A Mária-út olajfestményeken – Kolozsváron nyílt kiállítás

Külhoni – 2019. június 19., szerda | 14:54

László Dániel magyarországi festőművész Mária-út című kiállítása június 10-től július 3-ig tekinthető meg a kolozsvári Ars Sacra Claudiopolitana kiállítótérben. A tárlatot László Zsolt papnövendék nyitotta meg. Méltatása szerkesztett változatát közöljük.

László Dániel, a fiatal Barcsay-díjas festőművész, a Sensaria Képzőművészeti Egyesület elnöke úgy döntött, hogy megörökíti a Mária-utat olajfestmények formájában. Hogy igazán élet legyen alkotásaiban, érezhető legyen az az atmoszféra, amelyet a Mária-kegyhelyeken tapasztalni lehet, útra kelt mint zarándok. Megjárta az El Caminót, elzarándokolva Santiago de Compostelába, és a Mária-utat is bejárta. Egy ilyen nagy munkát nem lehet elkészíteni a zarándokút alatt, ezért fényképezett, majd otthon alkotta meg a hatvan darabból álló olajfestmény-kollekcióját. Ezekben benne van az egész zarándoklat, a szíve, lelke, a tehetsége és Mária-tisztelete. Kiemelem a csíksomlyói kegytemplom szentélyét ábrázoló festményét, amely különösen megragadott, hiszen nagyon jól visszaadja azt az érzést, ami a belépéskor tölt el.

Pünkösdkor az egyház születését, Jézus Krisztus beváltott ígéretét, a Szentlélek eljövetelét ünnepeltük. Tudjuk, hogy a lelki adományok különfélék, minden ember a Szentlélek valamely ajándékából részesedett, és az benne kiemelkedett, kapott valamilyen talentumot mindenki, amelyet kamatoztatva szépet és jót tud folyamatosan alkotni a világban, a világnak.

A kolozsvári Szent Mihály-templom belteréről készült festmény

Ferenc pápa elrendelte, hogy 2018-tól kezdve pünkösdhétfőn Máriára mint az Egyház édesanyjára emlékezzünk. Szűz Mária minden katolikus ember életében különleges helyet foglal el. Őt is igyekeztek megörökíteni, megszámlálhatatlanul sok alkotás kötődik a boldogságos Szűz Máriához: templomok, festmények, szobrok ezrei szerte a világban. Egyedülálló emberi alkotás a Mária-út – Via Mariae, a spirituális turistaút. Olyan zarándokút ez, amely a közép-európai népek Mária-tiszteletére épít, de egyben összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő történelmi, kulturális értékeket. Célja, hogy Közép-Európa vallási értékeit egységes rendszerré szervező turista- és zarándokútvonal, illetve ezek hálózata épüljön ki Európa ezen régiójában. A Mária-út összeköttetést teremt kelet–nyugat irányban az osztrák Mariazell, Budapest, Máriapócs és Csíksomlyó között, valamint észak–dél irányban Częstochowa, Esztergom, Budapest és Međugorje között. Az útvonal egy nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa térképén (Ausztria, Magyarország, Románia, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Bosznia), ezáltal egy El Caminóhoz hasonló, helyi hagyományokra épülő zarándokútvonal-hálózatot alakítva ki.

A festő a tárlat megnyitóján

Ez az út mindenkihez szól, mindenkit meghív. Várja azokat, nemzetiségtől és felekezettől függetlenül, akik vallási, spirituális, önismereti célból kívánnak zarándokolni, és várja azokat is, akik turisztikai és sportcélból kívánnak az útra lépni. Ez az út híd a nemzetek, a vallások, az emberek között, összeköti a nyugatot és a keletet, így válik a közép-kelet-európai népeket összekötő úttá, a „kiengesztelődés útjává”, amely a jövőben európai kulturális úttá is válhat.

A gyulafehérvári főegyházmegyében idén a hivatások évét üljük. Mindenkinek megvan a saját helye és szerepe ebben a világban. Mindenkinek van hivatása, amelyet Istentől kapott. Úgy gondolom, László Dániel is felismerte hivatását, Istentől kapott ajándékait nem tékozolta el, hanem hivatásszerűen használta fel arra, hogy alkosson a világban, a világnak valami szépet. Ebben a csodálatos festménykollekcióban egyesül az Istentől kapott tehetség, a jó készség, hogy megörökítsünk valami fontosat: a Mária-tiszteletet és a jó keresztény emberi magatartást.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Horváth László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria