A jó pásztor az imádságból merít erőt – Pap- és diakónusszentelés Vácon

Hazai – 2020. június 23., kedd | 16:20

Szentmise keretében Hugyecz Balázst áldozópappá, Fazakas Zsoltot állandó diakónussá szentelte Marton Zsolt váci megyéspüspök június 20-án a váci székesegyházban.

Az ünnepi szentmisén részt vett Varga Lajos segédpüspök, az egyházmegye papságának egy része, a Váci Egyházmegye kispapjai, akolitusok és diakónusok, a kismarosi Ciszterci Nővérek, a szentelendők családtagjai, rokonaik és közeli barátaik.

A járványügyi készültség miatt a szertartáson kizárólag a meghívottak vehettek részt, mindenki más online tudott bekapcsolódni az ünnepi liturgiába, amelyet a EWTN–Bonum TV és a Váci Egyházmegye YouTube-, valamint Facebook-csatornája élőben közvetített.

Az evangéliumot követően Kármán János, a diakónusképzés vezetője kérte Fazakas Zsolt diakónussá szentelését, valamint Csáki Tibor vác-felsővárosi plébános kérte Hugyecz Balázs áldozópappá szentelését.

Az egyházmegye életében mindig nagy öröm a pap- és diakónusszentelés – kezdte beszédét Marton Zsolt püspök. Saját, csaknem huszonkét évvel ezelőtti szentelését is felelevenítette, ami ugyanitt történt.

Személyesen, külön-külön is szólt a szentelendőkhöz. „A mai evangélium a jó pásztorról szólt – fordult Hugyecz Balázshoz. – A Központi Szeminárium kápolnájának egyik üvegablakán az áll: »Ego sum pastor bonus« (Én vagyok a jó pásztor). Krisztusnak a püspök által adott pásztori szolgálatában részesedsz. Légy jó pásztor! A jó pásztor imádságos ember. Ebből merít erőt. Az a pásztor, aki nem imádkozik, lehet tehetséges menedzser, jó előadó, szórakoztató egyéniség, de nem lehet igazi pásztor. A pap életében az imádság nem feladat, hanem intimitás. Ezek a percek legyenek a legfontosabbak az életedben!”

„Legyél mindig szellemi ember, aki képezi önmagát, hogy szilárd legyél hitedben. Papként légy a kommunikáció embere: legyél nyitott mindenkit meghallgatni, aki hozzád fordul, még akkor is, ha nem neked lesz vele dolgod, hanem tovább kell irányítanod. Különösen legyen gondod arra, amit a fölszentelő imában fogsz hallani: szolgálatod által a bűnösök kiengesztelődjenek Istennel, és a betegek enyhülést nyerjenek. Törekedj a paptestvérekkel és a világi Krisztus-hívőkkel való közösségépítésre. A testvéri közösség óriási megtartó erő” – mondta útravalóul a jövendő áldozópapnak püspöke.

Ezt követően Fazakas Zsolthoz szólt: „Házas emberként, állapotbeli tisztaságodban köteleződsz el állandó diakónusnak. Az Egyház szolgálatára kapsz fölszentelést, hogy a szerpapi hivatást az áldozópapok segítésére és a keresztény nép javára gyakorold, ahogy az ígérettételkor majd elhangzik. Törekedj imádságos lelkületre. Ígéretet teszel a zsolozsma végzésére. Ennek szentírási részei és az Egyház hagyományából merített olvasmányai és fohászai pedig legyenek rendszeres elmélkedéseid biztos alappillérei. A zsoltárok szent monotóniája pedig tanítson az imádságban való kitartásra, hűségre.”

„Az olvasmányban hallottuk, hogy »az Úr kiválasztotta Lévi törzsét, hogy színe előtt álljanak és szolgáljanak neki«. Téged is hív az Ő szolgálatára az oltárnál, ahogy az ígéretekben elhangzik: az Ő szent testét és vérét fogod érinteni és a híveknek nyújtani. A szerpap speciális küldetése a diakónia, ahogy a fölszentelő imádság mondja: az asztalszolgálat, a betegekkel és a szegényekkel való törődés. Most, a szentelésben ezekhez kapod meg Isten ajándékait, karizmáit. Kívánom, hogy plébánosoddal összhangban tudd betölteni szent szolgálatodat” – mondta Marton Zsolt.

A prédikációt a szentelendők ígérete követte, majd a Mindenszentek litániájával folytatódott a szertartás. A jelöltek leborultak a földre, kifejezve ezzel a teljes önátadást, azt, hogy életüket Isten akaratának rendelik alá. Majd Fazakas Zsoltot állandó diakónussá szentelte a püspök, és az új diakónus megkapta liturgikus ruháját, illetve Krisztus evangéliumát.

A diakónusszentelés után Hugyecz Balázst szentelte áldozópappá a megyéspüspök. A beöltözését követően a püspök mindkét kezét megkente krizmával, majd a paptestvérek békecsókkal köszöntötték őt. Az új diakónus pedig diakónustársai békecsókját fogadta.

A szentáldozás után Hugyecz Balázs köszönetet mondott a megyéspüspöknek a támogatásért, a gondoskodó szeretetért, amelyben részesültek, és azért imádkozott, hogy legyen jelen a Szentlélek a főpásztor minden pillanatában. Majd megáldotta Marton Zsolt és Varga Lajos püspököket.

A szentmise végén a megyéspüspök köszöntötte a jubiláns atyákat, és kérte a híveket, imádkozzanak papjaikért, diakónusaikért, hogy jó szolgák legyenek az Egyházban.

Az egyházzenei szolgálatot Dézsi Bernadett és Nick Andrea közreműködésével a Váci Székesegyházi Kórusiskola tanárai és a katedrális Szent Cecília Kórusának énekesei végezték Varga László karnagy művészeti vezetésével.

Az írás és a képgaléria teljes terjedelmében ITT tekinthető meg.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria