A Kaposvári Egyházmegyébe látogatott Michael August Blume apostoli nuncius

Hazai – 2019. május 15., szerda | 13:29

Május 13-án Varga László megyéspüspök meghívására Michael August Blume, az Apostoli Szentszék magyarországi nagykövete a Kaposvári Egyházmegyébe látogatott, ahol a papsággal és a hívekkel, Somogy megye és Kaposvár vezetőivel is találkozott.

Május 13-án, hétfőn reggel az apostoli nuncius – Depaula Flavióval, az Apostoli Nunciatúra titkárával együtt – Neszményi Zsolt kormánymegbízottal, Biró Norbert közgyűlési elnökkel, Szita Károly polgármesterrel és Csillag Gábor jegyzővel találkozott a kaposvári püspöki székházban.

Michael August Blume ezt követően a Nagyboldogasszony Iskolaközpontban az intézmény tanári karával találkozott. Bálint Gábor vezető hittanár köszöntője és a diákok rövid műsora után a verbita szerzetes örömét kifejezve szólt a tanárokhoz: a diákok új ismereteket sajátítanak el, „de leginkább a ti példátokon nőnek fel, rajtatok látják, hogy miként élitek az életeteket, hiteteket, s a tőletek látott példát adják majd át saját gyermekeiknek is.

Szeretném megköszönni, hogy saját példátokkal, életetekkel olyan nyomot hagytok a diákokban, mely végigkíséri őket életük során. Köszönöm mindazt az erőt, mellyel közösséget alkottok a diákok között. Az Úr áldjon meg titeket örömeitekben, fájdalmaitokban, az Úr áldjon meg titeket, hogy örömmel tudjátok nevelni ezeket a gyermekeket!” – mondta a szentszéki nagykövet. Varga László püspök megköszönte az iskola dolgozóinak munkáját, s a zsinati munkába való bekapcsolódásra buzdította a tanárokat és a diákokat.

Az iskolaközpontban tett látogatást követően Baglaspusztára indult a küldöttség, ahol Somos László általános helynök beszámolt a roma közösségben végzett pasztorális tevékenységekről.

A vendégeket és az eseményen részt vevőket zenés-táncos műsorral köszöntötték a roma közösség tagjai.

Baglaspuszta után Homokkomáromba látogatott Michael August Blume. A nuncius az evangelizációról és a misszióról beszélt az egyházmegye papságának, majd Varga László püspökkel együtt szentmisét mutatott be a Kisboldogasszony-kegytemplomban.

Az egyházmegye főpásztora hálából ajánlotta fel a szentmisét az elmúlt két év püspöki szolgálatáért, illetve a 2017 nyarán létrejött Jó Pásztor Imaközösségért, melynek már több száz tagja ajánlja fel szenvedéseit és imáit papi és misszionáriusi hivatásokért.

Homíliájában Varga László a Szűz Máriával való kapcsolat fontosságára hívta fel a figyelmet: Mária és János együtt élték át nagypéntek drámáját. „A kereszten Jézus rábízza Máriát Jánosra, Jánost pedig Máriára, s ezzel anyát ad Jánosnak és benne mindannyiunknak. »Házába fogadta őt a tanítvány.«

Ebből a mondatból azonnal adódik a kérdés: Milyen a kapcsolatunk égi édesanyánkkal, a Szűzanyával? Hol van jelen az életünkben?

Befogadtuk-e őt a saját dolgaink közé? Mennyire lehet részese mindannak, amit átélünk? S ha imádkozunk hozzá, akkor követni akarjuk-e a példáját, vagy csak a segítségét kérjük?

Az ő gyermekei lettünk Jézus kijelentésével a kereszten: »Íme, a te fiad.« Elfogadjuk-e az ő anyai jelenlétét? Nemcsak a közbenjárását, pártfogását, hanem azt, hogy része az életünknek? Hiszen egy testnek, Krisztus titokzatos testének vagyunk valamennyien tagjai. A választ mindenkinek saját magának kell megfogalmaznia.

Kérjétek a Szentlelket és a Szűzanya segítségét, hogy ezt a titkot, ezt a nagyon mély személyes kapcsolatot bontsa ki az életetekben. Mária nemcsak a papok édesanyja, hanem mindenkié, aki Krisztushoz tartozik. Kérjétek, hogy tegye nagyon gazdaggá a veletek való személyes kapcsolatát!” – hangsúlyozta a Kaposvári Egyházmegye főpásztora.

A szertartás végén a hívek és a papság együtt énekelte a Te Deumot, az Egyház hálaadó imádságát. A szentmise a kegytárgyak megáldásával zárult.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria