A kölni magyar lelkészség is készül az eucharisztikus világkongresszusra

Külhoni – 2021. március 1., hétfő | 13:29

A Rajna menti és Ruhr-vidéki magyar katolikus közösségek Lukács József plébános vezetésével készülnek az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK). A kölni magyar lelkészség három németországi egyházmegyében biztosítja a magyar nyelvű szentmiséket.

Lukács József a Rajna-menti és Ruhr-vidéki magyar katolikusok lelkipásztora, aki Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a kölni, esseni és aacheni egyházmegye nyolc városának (Bergisch-Gladbach, Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Herzogenrath, Köln és Wuppertal) kilenc templomában misézik magyar nyelven, illetve kéthavonta a luxemburgi magyar hívek lelkigondozásába is besegít. Ha a járványhelyzet megengedi, egyetlen hónap alatt akkora területet utazik be, mint Magyarország egyharmada. Az ötvenkettedik életéve felé közeledő plébános Erdélyben, Gyergyószentmiklóson született. Gyulafehérváron és Bécsben tanult, 1993-as pappá szentelése óta Németországban szolgál.

A szentmiséken minden alkalommal elhangzik az ima a kongresszusért, illetve a világméretű szentségimádásokba is rendszeresen bekapcsolódnak, mondja Lukács József, hozzátéve, hogy 2019 szeptemberében elindították a szentségimádás iskoláját is, ami azonban a vírusjárvány miatt félbeszakadt. A karantén idején online tartották meg a sorozat esedékes részét, de várják a lehetőséget, hogy az eredeti tervek szerint folytathassák. Az általuk látogatott templomokban mindenhol elérhető a NEK-kel kapcsolatos német tájékoztató anyag és az imakártya, ismeretségi körükben pedig  több német anyanyelvű idős személy is lelkes apostola a NEK ügyének: terjesztik a német nyelvű imát és az információs anyagokat, olykor fordítással is besegítenek.

Gyökereihez visszatérve Gyulafehérvár egykori püspöke, Jakab Antal Oltáriszentséggel kapcsolatos szavait, gondolatait gyakran idézi Lukács József a készület ideje alatt, mintegy vezérfonalul adva a rábízott hívek lelki felkészüléséhez.

Az örök igazságok fénye tartott meg minket az Eucharisztia szolgálatában. Ebben újul meg mindennap az Egyház, ebben leszünk frissebbekké mi magunk és ebből élnek ezután is és nyernek megnyugvást a földi kenyérért küzdő híveink”

– mondta Jakab Antal néhai püspök 1987. július 6-án Gyulafehérváron, akihez a Németország nyugati részén élő magyar közösség lelkipásztorát személyes élmények is fűzik.

Az Eucharisztia nagy felhívás arra, hogy követői legyünk Krisztusnak, igazak a beszédünkben, nagylelkűek a tetteinkben, figyelmesek és becsületesek a mások jogaival szemben, készek a személyes áldozatokra, igazságosak és bölcsek a családjainkkal, másokkal s különösen a fiatalokkal szemben”

– fogalmazott egykor a főpásztor.

Jakab Antalt 49 évvel ezelőtt – 1972 februárjában – szentelte püspökké Rómában a Szent Péter-bazilikában Szent VI. Pál pápa, március 13-án pedig születésének 112. évfordulója lesz. „Hitünk és népünk ügyét soha el nem alkudtam” – hangzottak a hitvalló püspök szavai, aki plébánosi és megbízott főesperesi, kanonoki és titkos ordináriusi, teológiai tanári és vicerektori évtizedei után nyolc évig segédpüspökként, tíz évig pedig megyéspüspökként képviselte Erdélyben a meggyőződést, miszerint a kereszténység és a magyarság egy és szétválaszthatatlan, mások értelméhez és szívéhez pedig a legjobb ajtónyitogató a jóság.

Az erdélyi püspökség egykori főpásztorának további kapcsolódó gondolatait az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hivatalos oldalán idézik.

A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

Forrás: NEK

Fotó: Varga Gabriella és a Jakab Antal Keresztény Kör archívuma

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria