A Rózsafüzér Királynőjét köszöntötték Sopronban

Megszentelt élet – 2021. október 7., csütörtök | 18:07

A soproni domonkos rendház és templom közössége a hagyományokhoz híven október első hétvégéjén, 1-jén és 2-án kétnapos ünnep keretében köszöntötte Szűz Máriát, a Rózsafüzér Királynőjét.

Az idei jubileumi évben is hívők sokasága ünnepelt együtt a domonkos szerzetesekkel. Szombaton több gyalogos zarándokcsoport is érkezett a környékről.

Meghívott vendégként vett részt az ünnepen Zágorhidi Czigány Balázs történész, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője, valamint Héjja Beatrix Lujza OP és Pilger Mónika Míra OP Szombathelyről.

Zágorhidi Czigány Balázs előadásában a magyar domonkos tartomány 800 éves múltját és kiemelkedő szerepét mutatta be sok érdekes ténnyel és figyelemreméltó meglátással színesítve.

Héjja Lujza OP domonkos nővér tanúságtételében a domonkos lelkiségről szólt, személyes példákkal vázolva a rózsafüzér imádság domonkos jellegét.

A szombat esti ünnepi szentmise főcelebránsa és vendégszónoka Fazakas Márton premontrei apát volt Csornáról. Beszédében feltárta a 900 éves premontrei és a 800 éves domonkos rend hasonlóságát apostoli és máriás lelkiségét tekintve. Utalt a fehér rendi ruhára, mely mindkét rend sajátja, ugyanúgy, mint a Szent Ágostontól származó rendi szabályzat.

A rózsafüzérről elmélkedve kiemelte, hogy ez az imádság olyan, mint az erős soproni bor, meg kell érni rá; szükséges bizonyos élettapasztalat, hogy felfedezzük a szentolvasó értékét, de a máriás imádság elvezet a hit iskolájába is, hiszen Krisztus életének misztériumait szemléljük benne. A premontrei apát beszédében többször is felszólította a híveket, a rózsafüzérre utalva:

Fegyvert a kézbe!”

Október 2-án, vasárnap az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kéri Atanáz ciszterci szerzetes volt Zircről. A soproni kötődésű szerzetes szintén a rózsafüzér erejét hangsúlyozta, amely megmutatkozott Európa történelmében a 16. század során, és amelyre ma is szükség van a jelen nehézségek közepette.

Szűz Mária ma is a sátántipró Asszony, hiszen az egész üdvtörténet egy szüntelen harc, az Isten országának és a sötétség birodalmának harca.

Ebben a harcban minden embernek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt hőssé kell válnia. Soha nem szabad megtűrni a bűnt az irgalmasságra hivatkozva. Szent Domonkosnak is az imádság volt az egyik lelki fegyvere a szegénység és a prédikálás mellett – emlékeztetett Kéri Atanáz.

A kétnapos ünnepen jelen volt Farkas Ciprián, Sopron polgármestere; Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, valamint Brummer Krisztián polgármesteri irodavezető.

Forrás és fotó: Domonkosok.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria