A temesvári és a váci egyházmegye munkatársai találkoztak Vácon

Hazai – 2022. szeptember 16., péntek | 11:09

Tapasztalatcserével egybekötött kirándulást szervezett szeptember 12. és 14. között a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye a Család- és Felnőttpasztorációs Iroda, a Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Média Iroda munkatársai számára Vácra. Az egyházmegyei munkatársakkal tartottak a magyarországi útra diakónusjelöltek és teológushallgatók is.

A csoport szeptember 12-én reggel kelt útra Magyarországra. Az autóbuszban Pál József Csaba temesvári megyéspüspök üdvözölte a résztvevőket. Ezt követően a rózsafüzér imával kérték a Boldogságos Szűz Mária segítségét.

Az út során a csoport tagjai néhány szóban összefoglalták az elmúlt pasztorális évvel kapcsolatos tapasztalataikat, kiemelve egy szép élményt, illetve valamit, amin ki-ki változtatni szeretne a következő négy területen: közösségépítés, kapcsolat a Szentírással, szinódusi folyamat, evangelizáció.

Az utazás első állomása Budapest volt, ahol megtekintették a Szent István teret, majd a Rózsafüzér Királynéja-plébániát és -templomot, ahol Nagy Károly esperes-plébános bemutatta a plébánián működő különböző csoportokat, pasztorális területeket.

Útjuk második állomásán, Vácon Marton Zsolt megyéspüspök és Varga Lajos segédpüspök, valamint az egyes lelkipásztori szekciók munkatársai fogadták őket.

Vácon szentmisét ünnepeltek, csoportos beszélgetéseket, tapasztalatcserét folytattak, látogatást tettek a püspöki palotában, és kölcsönösen bemutatkoztak a pasztorális irodák.

A bemutatkozó találkozón a vendéglátók ismertették az egyházmegye történetét, jelenét, valamint a következő negyven év lelkipásztori programját. A Váci Egyházmegye számos programot dolgozott ki, amelyek egy része jelenleg is zajlik, és amelyek által igyekeznek megszólítani minden embert, mindenkihez eljuttatni Jézust.

Ezt követően Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be a temesvári csoportot.

A szentmisét a ferences templomban mutatta be Pál József Csaba temesvári megyéspüspök Marton Zsolt váci megyéspüspök, valamint a temesvári egyházmegye jelen levő papjai koncelebrálásával.

A szentbeszédet Bakó László nagyiratosi plébános mondta. „Semminek nincs értelme, amit teszünk, ha nem szolgálja az evangelizációt. Mindig az evangélium kell, hogy a középpontban legyen” – hangsúlyozta.

Marton Zsolt püspök a szentmisét követő elmélkedésének témája az egység volt. „Az egység azt jelenti: együtt lenni és együtt tenni. Ha együtt vagyunk és együtt cselekszünk, imádkozva az Úrhoz, akkor ő bennünk és közöttünk is van, és megteremti közöttünk azt az egységet, hogy gondolatokban, akaratban, cselekvésben össze tudjunk hangolódni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki egyforma, hanem úgy kapcsolódunk össze, mint a puzzle darabok: különbözőek vagyunk, de mindenki megtalálja a maga helyét.”

A program részeként a temesvári családpasztorációs iroda és az egyházmegyei ifjúsági központ mutatta be a tevékenységét, majd a résztvevők három csoportban – család- és ifjúsági pasztoráció, gazdasági csoport, média – osztották meg egymással tapasztalataikat.

Délután, a püspöki palota meglátogatása után a Váci Egyházmegye főbb pasztorációs irodái mutatkoztak be. A pasztorális helynök elmondta, jelenleg az egyik legfontosabb tevékenység az egyházmegyében a missziós (központi) plébániai rendszer kialakítása, amely öt helyszínen elindul már idén. A projekt abból áll, hogy minden plébánián legyenek elhivatott, képzett szolgálattevők (animátor, aki a lelki életért felelős; gondnok, aki az adminisztrációs feladatokért felelős), mindezt azért, hogy a papnak több ideje maradjon a pasztorációs munkára.

A vendéglátók bemutatták a Váci Egyházmegyében zajló három típusú képzést: az egyházi, a katekétikai és a személyi képzést. Kiderült, hogy az akolitusképzés, a diakónusképzés és a hitoktatás mellet fontosnak tartják a katekéták képzését is, így minden évnek megfelelően kidolgozták a hitoktatási anyagot, amelyet megosztanak a többi katekétával. Mindez a szinodalitást is segítette. Fontosnak tartják továbbá, hogy a hitoktatók a saját plébániájukon is besegítsenek. Bemutatták a temesvári vendégek számára a katolikus Egyházban tevékenységet folytatni kívánó romák pasztorációját is.

Az est folyamán a Ménesi család a MÉCS családközösséget mutatta be. Ezt a közösséget plébániai alapon szerveződő, szentségi házasságban élő házaspárok alkotják. Céljuk, hogy a házaspárok és rajtuk keresztül a családok a közösség ereje által keresztény hitükben elmélyülve és megerősödve egyre hitelesebben élhessék meg krisztusi hivatásukat a világban.

Forrás és fotó: Temesvári Római katolikus Egyházmegye; Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria