A lazarista rend alapítójára emlékeztek Nagyváradon

Megszentelt élet – 2018. október 4., csütörtök | 16:29

A lazarista rend és a vincés család alapításának ünnepén, szeptember 27-én, Páli Szent Vince liturgikus emléknapján a nagyváradi Katalin-telepi plébániatemplomban Barta Szabolcs tartományfőnök mutatott be szentmisét.

Bevezetőjében a Misszióstársaság magyarországi tartományfőnöke, a nagyváradi Katalin-telepről származó Barta Szabolcs kiemelte: szeptember 27-e a római katolikus egyházi naptárban Páli Szent Vince áldozópap ünnepe – a lazarista szerzetesek, a vincés nővérek és az önkéntesek számára pedig különösen fontos nap, hiszen a rendalapító ünnepe, akinek közbenjárását kérik, hogy példáját követve megvalósulhasson a krisztusi szeretet a földön, s az ő lelkiségével és lelkesedésével tudjanak szolgálni a világban.

Az evangélium alapján – mely képet ad Krisztus nyilvános földi működéséről: hogy bejárta a városokat, falvakat; tanított, hirdette az örömhírt és Isten országát – Barta Szabolcs homíliájában emlékeztett: Szent Vince is ezt tette egész életében. Alapításaival folytatta Krisztus művét: Isten igéjét igyekezett eljuttatni minél több emberhez, és segített, ahol tudott. Imádságos lelkületű volt, szerette az Istent és az embereket; s tudatában lévén annak, hogy a tennivalókhoz sok energia kell, a mennyei Atyával való állandó és élő kapcsolatból merített erőt.

Krisztus példáját követve, aki apostolokat gyűjtött maga köré, megtartó erejű közösségeket épített: a civilek és laikusok számára létrehozta a szeretetegyesületet, melynek feladata a szegény betegek gondozása volt; majd létrejött a Misszióstársaság, a szegény falusi nép oktatását tűzve ki célul népmissziók indításával, továbbá a papság képzését. Egy női közösséget is alapított, a Szeretet Leányait.

Páli Szent Vince alapításaival a kétfajta éhségre – az Isten, illetve a kenyér utáni éhségre – akart választ adni. Zsenialitása abban rejlett, hogy egyszerű, alázatos emberként mindig azt kereste, Krisztus mit tenne a mi időnkben – mondta a szónok. – A rendalapító küldetésének tekintette, hogy a rászorulók eljussanak arra, hogy bizalommal és szeretettel tudjanak felelni a „kicsoda Isten?” kérdésre: ő az egész világ mennyei Ura és a mi teremtő Atyánk. Krisztus művét folytatva Szent Vince azt hangsúlyozta, hogy a szeretet a végtelenségig találékony – emlékeztetett a lazarista tartományfőnök.

A szentmise végén Vass Csaba CM Katalin-telepi plébános köszönetet mondott Barta Szabolcsnak, majd agapéra hívta a jelenlévőket.

Forrás és fotó: Erdon.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria