A kiengesztelődés szolgálatában – Papokat szenteltek Pécsett

Hazai – 2019. június 17., hétfő | 12:28

Udvardy György pécsi megyéspüspök június 15-én ünnepi szentmise keretében pappá szentelte Kárász Gábor, Kovács József és Molnár Erik diakónusokat.

A megyéspüspök homíliájában a döntés lelkületéről beszélt az evangélium tükrében. „Kimondani az igent Isten akaratára, kimondani a nemet a világra, egyértelműen és mindig ugyanúgy. Kimondani az igent jelenti egy életpályának a választását, egy értékrendet. Jelentheti azt is, hogy valami után föllobbant a szívem, amit szeretnék tenni, amire egy életet tennék fel” – fogalmazott, és emlékeztetett, hogy Jézus is kimondta az igent, amikor követte az Atya akaratát. A papszenteléskor kimondott igen kapcsán Udvardy György megjegyezte, hogy „ebben az igenben ott van a megváltás műve”.

Arra vállalkoztok, hogy teljesen átadjátok magatokat Krisztus szolgálatának, pontosabban arra vállalkoztok, hogy Ő szolgálhasson bennetek, teljesen szabadon, maradéktalanul, minden megkötözöttségtől mentesen – folytatta a főpásztor. – Arra vállalkoztok, hogy Krisztus módjára éljetek.

Ezután a szentleckében elhangzott üzenetre hívta fel a szentelendő diakónusok figyelmét: „A második korinthusi levélben Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus szeretete sürget minket. Ez a sürgető szeretet van az Egyházban, papjainkban és a ti szívetekben, amikor vállalkoztok, hogy az Egyház papjaiként akartok élni és szolgálni.” Udvardy György hozzátette, hogy minden lényeges dolgot összefoglal ez a szentírási részlet; fontos, hogy ne csak magunknak éljünk, hanem egyre inkább annak, aki életet ad.

Az Egyház papjainak feladata az, hogy krisztusi látással nézzék az embert és az ember küzdelmét, vágyait – a fiatalét, a betegét, az egészségesét. Úgy, ahogyan Krisztus néz bennünket, aki az Atyától jön, és aki az Atya szeretetét fedi fel előttünk. Ez messze túlmutat az emberi megfontolásokon – hangsúlyozta a pécsi főpásztor.

A papi szolgálat kapcsán elmondta, hogy „ránk bízta az Isten a kiengesztelődésről szóló emberi tanítást. Mindaz, amit mondtok és amit tesztek, az evangélium hirdetése, értelmezése, a katekézis, a személyes beszélgetések, mind-mind arra kínálnak alkalmat, sőt felszólítanak, sürgetnek benneteket, hogy a kiengesztelődésről szóló tanítást hirdessétek, hogy ennek a világnak élete legyen. Bőséges élete legyen! Arra várunk most, hogy kimondjátok az Egyház színe előtt, hogy az igen emberei akartok lenni. Minden kétséget kizáróan, leborulva az Úr előtt és onnan fölkelve, mint új teremtmények, mint az Egyház papjai.”

A leborulás és a vállalás kimondása megtörtént. Udvardy György pécsi megyéspüspök pappá szentelte Kárász Gábor, Kovács József és Molnár Erik diakónusokat.

Ezt követően ünnepélyes keretek között, a papszentelésre összegyűlt papok és hívek sokaságával együtt megünnepelték az eucharisztiát.

Máger Róbert irodaigazgató-helyettes ismertette a frissen szentelt áldozópapok első szolgálati helyeit: Udvardy György megyéspüspök döntése alapján Kárász Gábor a szekszárdi plébániára, Kovács József  a komlói plébániára, Molnár Erik pedig a pécsi Jézus Szíve-plébániára kapott kápláni kinevezést.

A papszentelési szentmise végén a pécsi püspök kérte és kapta meg elsőként újmiséseitől az első papi áldást.

Az újmisék időpontjai ITT találhatók.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Loósz Róbert/Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria