A napkeleti bölcsek lelkesedése él bennünk – Elkezdődött az ökumenikus imahét Egerben

Hazai – 2022. január 18., kedd | 10:42

Január 17-én Egerben is kezdetét vette az ökumenikus imahét. Rendezvényeit a református templomban nyitották meg. Az imaórát Tóth Imre református lelkész vezette, az elmélkedést Ternyák Csaba egri érsek tartotta.

Tóth Imre református lelkész köszöntőjében emlékeztetett: az egyház látható egységéért imádkozunk a ma kezdődő héten. „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt” (Mt 2,2) – az imahét mottója felhívja a figyelmet arra, hogy Isten világossága eloszlatja a mi sötétségünket. Legyünk világossággá, mely a megváltó Jézushoz vezet másokat!

A szentírásból Dolhai Lajos rektor, Ailer Gellért plébániai kormányzó és Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész olvasott fel részleteket, majd Demkó Balázs görögkatolikus parókus az evangélium sorait tolmácsolta a jelenlévőknek.

Ezt követően a házigazda református lelkész felkérte Ternyák Csaba egri érseket, hogy tartsa meg igeszolgálatát.

A főpásztor emlékeztetett rá, hogy tavaly a járvány miatt nem volt lehetőség a találkozásra, ezért nagyon vártuk, hogy újra közös élményeink legyenek egymás hitéről, elkötelezettségéről. Azért vagyunk itt, mert ugyanaz a lelkesedés él bennünk, ami a napkeleti bölcseket hosszú zarándokútra késztette. A kiadott imafüzet katolikus és protestáns fordításban is hozza Máté evangéliumának részletét: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”, „Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.”

Minimális eltérés van a két fordítás között, az egyik úgy állítja elénk a napkeleti bölcseket, mint akik azért jöttek, hogy hódoljanak Jézus előtt, a másikban pedig úgy, hogy imádni jöttek. Valójában ez a kettő ugyanazt jelenti. Egyszerre akarunk hódolni előtte és imádni őt, a hit csillaga vezet bennünket az Üdvözítőhöz.

Mi, egriek fontosnak tartjuk a csillagokat, melyek számunkra Istenről beszélnek és hozzá vezetnek. Gárdonyi Géza emblematikus regénye, Az egri csillagok emlékeztet bennünket erre, másrészt pedig: a főpásztor előd, Eszterházy Károly az egyetemi ház építésekor a kor legmodernebb csillagvizsgálóját is felszereltette.

A bölcsek a csillag nyomában jártak, de céljuk az volt, hogy megtalálják a betlehemi kisdedet és imádják őt. Ezt az ajándékokkal fejezték ki, Krisztus követőiként mi is kifejezzük ezt, munkánkkal, elhatározásainkkal, áldozatainkkal.

Közös mindannyiunkban, hogy Jézus Krisztus a keresztségben átalakította életünket, s ez folyamatosan feladatot jelent nekünk, életünk végéig tart. Alapvetően hitünk bázisai ugyanazok, a legfőbb tételekben ugyanazt valljuk, együtt imádkozunk, tiszteljük és szeretjük egymást. A hozzá vezérlő csillag nyomában járunk, arra a nagy kalandra készen, hogy egyszer majd végleg átalakítsa és újjáteremtse életünket.

Az elmélkedést követően a hívek közösen elimádkozták a Miatyánkot, valamint az Apostoli hitvallást. A közös imádság végén Tóth Imre református lelkész, az imaóra házigazdája megköszönte minden felekezet képviselőinek és a híveknek a jelenlétet, a közös imádságot. A járványhelyzet miatt a korábban megszokott szeretetvendégség elmaradt.

A keresztények egységéért évente tartott imahetet 1968 óta közösen készíti elő az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egység Előmozdításának Pápai Tanácsa. Ez a néhány nap alkalom arra is, hogy egy-egy ország, illetve térség gondjaira felhívja a világ keresztényeinek figyelmét.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András/

Fotó: Federics Róbert, Vozáry Róbert/Szent István Televízió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria