A rendalapítás harmincadik évfordulóját ünnepelték a pálos nővérek Kisboldogasszonykor

Megszentelt élet – 2020. szeptember 10., csütörtök | 15:32

Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei a szeptember 8-án tartott jubileumukra meghívták az egyházmegye megyéspüspökét, Marton Zsoltot és a pálos rend részéről Csóka Jánost Erdőkürtre, a Magyarok Nagyasszonya-monostorba. Az alábbiakban Vas Mónika Mária Teréz elöljáró személyes hangú beszámolóját és köszönetnyilvánítását adjuk közre.

Harminc év egy közösség életében nem tűnik soknak, de azoknak a nővéreknek, akik akkor kezdték a közösségi életet (még Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei néven), az életük jelentős részét teszi ki.

A püspök a szentmise elején megáldotta Margit alapító anya festett portréképét.

Marton Zsolt köszöntésében és szentbeszédében megemlítette, hogy két születésnapra gyűltünk össze. Egy szeplőtelen kislány, Mária születésnapjára és egy közösség születésnapjára. Szűz Mária életének eseményei, ünnepei lefedik az egész liturgikus évet, mint egy szép háló. Egy gyermek születésének mindenki örül, és az összegyűjti a családot. Mária áteredő bűn nélkül jött a világra, és az Egyház nagy figyelemmel tekint rá, mert Isten különleges hivatást szánt neki. És Mária igent mond erre a hívásra. Elfogadja azt a titkot, amit Isten bíz rá, Jézus megtestesülését. Mária mindig Jézus mellett áll, gondoskodik róla, és követi őt. Mellettünk is mindig ott áll, közbenjár értünk, különösen akkor, ha kérjük őt, és az a hivatása, hogy mindig Jézusra mutat, és hozzá vezet minket. Az itt élő nővérek küldetése is a rejtett imádságos élet és az, hogy imáikkal Jézushoz vezessék az embereket.

A püspök a hálaadó szentmise után megtekintette a monostorunkat. Az ünneplés ebéddel zárult. Nagyon hálásak vagyunk püspök atyának, hogy megtisztelt jelenlétével, és együtt ünnepelhettünk.

Nagy hála az Úrnak a harminc év kegyelmeiért! Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit anya a Szentlélek indítására érzékenyen a pálos rend támogatásával elindította a közösségi életet Márianosztrán harminc évvel ezelőtt, Szűz Mária születésének ünnepén. Hálásan emlékezünk rá és most azokra a nővérekre is, akik akkor csatlakoztak hozzá, Oltáriszentségről nevezett Mária Benedikta nővérre és Jézus Öt Szent Sebéről nevezett Mária Euzébia nővérre. Ők ugyanettől a Szentlélektől megérintve igent mondtak Isten hívására, hogy a közösség küldetését magukévá téve imáikkal és áldozataikkal járjanak közben magyar hazánkért, az Egyházért, papjaiért és a hívekért. A mai napig példát adtak nekünk, később belépőknek a hűségre és a kitartásra, amihez nagy erőfeszítésre volt szükség, hiszen a semmiből kellett megteremteni a feltételeket a közös élethez mind fizikai, mind lelki értelemben. Margit anyában tüzet fogott az a kis láng, ami Boldog Özsébet is cselekvésre indította, és küldetésének érezte az imát és az engesztelést hazánkért. Margit anya minket, nővéreket is erre tanított és buzdított egészen 2005-ben bekövetkezett haláláig, ami augusztus 26-án, a Częstochowai Szent Szűz ünnepnapján történt.

Külön szeretnénk megköszönni a Magyar Pálos Rendnek az elfogadását, hogy akkor is és most is mellettünk állnak, és bátorítanak minket a kitartásra. Segítenek minket gyóntatással, misézéssel, lelki vezetéssel. Külön hála Máthé Péter atyának, akihez bizalommal fordulhattunk, Borsos József atyának, aki ott volt a kezdeteknél, és figyelemmel kísérte fejlődésünket. Köszönet illeti meg Izidor és Arnold lengyel generális atyákat, akik lelkileg befogadtak minket, és új nevet adva elindították a lelki csatlakozást a pálos rendhez (Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei néven 2003-ban). Nagy hála Bátor Botond és Puskás Antal atyáknak, akik a közösséget évekig kísérték lelki vezetéssel. És köszönjük a jelenlegi lelki vezetőknek, Győrfi Szabolcs és Csóka János atyáknak a nagylelkű szolgálatát.

Hálásak vagyunk Keszthelyi Ferenc megyéspüspöknek, aki 1992–ben befogadott minket egyházmegyéjébe. Külön köszönjük Beer Miklós püspöknek, hogy mindig érdeklődve kísérte a közösség sorsát, és buzdított minket küldetésünk folytatására.

Nagy hála a teljes Szentháromságnak a 30 év kegyelmeiért és Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya hathatós közbenjárásáért, amiért kegyelmeket közvetített nekünk a kitartásra és a fejlődésre. Közösségünk 21 éve él a Nógrád megyei Erdőkürtön. Tizenegyen vagyunk jelenleg.

Fotó: Pálos Nővérek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria