A trinitáriusok nagykáptalanjának résztvevőit fogadta Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2019. június 16., vasárnap | 13:21

Június 15-én délben fogadta Ferenc pápa a Szentháromságról nevezett trinitáriusok rendjének nagykáptalanján részt vevő szerzeteseket az Apostoli Palotában.

Ferenc pápa az ifjúság lelki- és hivatásgondozásáról tanácskozó szerzeteseket a mai fiatalok helyzetét felvázolva, a 2018 őszén tartott ifjúsági szinódus tapasztalatai alapján buzdította. Rámutatott: a mai világ kultúráját üresség, a gondolatok szegényessége, valamint relativizmus jellemzi, sajnos ez egyfajta kész „menüt” kínál a fiataloknak, akik közül azonban nagyon sokan igazi értékekre vágynak és tele vannak lelkesedéssel.

A trinitárius rend feladata, hogy harmonizálja a fiatalok vágyakozásait, főként lelkipásztori beszélgetések segítségével. Ehhez mindenekelőtt közel kell kerülni a fiatalokhoz, jelen kell lenni az életükben, és ahogy Jézus tette a két emmauszi csalódott fiatallal, kísérni kell őket életük útjain.

Ferenc pápa a kilépés útját ajánlotta azon fiatalok elérése érdekében, akik távol vannak az Egyháztól, és nem is keresik azt.

Mindenekelőtt meg kell hallgatni őket, de nem a régi, előre gyártott sémákkal, hanem személyes empátiával és csak utána lehet a hit magvait elhinteni.

Végül evangéliumi bátorságot ajánlott a Szentatya a trinitárius rend tagjainak, hogy azzal a reménnyel vessék ki hálóikat, mely életszentségre szólítja fel, és szeretettel hívja a fiatalokat Jézus követésére. Ehhez bátor prófétai álmok szükségesek!

A trinitárius rendet a 11. század végén a franciaországi Cerfroid-ban alapította Jean Mathai és Felix Valois keresztény foglyok és rabszolgák kiváltására. III. Ince pápa 1198-ban ismerte el hivatalosan a rendet, majd áldásos tevékenysége nyomán III. Honóriusz pápa 1217-ben nemcsak megerősítette, hanem kora összes püspöke figyelmébe ajánlotta.

A trinitáriusok főként a muzulmán hódítók fogságába esett keresztények kiváltásáért küzdöttek, akikért cserébe a rabtartók szívesen elfogadták a jelentős váltságdíjat. Több százezerre tehető a kiváltott keresztények és rabszolgák száma. A rendtagok sajátos fogadalmuk miatt önmagukat is felajánlhatták a foglyokért cserébe: a rend története során mintegy 7 ezer szerzetes vonult önkéntes cserefogságba testvéreik szabadon bocsátása érdekében.

A „modern idők új rabszolgapiacain” is megtalálták a trinitáriusok eredeti hivatásukat: napjainkban a társadalom peremére szorultakat szolgálják; az alkohol, a kábítószer és a prostitúció rabjait.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria