A Jóisten áll mögöttünk – Beszélgetés Torgyán Atillával, a 15 éves Etalon Kiadó vezetőjével

Kultúra – 2022. december 17., szombat | 19:01

Torgyán Atilla 2007-ben hozta létre az Etalon Film Kft.-t, amely az elmúlt másfél évtizedben több mint százötven keresztény szellemiségű filmet, illetve húsz-huszonöt könyvet adott ki. Az alapító ügyvezető igazgatóval, a Keresztény Film- és Könyvnapok rendezvényigazgatójával az évforduló kapcsán beszélgettünk.

– Jogi egyetemet végzett, és már hosszú ideje ügyvédként dolgozott, amikor 2007-ben megalapította az Etalont. Milyen élmények hatására döntött úgy, hogy keresztény filmek kiadásával foglalkozik a jövőben?

– Assisiben voltam egy zarándokúton. Már előtte is érdekeltek a spirituális filmek, sőt filmklubokat is tartottam, és Olaszországban járva meglepődtem, hogy olyan filmeket láttam a boltokban, amelyeket magam sem ismertem. Hozzátartozik a miértekhez, hogy az ügyvédi munka mellett valami másra, új feladatokra is vágytam. Ezért aztán létrehoztam az Etalon Film- és Könyvkiadót. Az első film, amit szinkronizáltunk és kiadtunk, Lodovico Gasparini Don Bosco – A szeretet küldetése című alkotása volt, amely 2007-ben jelent meg. Egy ideig még folytattam az ügyvédi munkámat, és azzal párhuzamosan működtettem a kiadót, de ez utóbbi annyi munkával járt, hogy öt-hat év elteltével feladtam az ügyvédi pályámat.

– A kiadott filmeket milyen szempontok alapján válogatják ki? És miért lett Etalon a filmkiadó neve?

– Az etalon számunkra, keresztény emberek számára Jézus Krisztus. Úgy tartom, hogy ő az egyetlen követendő példa. A filmjeinkkel hozzá szeretnénk elvezetni az embereket. Egy film kiadásával kapcsolatos döntés során mindig azt vizsgálom, ad-e az alkotás olyan élményt a nézőnek, hogy általa közelebb kerüljön Jézushoz, a kereszténységhez.

– Mi az a plusz, amit a spirituális filmek nyújthatnak más alkotásokhoz képest?

– Egy kis lépést jelentenek Krisztus felé. Ez az a többlet, amit adnak. Sokszor előfordul, hogy megnézünk egy filmet, jól szórakozunk, de amikor kijövünk a moziból, szinte már el is felejtettük, mit láttunk. Ha viszont egy valóban keresztény szellemiségű alkotással találkozunk, utána úgy érezzük, szeretnénk kicsit jobbá válni, követni a filmben látott pozitív példát. Sőt, megszülethet bennünk a vágy, hogy konkrét lépéseket is tegyünk ezért, amennyire tőlünk telik. Már az első filmjeink is megérintették a nézőket, sorra jöttek a visszajelzések. Több segítőnk is volt. Egyet emelnék most ki: Pintér Juditot, a Duna tv akkori olasz szerkesztőjét, aki megvásárolta és szinkronizáltatta az első keresztény filmeket, például a Pio atya – a csodák embere vagy a Casciai Szent Rita – Umbria gyöngye címűeket. A kiadó első napjait sohasem fogom elfelejteni. Csodálatos időket éltünk meg, nagyszerű érzés volt, amikor elkészültek az első DVD-k. Óriási élményt jelentett megnézni az eredeti filmeket, majd végigvinni a kiadás teljes folyamatát a jogok megvásárlásától egészen a kész DVD-k megjelenéséig.

– Az Etalon egyik legismertebb sorozata a Sugárzó életek.

– Ez egy, az egész világon egyedülálló, most már ötvenöt részes játékfilmsorozat, amely példamutató életeket mutat be. Tudtommal sem Amerikában, sem Olaszországban, de az egész világon sehol sincs ilyen DVD-sorozat. Ebben csokorba szedtük a világ legszebb keresztény filmjeit. Közülük első helyen mindig az olasz filmekre koncentráltam, mert úgy találtam, hogy az olasz film szívhez szóló. A sorozatba bekerült például a két nagyjátékfilm Pio atyáról, de említhetem többek között a II. János Pál pápáról, a Teréz anyáról, az Albert Schweitzerről, a Bakhitáról szóló filmeket vagy a két Szent Bernadett-filmet, a franciát és az olaszt. Aki a Sugárzó életek sorozat filmjeit megnézi, az biztosan nem csalódik.

– A Gyöngyszemek a filmművészetből és a Művész filmtár elnevezésű sorozatban a filmművészet nagy klasszikusainak alkotásait láthatják az érdeklődők, Robert Bresson, Vittorio de Sica, Federico Fellini, Kuroszava Akira és más neves rendezők filmjeit.

– Ki ne hagyjuk Andrej Tarkovszkijt, akinek az összes filmjét kiadtuk, köztük az Andrej Rubljovot és a Sztalkert! Vannak, akik nem vallásosak, nem néznék meg a Sugárzó életek sorozatban megjelent filmeket, mert idegenkednek a szentektől, és riasztja őket az elnevezés. Őket is segíteni kell a filmeken keresztül Isten felé. Az általunk kiadott művészfilmek jelenthetik a hidat feléjük: közvetve ott van bennük az istenkeresés témája, így a néző fontos kérdéseken tűnődhet el. Ki kell emelnem ebből a sorozatból Pavel Lungin A sziget című alkotását, amely egy ortodox szent életéről készült. Ez a film tipikus példája annak, hogyan találkozhat a művészet és a vallás, és miként lehet egy művészfilmmel az istenkeresés kérdései felé terelni a nézőt. A történet nagyon őszinte, és így hiteles az élete értelmét kereső ember számára.

– Milyen további filmek szerepelnek még a kiadó kínálatában?

– Mindenképpen kiemelendők a különleges dokumentumfilm-sorozataink. Ezek a magyar szentek, illetve boldoggá avatottak életét bemutató A magyarság szentjei, a Vértanúink, hitvallóink, valamint a Keresztény filmtár és a Csodás kegyhelyek sorozatok darabjai. Kedvencem a tízrészes Keresztény filmtár, amelyben csodálatos archív felvételek láthatók Teréz anyáról, Placid atyáról és másokról. De kiadónk elindította a keresztény szellemiségű családok számára létrehozott Családi filmtár sorozatot is, amelyben tudatosan válogatva mutatunk be felemelő mondanivalóval bíró alkotásokat. Ilyenek például A kis lord, A kis hercegnő, A titkos kert, A másik asszony, Heidi, Momo, A kis herceg és más ismert filmalkotások.

– Gondolnak a gyerekekre is.

– Az oktatáshoz jól használható, rajzolt filmes DVD-kiadványokat jelentettünk meg: a huszonnégy részes A Biblia gyermekeknek – Újszövetség, illetve a harminckilenc részes A Biblia gyermekeknek – Ótestamentum című rajzfilmsorozatot, valamint A hit óriásai DVD-sorozatot, amelyben olyan példamutató személyiségek életével ismerkedhetnek meg a fiatalok, mint például Szent Miklós, Assisi Szent Ferenc, II. János Pál pápa vagy Teréz anya.

– Az Etalon a filmek mellett könyvkiadással is foglalkozik.

– A Sugárzó életek könyvsorozat volt az első, Jo Lemoine Szent Ritáról szóló életrajzi kötetét jelentettük meg. De említhetem az Assisi Szent Kláráról szóló Fiorettit is vagy Albert Schweitzer és Móhandász Gándhí önéletrajzi műveit. Nagyon fontosnak tartom, hogy elősegítsük a vallások egymáshoz való közeledését, és más vallásában is meglássuk az értéket. Az emberiség fáklyavivői című háromkötetes vallási lexikonon, amely éppen mostanra készült el, huszonkét éven át dolgoztam. A vallásalapítók, a szentek és a szellemi tanítók életrajzain keresztül nyújt betekintést az emberiség szellemi életébe. A lexikonhoz kapcsolódóan vallásközi párbeszéddel foglalkozó kerekasztal-beszélgetések indultak el hazánkban, eddig tíz ilyen rendezvény volt. A legutóbbi alkalommal a békéről beszélgettek a résztvevők, a katolikus nézőpontot Fábry Kornél atya képviselte. Nagyon lényegesnek tartom ezt a párbeszédet, nem véletlen, hogy Szent XXIII. János és Szent II. János Pál pápa is hangsúlyozta ennek a fontosságát.

– Említene néhány nevet a lexikonban szereplők közül?

– A harmadik kötetben a hangsúly azon volt, hogy minél több fontos téma képviselője helyet kapjon: például Chambon Mária Márta életén keresztül mutattuk be a Jézus Krisztus Szent Sebeinek tisztelete témát, Alacoque Szent Margit-Márián keresztül a Jézus Szent Szíve-tiszteletet, Emmerich Anna Katalin pedig a nagy keresztény látnokokat képviselte a könyvben. De olyan szellemi nagyságokról is olvashatunk az utolsó kötetben, mint például a libanoni Charbel atya; Dél-Amerika nagy szentje, Limai Szent Róza; Páli Szent Vince vagy Kronstadti Szent János, hogy csak néhány nevet emeljek ki. A kötetekben egyenrangúan szerepelnek a különféle vallások markáns alakjai. Úgy gondolom, az életben az egyik legfőbb dolgunk az, hogy közeledjünk a másik emberhez. Nyitnunk kell mások felé, tudatosan meg kell értenünk egymást. Ha kölcsönös a megismerés és az elfogadás, akkor nincs többé háború, csak béke van.

– Milyen egyéb feladatai vannak még az Etalonnak?

– A kiadó folytatja a Keresztény Film- és Könyvnapok megszervezését. Idén október végén már nyolcadik alkalommal rendeztünk meg ezt az eseményt az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A legutóbbi alkalomra több mint kétezren jöttek el, a kávézói beszélgetéseinket hely hiányában sokan állva is végighallgatták, s például a Chiara Lubich-film vetítése telt ház előtt zajlott. Sokan megérintődtek, az Uránia mozi felemelő környezet, ez is hozzájárult a nézők lelki ráhangolódásához. Nagy segítséget kaptunk az MTVA-tól is. Nem adtam fel további filmek kiadásának tervét sem, de az elsődleges célunk most az, hogy minél több könyvet jelentessünk meg. Tervezünk egy rajzolt gyerekimakönyv-sorozatot, és a Pio atyáról szóló kiadványainkat is gondozni szeretnénk. A pitrelcinai szentről kiadónk eddig tizenkét könyvet, játék-, illetve dokumentumfilmet jelentetett meg, és még rajzfilmet is kiadtunk róla.

– Mitől függ, hogy lesznek-e újabb filmek, amelyek az Etalon Kiadónál jelennek meg?

– A támogatástól. Rendkívül lényeges, hogy a keresztény kultúrát terjesztő kiadók állami támogatást kapjanak. A jelenlegi helyzetben ugyanúgy segíteni kell őket, ahogyan például a zarándokutakat szervező utazási irodákat. A keresztény kultúrának mindig kiemelkedő szerepe volt, és úgy gondolom, az lesz a jövőben is. 

– Hogyan látja a kiadó jövőjét a jelenlegi válságos helyzetben?

– Alapvetően optimista vagyok, és úgy gondolom, ha csak néhány embert sikerül közelebb segítünk Jézus Krisztushoz, a további munkánknak is meglesz az értelme. Gyönyörű tizenöt évünk volt, amelyre a Keresztény Film- és Könyvnapok tette fel a koronát. Örülök, hogy előre vivő, jó ügyet szolgálhattam.  Az isteni gondviselés kezdettől fogva mellettünk volt. Az Etalon Film Kiadó nem maradhatott volna fenn égi segítség nélkül. Könyvet lehetne írni azokról az apró csodákról, amelyekkel a Jóisten segítette a munkánkat. Gyakran nagyon nehéz körülmények között dolgoztunk, és így is talpon maradtunk. Ez azt bizonyítja, hogy a Jóisten állt, és most is ott áll mögöttünk. Hálásan köszönöm minden égi és földi segítőnknek, papoknak, szerzeteseknek, egyházi és világi személyeknek, tv-s szakembereknek és a vásárlóinknak, hogy segítették a munkánkat! Nélkülük nem tudott volna kiteljesedni a missziónk.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: Fábián Attila

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2022. december 11-i számában, a Mértékadó kulturális mellékletben jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria