A pápa fogadta a Katolikus Nevelés Kongregációja tagjait

Ferenc pápa – 2017. február 9., csütörtök | 19:45

A szentatya február 9-én találkozott a dikasztérium prefektusával, Giuseppe Versaldi bíborossal, az újonnan kinevezett tagokkal, illetve a Gravissimum Educationis Alapítvány tagjaival. A találkozón a kongregáció tagjaként jelen volt Erdő Péter bíboros, prímás is.

Az alapítványt a Katolikus Nevelés Kongregációja hívta létre két évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy az azonos nevű zsinati deklaráció szellemében tudományos és kulturális célkitűzésekkel segítse elő a világon a katolikus nevelést.

A pápa három pontban foglalta össze elvárásait a kongregációval szemben. Elsőként a nevelés humánussá tételéről beszélt. Az iskola és az egyetem az emberi személy teljes kibontakoztatását kell hogy szolgálja. A fiatalokat hozzá kell segíteni ahhoz, hogy szolidárisabb és békésebb világot építhessenek. A katolikus nevelési intézmények küldetése az, hogy megnyissák a távlatokat a transzcendens előtt – hangsúlyozta.

A másik szempont, amire a pápa rámutatott, a párbeszéd kultúrájának az erősítése volt. Világunk mára egy globális faluvá vált, ahol mindenki az emberiség családjához tartozik, jobb jövőre vágyik. Ugyanakkor sajnos jelen vannak az erőszak, a szegénység, a kizsákmányolás, a diszkrimináció, a kirekesztés és a szabadság korlátozásának különböző formái, melyek a kidobás kultúrájához vezetnek – mondta a szentatya. Majd azt kérte, a katolikus nevelési intézmények mutassanak példát a párbeszédre, a találkozásra, illetve a kulturális és vallási különbözőségek értékelésére. A párbeszéd ugyanis megkívánja a tiszteletet, a megbecsülést és az odafigyelést, anélkül hogy eltagadná az evangéliumból fakadó identitásunkat. A jövő nemzedékeket keresztényi módon a párbeszédre neveli, segít hidakat építeni és válaszolni korunk kihívásaira.

Végezetül Ferenc pápa arra kérte a Katolikus Nevelés Kongregációja plenáris ülésének tagjait, hogy segítsenek elhinteni a remény magvait az iskolákban, az egyetemeken. Az ember ugyanis nem élhet remény nélkül. Keressék a szépet, a jót, az igazat és a másokkal való szeretetközösséget, hogy együtt növekedhessünk. A fiataloknak ma erre a reményre van a legnagyobb szükségük – tette hozzá. A következő püspöki szinódus is a fiatalok felé fordul, meghallgatja őket. A remény – mondta végül a pápa – nem felületes optimizmus, hanem helyes kockázatvállalás, mint ahogy maga a nevelés is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: News.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria