A templom Isten tere – Megújult a székesfehérvári ciszterci templom

Hazai – 2022. február 9., szerda | 14:09

Szentmise keretében áldotta meg február 5-én Székesfehérváron Spányi Antal megyéspüspök a megújult Nagyboldogasszony- és Nepomuki Szent János-plébániatemplomot. A szentmise főcelebránsa Bérczi Bernát zirci apát volt. A megújult templom megáldásának ünnepén hálát adtak a munkálatok sikeres befejezéséért.

A székesfehérvári ciszterci templom több munkaegységet is magában foglaló felújítása a magyar korány és a Miniszterelnökség támogatásával, a Székesfehérvári Egyházmegye és a fehérvári hívek összefogásával valósult meg.

A szentmisén mondott prédikációjában Bérczi Bernát apát a templomról mint a szenttel való találkozás helyéről beszélt.

„A szent az, ami vagy aki egészen az Istené. Őneki átadott, felajánlott.” A templom szent hely. Ha az emberi gondolkodás szempontjából közelítjük meg, akkor a szent jelentése a hétköznapitól elkülönített, az Isten számára fenntartott, ami az Istenhez való közelség lehetőségét adja meg számunkra – hangsúlyozta a szónok. – A templom csak az Istené. Itt csak az történhet, ami Istennel kapcsolatos és ami hozzá vezet.

Olyan hely, amely Istenre mutat, és teret, időt ad a vele, a szenttel való találkozásra.

Azt találjuk meg benne, amit sokszor a templomon kívül keresünk: az igazi boldogságot, békét, örömet, elégedettséget és beteljesülést – fejtette ki a zirci apát.

Arról is beszélt, hogy a templomban, a szent helyen a szent által találjuk meg az egész személyiségünket átfogó békét és boldogságot. Mert a templom Isten tere, és amikor ővele találkozunk, akkor általa szentté válunk, önmagunkká lehetünk. Egész életünket neki adhatjuk, az ő szeretetének, hogy embertársaink javára éljük az életünket, és teljesítsük szolgálatunkat.

Hogy lámpásává váljunk a szent ragyogásának,

és akár szóval, akár példaadással utat mutassunk azoknak, akik még nem is hallottak semmit a szentről, vagy nem tapasztalták még Isten hozzánk való közelségét.

Hiszen nincs távol tőlünk a szent, itt vagyunk az ő terében, a szentmise áldozatával egészen közel lép hozzánk – emelte ki Bérczi Bernát apát. – A minket üdvözítő, jóságos Isten be akar költözni a szívünkbe, lakást akar ott venni, és velünk együtt akar kimenni a világba, hogy az ő ragyogása, szeretete, felénk jövő kegyelme, a szent forrásából, a templomból kiáradjon.

A szentmise főcelebránsa reményét fejezte ki, hogy az Isten házába betérők megnyugvást találnak, megtapasztalják az isteni szeretetet.

Bérczi Bernát végül elmondta, hogy a templom renoválása során szerkezeti megerősítés történt, felújították a tetőszerkezetet, a vízelvezető rendszert, a bádogozást és a teljes elektromos hálózatot; korszerűbb lett a fűtési rendszer, és részben restaurálták a templom belső terét is. A zirci apát a ciszterci rend és a hívek nevében köszönetet mondott a támogatóknak és a kivitelezőknek, megköszönte a jogi segítséget, amit a ciszterci rend kapott a beruházás során.

Az épületet és a híveket Spányi Antal püspök áldotta meg.

„Mindig öröm, amikor valami épül és szépül, Isten dicsőségét hirdeti. Közelebb emeli szívünket és lelkünket Istenhez. És közelebb hozza Istent, az élet minden percében” – mondta a főpásztor.

Spányi Antal kiemelte: az egész város örült, hogy e nagyon szép, különleges értéket képviselő templom felújítása újabb állomáshoz érkezett.

„Az emberé a munka. A munka, amely az összefogásnak, a felelős és előrelátó gondolkodásnak eredményeképpen született meg; amelyet sokan és sokféleképpen segítettek és támogattak. Legyen köszönet mindnyájuknak. Az áldás Istené, hiszen mit sem ér a munka Isten nélkül. Semmire sem megyünk, bármit is teszünk, hogyha nem nyerjük el Isten áldását” – hangsúlyozta a megyéspüspök.

A hálaadó szentmisén részt vett Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is.

A plébániatemplom több munkaegységet is magában foglaló felújítási munkálatai a kormány és a Miniszterelnökség jelentős anyagi támogatásával valósultak meg. A szentmisét követően beszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. „Kaszap István, Klebelsberg Kunó, Lázár Ervin, Sebő Ferenc, Semmelweis Ignác, Wekerle Sándor, Ybl Miklós, Vajda János – közel kétszáz éves ciszterci jelenlét üzenetét hordozza ez a névsor, amelynek tagjai sok-sok ezer diákkal együtt tanultak a cisztereknél” – emelte ki a politikus.

Soltész Miklós végül megköszönte a rend több száz éve, kisebb-nagyobb kihagyásokkal zajló kitartó nevelőmunkáját.

A város országgyűlési képviselője, Vargha Tamás köszönetet mondott a ciszterci rendnek, az atyáknak a nevelő-oktató munkáért, és a kormánynak a támogatásért, amelynek köszönhetően nemcsak a templom, hanem a Ciszterci Szent István Gimnázium is megújul.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Kiss László

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria