A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola aggregációjának sikeres megújítása

Hazai – 2024. június 14., péntek | 9:02

A hitéleti képzést folytató katolikus felsőoktatási intézmények tevékenységének legnagyobb elismerése, ha a Szentszék által elfogadott teológiai fokozatok, a teológiai bakkalaureátus, licenciátus és doktorátus kibocsájtására jogosítványt kapnak. Az alábbiakban a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Rektori Tanácsának június 8-án kiadott közleményét olvashatják.

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola a fenti fokozatok közül – Magyarországon a Pázmány Péter Katolikus Egyetem mellett (amely teológiai doktorátust is kiadhat) kizárólagosan – jogosult nemcsak a bakkalaureátusi, hanem a teológiai licenciátusi diploma kibocsájtására is: nem saját jogon, hanem egy „anyaintézményhez”, esetünkben a Pápai Keleti Intézethez aggregált főiskolaként.

A fentiekben leírt szentszéki engedélyt ötévente kell megújítani, s a főiskola mintegy kétéves eljárás végén kapta meg a licenciátusi diploma kibocsájtására való úgynevezett aggregációt. A folyamatot jelentősen lassította az a körülmény, hogy párhuzamosan zajlott a Pápai Keleti Intézet beolvadása a Pápai Gergely Egyetembe, azonban eme beolvadástól kezdve immár nemcsak a Pápai Keleti Intézettel (s annak Keleti Egyházi Tudományok karával), hanem a Pápai Keleti Intézetet magába foglaló Pápai Gergely Egyetemmel is kapcsolatba kerültünk.

Köszönjük mindazon kollégáink munkáját, akiknek tevékenysége révén az aggregáció folyamata pozitív eredménnyel zárulhatott, s köszönjük minden oktató kollégánk oktatási és tudományos munkáját is, hiszen ez utóbbi alapján hozhatta meg a Szentszék Kultúra és Nevelés Dikasztériuma az aggregáció megújításáról szóló döntését.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye; Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria