élet, az utolsó pillanatban is megkapjuk a kegyelmet a megtérésre, ennek ellenére nem szabad halogatni, minden percet tekintsünk utolsónak – figyelmeztetett a főpásztor.

Az ünnepi szentmise az egyházmegye YouTube-csatornáján megtekinthető.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

A kaposvári Szent Margit-templomban Varga László megyéspüspök celebrált ünnepi szentmisét húsvétvasárnap. A szertartás elején Rumszauer Miklós plébános köszöntötte a főpásztort, illetve John Simoneau atyát, aki a Szent József-év kapcsán tartott nagyböjti lelkigyakorlatot az egyházközségben.

A feltámadás örömhírével és a feltámadott élet örömével járják a keresztények földi zarándokútjukat. Krisztus feltámadt, minket pedig feltámasztott! A keresztség pillanatában meghaltunk és új életet kaptunk. Feltámadott és örök életet, ami fölött már soha nem lesz úr a halál és a gonosz. Mi vagyunk a feltámadók és mi vagyunk a feltámasztók, mert amit ajándékba kaptunk, azt tovább tudjuk adni másoknak – hangsúlyozt a főpásztor. 

Hogyan lehet feltámasztani másokat? Hogyan gyakorolhatjuk ezt az ajándékot ebben a világban? A legegyszerűbb feltámasztási mód a mosoly. Talán már gyakoroltátok és átéltétek, hogy amikor mosolyogtok a másik emberre, akkor megtelik élettel, a legtöbb esetben visszamosolyog rátok. Egy egyszerű kis mosoly által minden elkezd élni.

Legyetek szabadok és gyakoroljátok a feltámadás örömét, a feltámadás megbocsátó szeretetét! Adjátok tovább másoknak azt, amit Isten tett és tesz veletek!

– biztatott Varga László.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Miskolci Egyházmegye

„Föltámadás napja van! Világosodjunk fel ezen ünnepéllyel – biztatjuk egymást a pandémia sötétségében is újra meg újra” – kezdte ünnepi szentbeszédét Orosz Atanáz püspök. „Ez a kívánt »felvilágosodás« azonban korántsem olyan, mint a történelemből ismert filozófiai mozgalom, amely az ész és az értelem fontosságát túlhangsúlyozva sok-sok csapást hozott az emberiségre” – fogalmazott.  

Mint mondta, most másféle „felvilágosodásra” biztatjuk egymást. Arra, amit az ősegyház himnuszából így rögzített Szent Pál: „Ébredj, te alvó, támadj fel halottaidból, és Krisztus rád ragyog!” (Ef 5,14).

A húsvét hajnali ünneplés épp ezt jelenti – magyarázta a főpásztor –, hiszen „Krisztus már feltámadt, de közösségünkben a föltámadott Krisztus ragyogása teszi lehetővé, hogy már világosság vagyunk az Úrban” (Ef 5,8).

Orosz Atanáz püspök húsvét szent ünnepére írt gondolatait ITT olvashatják.

* * *

Nyíregyházi Egyházmegye

Fél hatkor, még derengő hajnalban kezdődött el a feltámadási szertartás Nyíregyházán, a Szent Miklós-székesegyházban. A hívek személyesen, illetve az otthonaikban, a közvetítések által is bekapcsolódhattak az ünnepi liturgiába, amelyet Szocska A. Ábel megyéspüspök végzett. A főpásztor mellett szolgált Papp Tibor főhelynök, Horváth Tamás, a papnevelő intézet spirituálisa, Polgári Bence, Kruppa Tamás parókus, Ignácz Gyula segédlelkész, Miló Miklós, Soltész János, Kocsis Dániel egyetemi lelkész, valamint Orosz István Mokiosz diakónus.

A feltámadási szertartást szokásosan kezdő körmenet helyett a papság és az asszisztencia a templom belső kapujához vonult, ahol Szocska A. Ábel megnyitotta a bezárt kapukat, majd felhangzott a Krisztus feltámadását hirdető ének: „Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott!” 

Aranyszájú Szent János húsvéti prédikációja és a kapcsolódó liturgikus szövegek után a papnövendékek többszólamú éneke következett. A szertartást ételszentelés zárta.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: P. Tóth Nóra

* * *

Pécsi Egyházmegye

Húsvétvasárnap Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrált szentmisét a pécsi székesegyházban. Homíliájában azt hangsúlyozta, a hit nem egy külső látásmód, hanem maga a természetesség.

„Sokszor úgy gondoljuk, a hit valami fergeteges erő vagy egy nagy tudás. De ettől nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő, miként alakul sorsunk. Fogalmunk sincs róla, viszont hisszük, hogy Isten kezében minden rendben van. Hinni egyenlő azzal, hogy rábízzuk magunkat. Ha van bennünk zavar, akkor azt most el kell engedni!” – mondta a főpásztor, majd hozzátette, számtalan bizonytalan helyzettel találkoztunk és találkozunk most, illetve a jövőben. „Mit fogunk tanulni, mi lesz a foglakozásunk, milyen lesz a családunk?”

Az ünnepi szentmise homíliájában elhangzott II. János Pál pápa híres mondata is: „Ne féljetek!”

Végül a főpásztor talán minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb magyar színészének soraival zárta gondolatait. Jávor Pál gyászmiséjében egy olyan felismerés, igazság hangzott el, mely mindenki számára megerősítés lehet:

Halálom után a szószékről hirdessék művésztársaimnak, közönségeimnek, minden testvéremnek, hogy egyedül Krisztust követve érdemes élni, más érték nincs, mint ami odaát az örökkévalóságban Isten színe előtt is. Mert van örökkévalóság, örök élet, lélek, feltámadás.”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: VN

* * *

Szeged-Csanádi Egyházmegye

„Jézus halál feletti győzelme nem olyan, mint a »happy end« egy regényben. Ő nem egy legenda főszereplője, aki visszajött a halálból, hogy igazságot szolgáltasson, bosszút álljon ellenségein. Ő nem visszajött a halálból, hanem legyőzve túllépett a halálon, megmutatta és bizonyította, hogy él, de nem a földi életét hosszabbítja meg, hanem a győzelmét meg akarja osztani mindenkivel, amennyiben mindannyiunk számára nemcsak a lelkünk, hanem egész test-lélek emberségünk számára végtelen perspektívát, örök jövőt nyitott és biztosított.

Ebben részt venni minden ember egyetlen végső célja, hazatalálása. Krisztus az élet abszolút győztese, a jó hír pedig az, hogy mindannyiunknak felkínálja a lehetőséget, hogy vele együtt mi is az Élet győztesei legyünk” – fogalmazott ünnepi beszédében Kiss-Rigó László.

A szeged-csanádi főpásztor húsvéti köszöntője teljes terjedelemben ITT olvasható.

Fotó: SzegedMA

* * *


Székesfehérvári Egyházmegye

Az üres sír hirdeti a feltámadást. Lassan értik meg az apostolok és az emberek, hogy Krisztus feltámadása Isten gondolatainak beteljesedése. Feltámadásával mindent megújított és mindennek új értelmet, mindennek új távlatot adott. Lassan értik meg, hogy úgy megy előre a világ és benne a mi életünk, ha nem a magunk gondolataihoz ragaszkodunk, hanem próbáljuk megérteni és befogadni az Isten akaratát és az Isten gondolatát. Ha tudjuk magunkhoz ölelni az Istentől nekünk szánt sorsot, a világot, melyet Isten nekünk teremtett, amelyben most küszködünk és élünk, ha tudjuk úgy fogadni, ahogy az Isten adja nekünk, akkor valami új kezdődik bennünk és ez az új képes lesz arra, hogy Isten kegyelmével megújítsa az egész világot – hangsúlyozta húsvéti szentbeszédében Spányi Antal megyéspüspök.

Jézus feltámadásának öröme az új élet kezdete. Nekünk adatott és a mi dolgunk, hogy ezzel mit teszünk. Adja az Úr, hogy ezen a húsvéton értsük meg az Isten akaratát, adja az Úr, hogy próbáljunk ezzel az akarattal azonosulni, ehhez igazítani életünket. Akkor könnyebb lesz megérteni a világot, könnyebb lesz a szenvedéseket is elviselni, a kereszteket is hordozni és könnyebb lesz megbocsátani – kívánta a főpásztor.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Lugosi Balázs

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

A szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyházban sokan gyűltek össze, hogy részesei legyenek húsvét ünnepének. A húsvéti események tele vannak élettel – kezdte szentbeszédét Székely János megyéspüspök. Kiemelte: a tanítványok futnak a sírhoz, mert reménykednek, hogy találkoznak Jézussal.

 

A húsvét olyan, mint a kovász: mindent átjár és mindent átformál. Ha beengedjük Jézust az életünkbe, akkor átalakítja életünket jócselekedetek megszakíthatatlan sorozatává. Húsvét élet, és bennünk is élni akar. Csak akkor tudjuk húsvét titkát megőrizni, ha engedjük, hogy Krisztus élete bennünk folytatódjék. Krisztus a leghitelesebb énünket fogja előhívni, megszabadít láncainktól és hiteles életre vezet minket – hangsúlyozta a főpásztor.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Húsvétvasárnap délelőtt Udvardy György érsek celebrált ünnepi szentmisét a veszprémi Árpád-házi Szent Margit templomban. A főpásztorral együtt koncelebrált Tornavölgyi Krisztián plébános, érseki irodaigazgató és Tamás Zoltán káplán.

Azt a napot ünnepeljük, ami egyedül ad értelmet a világnak, az embernek, a közösség életének, terveinknek, jövőnknek, mindannak, akik vagyunk. Krisztus feltámadott és él, s élettel akarja megajándékozni mindazokat, akik hisznek benne – mondta a főpásztor, hozzátéve, a mi hitünk az apostolok hitén alapul; számunkra is elegendők a jelek ahhoz, hogy higgyünk Jézus Krisztusban, az Isten Fiában. Higgyünk az Ő Atyjában, aki irgalmas, aki végtelenül szeret bennünket. Higgyünk az Ő ígéretében, hiszen mindaz, aki benne hisz, nem hal meg örökre, hanem élni fog.

Egyetlen realitása az életnek Jézus Krisztus halála és feltámadása, s az Ő ígérete. Ez az a tény, ami meghatározza, hogyan tekintünk az Istenre, a világra, a jövőnkre, társadalomra, kultúrára, mindarra, ami körülvesz bennünket. Jézus megajándékoz bennünket az új látásmóddal, új kapcsolattal, jövővel, értelemmel – mutatott rá az érsek.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Egri Főegyházmegye, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Győri Egyházmegye, Hajdúdorogi Főegyházmegye, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Kaposvári Egyházmegye, Miskolci Egyházmegye, Nyíregyházi Egyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye, Szombathelyi Egyházmegye, Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria