A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia külföldi katolikus közösségszervező pályázatot hirdet

Hazai – 2019. október 8., kedd | 12:18

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) pályázati felhívását közöljük a magyar katolikus diaszpórában – az Európai Unió területén, Észak- és Dél-Amerikában – szolgálatot teljesítő katolikus közösségszervező ösztöndíjas vagy szerződéses munkatárs pozíciókra.

A program célja, hogy megerősödjön a diaszpóra magyar katolikus közösségeinek kapcsolatrendszere egymás, illetve a Magyar Katolikus Egyház irányába, olyan szakmailag kiváló, katolikus közösségszervezői gyakorlattal rendelkező, a vallás-erkölcsi nevelés iránt elkötelezett szakemberek, például állandó diakónusok, kántorok, hitoktatók, közösségszervezők bevonása által, akik elvégzett munkájuknak vagy tanulmányaiknak köszönhetően már tapasztalatot szereztek, és ezek mentén képesek a diaszpóra katolikus magyarságát segíteni.

Ennek érdekében az MKPK Külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata a magyar katolikus közösségek segítése, támogatása iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységben jártas személyek pályázatait várja 12–24 hónapos időtartamra.

A pályázat benyújtására és a programban való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában
– az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony létesítése esetén a szerződés létesítésének időpontjában a 30. életévét még nem töltötte be, de diplomája a jogviszony létesítését megelőző két éven belül került kiadásra, és munkaviszonyban nem áll,
– munkajogviszony létesítése esetén a huszadik életévét már betöltötte,
– büntetlen előéletű,
– magyar állampolgár;
– felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik (legalább abszolutórium);
– egyházi, közösségszervező és kulturális tevékenységekben aktívan vesz részt;
– magas szintű angol nyelvtudással vagy a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismeretével rendelkezik.

A pályázatokat 2019. október 31-ig várjuk.

A program ismertetője ITT érhető el, a pályázati adatlap pedig ITT tölthető le.

További tájékoztatásért érdeklődni a diaszpora@katolikus.hu e-mail címen lehetséges.

A pályázattal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató ITT olvasható.

Forrás: MKPK Titkárság

Fotó: Pixabay.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria